Archives

A sample text widget

Etiam pulvinar consectetur dolor sed malesuada. Ut convallis euismod dolor nec pretium. Nunc ut tristique massa.

Nam sodales mi vitae dolor ullamcorper et vulputate enim accumsan. Morbi orci magna, tincidunt vitae molestie nec, molestie at mi. Nulla nulla lorem, suscipit in posuere in, interdum non magna.

Ні луски, ні хвоста!

Дамба на озері Сасик

Озеро Сасик (Одеська область), яке горе-меліоратори, заподіявши довкіллю та людям чимало лиха, понад 30 років тому відділили від моря, таки має шанс знову стати морським лиманом. А екологічна ситуація у регіоні – знову повернутися до нормальної. Спеціальна Державна міжвідомча комісія доручила Національній академії наук України провести остаточні дослідження з роздамбування озера й впровадити в життя технологічну операцію цього процесу. Але були й голоси проти роздамбування, зокрема – рибогосподарників. Начебто роздамбування негативно позначиться на тутешньому рибальстві. Чи це так?

Не мала баба клопоту – створила спецрибгосп

До 2003 року Сасик був водогоспо­дарською водоймою, головною ме­тою перетворення лиману на водо­сховище було зрошення. Коли затія повністю провалилася – вода у лимані так і залишилася солоною, а тисячі гектарів политих нею земель було безнадійно зіпсовано, автори ідеї стали шукати виправдання марно витраченим грошам і поламаним людським долям. Ось тут й вигулькнули «риболюби».

Рибництво було побічним продуктом водосхо­вища. Зариблювали водойму росли­ноїдними видами, зокрема товстолобом, виключно з меліоративною метою – риба мала очищати водойму від водоростей, поїдаючи їх. При цьому вона накопичувала у собі важкі метали, токсини, паразитів і не могла бути якісним про­дуктом хар­чування, але рибу вилов­лювали і реалізовували населенню. За рахунок рибництва певна кіль­кість людей заробляла на хліб насущ­ний.

До 2003 року на Сасику працювали рибопідприємства різних форм власності (2002-го їх було 16). Керівники само­стійно отримували дозволи на вилов риби і ліміти: щороку кількість до­пущених до, так би мовити, корита, коливалася – не всім виста­чало часу і, головне – фінансових мож­ливостей обійти необхідні кабінети, починаючи з Вилкового (де низова рибінспекція) і до Києва (Держкомрибгосп).

2003 року Сасику було надано статус ри­богосподарської водойми з режимом СТРГ (Спеціальне товарне рибне господарство) і створено Асоціацію «Риболо­вецькі господарства озера Сасик», до якої увійшло 31 підприємство. Що ж спонукало до зміни стату­су і створення СТРГ? Меліорато­рам шкода було кидати цей «тягар» (Сасик) і несила далі його тягти. Тим паче, що до 2002 року вже було розставлено крапки над «і»: районна рада прий­няла рішення про відновлення морського лиману та з’явилися результати досліджень, які свідчили про те, що передбачуваної меліорато­рами катастрофи при роздамбуванні не буде. Навпаки, вона вже є і буде, якщо не відновити водообміну Сасику з Чорним морем. А сама Дунай-Дністровська система, крім вели­чезних збитків, нічого не давала. Усі ці аргументи були вагомими, влада мала б приймати якісь рішення. І прийняла… Нагадаю, що владу на той час представляли: М. Шведенко, голова комітету рибного господарс­тва (у 2002–2006 рр. – депутат ВРУ), С. Гриневецький – голова Одеської ОДА, Д. Макосій – голова Татарбу­нарської РДА, Г. Бузіян – начальник Одеського облводгоспу. Я вважаю, що саме ці люди стоять за великою аферою під назвою «рибопродуктивна водойма Сасик». Законних підстав для зміни статусу водойми не було, але вони мали бажання і, головне, – можливість, використати си­туацію. Підтримували цю ідею й керівники риболовецьких підприємств. Та для них уся ця історія обернулася фактично рабством, про що йтиметься далі.

Члени Асоціації здійснювали свою діяльність згідно з науково обґрун­тованим «Режимом рибогосподарської експлуатації оз. Сасик», але за 6 років прогнозованих науковцями показ­ників рибопродуктивності так і не досягли. Дебет із кредитом у них ніяк не збігається – мали б уже прибутки рахувати, але витрати надзвичайно високі.

Іще проблемка: великі побори на утриман­ня та функціонування Асоціації не кожен витримає. Станом на 2009 рік у Асоціації залишилося лише 8 під­приємств (5 вилківських та 3 татар­бунарські), що вдвічі менше, ніж 2002 року і майже вчетверо менше, ніж 2003 року.

Короп чи піленгас?

У зв’язку з прийнятим не так давно рішенням Одеської обласної ради щодо реалі­зації проекту «Відновлення екосис­теми морського лиману Сасик…» перед рибалками постала дилема: якщо все йде до відновлення морсько­го лиману, то проводити зариблення прісноводними видами уже зараз нелогічно та й для них збитково, адже риба досягає товарного розмі­ру через 3–4 роки. Більш того, згідно з висновками вчених, до роздамбування потрібно здійснювати тотальний вилов прісновод­них риб.

Голова Асоціації «Риболовецькі господарства озера Сасик» С. Турчак звертається з цього приводу в Держкомітет рибного господарс­тва. У листі-відповіді за підписом М. М. Шведенка зазначено, що та­кий проект до них не надходив. Якщо він і буде, то там мають бути розра­хунки збитків, завданих рибному господарству, і попередня компенсація збитків. У разі проведення будь-яких робіт в межах акваторії без належної документації Держкомрибгосп буде змушений звернутися до правоохо­ронних органів з метою припинення діяльності, яка, на думку чиновників, призводить до руй­нування середовища існування, умов розмноження, шляхів міграції риб. Хоча про яку міграцію у закритій водоймі йдеться – незрозуміло. Та і зруйнувати щось після того, як тут усе з ніг на голову перевернули «меліоратори», теж надскладно.

Однак Держкомрибгосп пропонує «продов­жити рибогосподарську діяльність на оз. Сасик та виконувати планові показники з вилучення та вселення водних живих ресурсів. Після такої відповіді стає зрозуміло, для чого створили СТРГ на Сасику і кому це було потрібно.

Але в Асоціації не послухали «мудрої» поради (не Шведенко ж пла­титиме чималі гроші за зариблення) і звертаються до Одеської облради з проханням проінформувати Держ­комрибгосп про реалізацію проекту відновлення лиману Сасик та недо­цільність проведення зариблення. У листопаді 2009р. М. Тіндюк, за­ступник голови Одеської облради, звертається до голови Держкоміте­ту рибного господарства України М. Шведенка з пропозицією «враху­вати особливості розвитку рибної галузі та внести відповідні корек­тиви до Режиму рибогосподарської експлуатації водосховища Сасик». Які «особливості розвитку галузі» мав на увазі Микола Андрійович? А ті, що режим СТРГ на водосховищі Са­сик себе не виправдав. Згідно з Режи­мом, рибопродуктивність водойми 2008 року мала досягати близько 1500 тонн з акваторії, а реаль­но становила лише 521 тонну. Одним з факторів зниження продуктивності на зазначеній водоймі є зміна умов перебування водних живих ресурсів. Отже, ті умови, які Шведенко хоче за будь-яких умов зберегти, навіть з допомогою правоохоронних органів, виявляються непридатні для ефек­тивного рибництва, бо це не природ­на водойма. Вам це зрозуміло, а чому незрозуміло йому?

На функціонування та утримання Асоціації її члени витрачають чималі кошти, тому для рибалок був би прийнятний такий варіант: вони виловлювали б рибу, якою зарибнили водойму в попередні роки. Але, як виявилося, цей варіант є неприйнят­ний для системи Держкомрибгоспу. А з облради відповіли, що усі заходи із зариблення водойми – власна справа Асоціації. Власна то власна, але ж дозволу на виловлювання риби їм не дають!

У самій Асоціації давно точилася конкурентна боротьба між колек­тивами вилківськими та татарбу­нарськими. Сусіди активно «видав­лювали» татарбунарців. І 12 квітня цього року на зборах більшістю го­лосів (5 проти 3) три колективи, що було зареєстровано в Татарбунарсько­му районі, було виключено з членів Асоціації. Фактично Сасик монополі­зували, бо за тими вилківськими під­приємствами проглядається фігура М. Шведенка (на сьогодні – вже колишнього голо­ви Держкомрибгоспу). Наші рибалки звернулися до Татарбунарської РДА – адже Сасик розташований на тери­торії Татарбунарського району і співробітники РДА мають бути зацікавлені в тому, щоб роботу мали місцеві люди і податки лишалися тут. Але звідти – жодної реакції.

Обклали оброком!

Поки «розбиралися» між собою, прийшла нова біда. Спочатку Асоціації рибодобувних господарств «Сасик» не надали дозволу на виловлювання. Причина – давнє порушення Режиму СТРГ (не провели зариблення восени 2009 року). Асоціація змушена була замовляти новий Режим СТРГ, що й було зроблено влітку. Розробляли Режим науковці Державного підприємства «Одеський центр Південного науково-дослідного інституту морського господарства та океанографії» (ПівденНДІРО), звісно, за плату. До речі, вони ж і узгоджують Режим СТРГ. Рибалки з нетерпінням очікували документ, але директор ПівденНДІРО С. Бушеєв повідомив, що Режим передали… новоствореній ТОВ «Шагани» (усі узгодження в Києві та Одесі вони отримали за … 3 дні! Зазвичай на процедуру узгодження йде не менш як 3 місяці).

Керівник асоціації звертався до всіх структур, починаючи з Татарбунарської РДА, закінчуючи Комітетом рибного господарства, адже порушено існуючу Інструкцію, згідно з якою вони мають першочергове право на отримання дозволів, але марно.

Хто створив і хто стоїть за ТОВ «Шагани», невідомо. У Татарбунарському районі вона не зареєстрована, тож навіть мізерні відрахування не потраплять до бюджету. Що змінилося для рибалок? Практично нічого, крім того, що їх обклали оброком – вони віддають 25% улову ТОВ «Шагани». У свою чергу, представники товариства з обмеженою відповідальністю нічим не переймаються, вони просто продають квоти на виловлювання рибалкам і отримують «свою» частку від кожного улову. Матеріальне забезпечення, податки, техніка безпеки, заробітна плата – все це залишилося на плечах рибалок, яким потрібно виживати.

Який вихід із ситуації? Ліквідува­ти СТРГ, адже мета створення цього суб’єкта господарської діяльності не досягнута! Ніякого підвищення ри­бопродуктивності водного об’єкта через штучне відтворення жи­вих ресурсів не відбулося. Тим біль­ше, що цінних видів риб у Сасику немає. А карася можуть виловити до роздам­бування і місцеві рибалки. Треба повернути систему квотування, щоб вилов риби відбувався під контролем державних органів. СТРГ – це коруп­ційна та антиекологічна структура, завдяки якій можна монополізувати будь-який водний об’єкт в Україні в начебто законний спосіб.

Ірина ВИХРИСТЮК,

м. Татарбунари Одеської області

Довідка СП: Спеціальне товарне рибне господарство (СТРГ) – суб’єкт господарської діяльності, основною метою якого є підвищення рибопродуктивності рибогосподарського водно­го об’єкта через штучне відтворення живих ресурсів, а також збережен­ня та раціональне використання цінних видів водних живих ресурсів.

«Селянська правда», №151, 24 грудня 2010

1 comment to Ні луски, ні хвоста!

Leave a Reply