Archives

A sample text widget

Etiam pulvinar consectetur dolor sed malesuada. Ut convallis euismod dolor nec pretium. Nunc ut tristique massa.

Nam sodales mi vitae dolor ullamcorper et vulputate enim accumsan. Morbi orci magna, tincidunt vitae molestie nec, molestie at mi. Nulla nulla lorem, suscipit in posuere in, interdum non magna.

Екологічна складова угоди з ШЕЛЛ

Депутат Харківської облради Варченко опублікував на своєму блозі текст проекту “сланцевої” угоди з ШЕЛЛ.

Ця інформація дає можливість чітко формулювати питання до ШЕЛЛ і вимагати на них відповіді.

Ось екологічна складова цієї угоди (проекту?):

СТАТТЯ 25
РАЦІОНАЛЬНЕ Й КОМПЛЕКСНЕ КОРИСТУВАННЯ. ОХОРОНА Й
ЗАХИСТ НАДР, ДОВКІЛЛЯ, ЗДОРОВ’Я, ПРАЦІ, БЕЗПЕКА, ОБСЯГ,
ВАРТІСТЬ І СТРОКИ ЗАХОДІВ З ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

25.1 Раціональне й комплексне використання, безпека й охорона надр,
довкілля, праці123
З метою: (a) забезпечення ефективного ведення пошуку, розвідки та
видобування ресурсів надр; (b) досягнення безпечного й надійного рівня
Нафтогазової Діяльності з дотриманням відповідних нормативів ОЗПД (в
тому числі уникнення значного й непередбаченого впливу на життя чи
здоров’я людей, майно, довкілля чи надра), і (c) ведення Нафтогазової
Діяльності відповідно до Законодавства України, Нормативних Актів та
прийнятних стандартів соціальної відповідальності, Оператор у процесі
Нафтогазової Діяльності:

(i) дотримується наявної у Оператора системи управління охороною
здоров’я, праці, безпекою та охороною довкілля (“ОЗПД”) та
соціальною відповідальністю (“СВ”), що розробляється відповідно до
стандартів ОЗПД та СВ Оператора й регуляторних вимог, що діють в
Україні, яку викладено в Додатку 8 (надалі – “Система Управління
ОЗПД та СВ Оператора”);

(ii)дотримується зобов’язань Інвестора з охорони довкілля, викладених у
Додатку 9;

(iii) проектує, будує та експлуатує всі засоби для Нафтогазової
Діяльності відповідно до зобов’язань Інвестора, викладених в Статті
25.1(іі) (b), й у спосіб, що узгоджується з Системою Управління ОЗПД
та СВ та планами й процедурами, що на ній базуються; та
(iv) дотримується застосовних на місцевому рівні регуляторних актів
з ОЗПД та інших передбачених законом вимог, що можуть
застосовуватися і які не суперечать цій Статті 25.1.

25.2 Дослідження вихідного стану довкілля
До початку будь-якої Нафтогазової Діяльності Оператор проводить
відповідне дослідження вихідного стану довкілля ділянки, на якій така
здійснюватиметься така Нафтогазова Діяльність, щоб визначити стан такої
ділянки, в тому числі стан будь-якої інфраструктури на ній, та фактичний
рівень забруднення довкілля на момент початку такої Нафтогазової
Діяльності. Обсяг, терміни і порядок проведення дослідження вихідного
стану довкілля визначаються Оператором та затверджуються Міністерством
навколишнього середовища та природних ресурсів України (або його
правонаступників). Цим Держава гарантує, що таке затвердження не буде
необґрунтовано затримуватися. Дослідження вихідного стану проводиться
компетентним Підрядником із міжнародною репутацією, обраним 124
Оператором. Оператор повідомляє результати дослідження Державному
Уповноваженому Органу та, якщо Оператор вважатиме це за доречне або
якщо Державний Уповноважений Орган цього вимагатиме, іншому
Державному Органу.

25.3 До початку (і) діяльності з Геологічного Дослідження, (іі) будь-якої
Програми Робіт з Оцінювання та (ііі) будь-якого Плану Розробки Оператор
здійснює оцінку впливу на довкілля, соціальне середовище та здоров’я, щоб
визначити й мінімізувати вплив на довкілля та громади, що може бути
спричинений Нафтогазовою Діяльністю. Обсяг такої оцінки впливу
розробляється відповідно до Стандартів Оператора Законодавства України та
Нормативних Актів. Строки проведення таких оцінок впливу та витрати на
них визначає Оператор в кожному конкретному випадку. Оператор
обумовлює участь у такій оцінці зацікавлених сторін та прозорість своєї
діяльності.

На основі такої оцінки впливу Оператор розробляє детальний План щодо
управління захистом довкілля, соціальної сфери та здоров’я людей, щоб, в
тій мірі, в якій це доречно на думку Інвестора, мінімізувати негативний
вплив на довкілля й досягнення максимальної користі для громад.

25.4 Оператор вимагає від своїх Підрядників, щоб вони керували ризиками
щодо ОЗПД та СВ у спосіб, який відповідав би вимогам цієї Статті 25.

25.5 Враховуючи Статтю 9 та за умови завчасного попереднього
повідомлення, Оператор дає будь-якій Стороні в будь-який розумний час
протягом звичайного робочого часу (і на власний ризик та за власний
рахунок такої Сторони) право проводити власний аудит ОЗПД та СВ.

25.6 Держава цим сприяє в наданні Інвестору будь-якої підтримки,
необхідної для реалізації заходів у сфері охорони здоров’я, праці, безпеки,
довкілля та соціальній сфері й забезпечення того, щоб Інвестор міг
безперешкодно ефективно, безпечно й надійно здійснювати Нафтогазову
Діяльність.

25.7 Витрати, що здійснені Інвестором для здійснення діяльності, описаної
в цій Статті 25, що є частиною Затверджених Програм Робіт та Бюджетів, є
Витратами, що Підлягають Відшкодуванню.

Тепер – з додатків.

ДОДАТОК 2 – ОБЛІКОВІ ПРОЦЕДУРИ
…2. Частина 2. Ідентифікація та Категоризація Витрат на 218
Нафтогазову Діяльність
… 2.15 Витрати на Екологію та Довкілля
Витрати на безпеку, здоров’я та охорону довкілля, які прямо чи
опосередковано пов’язані з веденням Нафтогазової Діяльності та
вимагаються Угодою чи Законодавством України відповідно до
Погоджених Програм Робіт та Бюджетів. Вищезазначені витрати
мають включати в себе дослідження вихідного стану довкілля,
екологічні дослідження, соціальні дослідження, оцінки впливу на
здоров’я людей, археологічні та геофізичні дослідження, пов’язані з
визначенням та захистом культурних ресурсів, дослідження довкілля
та інші аналогічні перевірки, державні екологічні перевірки,
відшкодування за забруднення довкілля чи аналогічні виплати, а
також витрати на демонтаж обладнання, усунення наслідків обвалів,
завалів чи інших аварій, які виникли внаслідок, або при проведенні
заходів, спрямованих на запобігання розливу/ витоку та втраті
Вуглеводнів.

ДОДАТОК 4 – ПРИНЦИПИ ВЕДЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

…3. Відповідальність
Оператор визнає п’ять сфер відповідальності:

…(e) перед суспільством (ведення діяльності з позицій корпорації,
яка є відповідальним членом суспільства, дотримання законів
країн, у яких вона діє, й належне врахування здоров’я, безпеки
й довкілля згідно зі своїми зобов’язаннями щодо ОЗПД та
сталого розвитку).

Ці п’ять сфер розглядаються як неподільні. Керівництво Оператора
зобов’язане постійно оцінювати його пріоритети й якомога краще
реалізовувати його відповідальність на основі цієї оцінки.

… 7. Здоров’я, техніка безпеки й довкілля

Згідно з своїм зобов’язанням сприяти сталому розвитку, Оператор
реалізує систематичний підхід до управління охороною здоров’я,
технікою безпеки та охороною довкілля, з метою постійного
підвищення ефективності своєї роботи. Оператор керує цими сферами
так само, як будь-якою критично важливою діяльністю, вимірює,
оцінює результати й звітує про них, і встановлює цільові показники
для вдосконалення.

… 10. Принципи сталого розвитку

10.1 Суттєвою складовою принципів Оператора є зобов’язання сприяти
сталому розвитку через визнання того, що сьогодні відповідальне
використання природних ресурсів і соціального капіталу є тісно
пов’язаним з добробутом суспільства й майбутніх поколінь. Таке
зобов’язання має забезпечувати системний підхід до управління
охороною здоров’я, безпеки й довкілля з метою постійного
підвищення ефективності діяльності. Від Оператора очікується
розробка й реалізація письмових настанов щодо принципів сталого
розвитку, які мають відповідати наведеним нижче характеристикам чи
перевищувати їх.

10.2 Мінімальні вимоги до принципів сталого розвитку

…(d) Захищати довкілля: на природне середовище спирається вся
людська діяльність. Оператор має прагнути мінімізувати вплив
на довкілля своєї діяльності, продукції й послуг протягом
усього терміну їх існування.

(e) Керувати ресурсами: ефективне використання природних
ресурсів, таких як енергія, земля й вода, знижує витрати
Оператора й враховує потреби майбутніх поколінь. Оператор
має досліджувати шляхи збереження ресурсів та
вдосконалення їх ефективного використання.

(f) Поважати й захищати людей: Оператор має прагнути ставитися
до кожного з повагою. Він повинен прагнути до безпечної
діяльності й інформувати людей про безпечний спосіб
використання своєї продукції. Він повинен прагнути до того,
щоб поважати й цінувати особисті й культурні відмінності, й
намагатися допомагати людям реалізувати свій потенціал.

(g) Працювати з зацікавленими сторонами: Оператор впливає на
багато різних груп людей, які є щодо нього зацікавленими
сторонами, та відчуває їхній вплив. Він повинен намагатися
визнавати їхні інтереси у своїй діяльності й прислуховуватися
до них та належним чином відповідати їм.
(h) Приносити користь громадам: всюди, де Оператор працює, він
є частиною місцевої громади. Він повинен постійно розглядати
відповідні шляхи сприяння загальному добробуту громади й
суспільства у ширших масштабах, які надають йому дозвіл на
діяльність.

… ДОДАТОК 8 – ОЗПД (управління охороною здоров’я, праці, безпекою та охороною довкілля)
Система Управління ОЗПД та СВ Оператора повинна відповідати вимогам
Законодавства України та Нормативних Актів та базуватися на наступному:
Принципи ОЗПД та СВ, Зобов’язання та Стандарти з ОЗПД та СВ (такі
Стандарти додатково визначаються Оператором у відповідних керівних
документах)

ПРИНЦИПИ: Інвестор (Оператор):

(a) Має системний підхід до управління ОЗПД та СВ, розроблений
з метою забезпечити дотримання закону й досягти постійного
вдосконалення результатів;

(b) Встановлює цільові показники для вдосконалення й вимірює,
оцінює результати та звітує про них;

(c) Вимагає від підрядників здійснювати ОЗПД та СВ у спосіб, що
відповідає цим принципам;

(d) Ефективно взаємодіє з громадами, на які впливає діяльність, та
зовнішніми зацікавленими сторонами, й

(e) Включає результати щодо ОЗПД та СВ в оцінку персоналу й
відповідним чином винагороджує його
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ: Інвестор (Оператор) зобов’язується:

(a) Мати на меті відсутність шкоди для людей;

(b) Захищати довкілля;

(c) Для надання своїх продукції та послуг ефективно
використовувати матеріали й енергію;

(d) Поважати своїх сусідів та сприяти розвитку суспільств, у яких
він працює;

(e) Розробляти енергоресурси, продукцію й послуги згідно з цими
цілями;

(f) Звітувати про свої результати;

(g) Відігравати провідну роль у сприянні використанню передових
методів у своїх галузях;

(h) Керувати справами ОЗПД та СВ так само, як будь-якою
критично важливою господарською діяльністю, і278

(i) Сприяти підтриманню культури, в якій всі працівники
Оператора поділяють це зобов’язання.

СТАНДАРТИ – Загальні процеси ОЗПД та СВ:

(a) Значні ризики у сфері ОЗПД та СВ, пов’язані з діловими
операціями, оцінюються та контролюються з утриманням на
якомога нижчих розумно досяжних рівнях.
(

b) Люди, що відповідають за ОЗПД та СВ, – компетентні й мають
ресурси для виконання свої функцій..

(c) Для управління ризиками при небезпечних роботах
використовується процедура видачі допусків до виконання
робіт.

(d) Здійснюється управління змінами в засобах, процесах та
організаційними змінами для утримання ризиків на
контрольованих рівнях.

(e) Для підтримання готовності створюються й виконуються
плани дій при надзвичайних ситуаціях, у тому числі ситуаціях
медичного характеру й розливах чи викидах у довкілля.

(f) Нештатні ситуації розслідуються й аналізуються, щоб
визначити можливості вдосконалення.

(g) Дані з ОЗПД та СВ готуються та звітуються згідно з
відповідними вимогами Оператора й регуляторними вимогами,
застосовними до таких даних.

(h) Державному Уповноваженому Органу надаються гарантії
дієвості контрольних механізмів з ОЗПД та СВ, у тому числі
механізмів підтримання технологічної безпеки.

Здоров’я

(a) Ризики для здоров’я систематично виявляються, оцінюються й
контролюються на всіх стадіях провадження господарської
діяльності.

(b) У випадках, де існують значні ризики для здоров’я чи безпеки
праці, створюються й застосовуються механізми оцінки
працездатності

(c) Створюються політика й програми стосовно алкоголю та
наркотиків.279

(d) Працівники мають доступ до медичного обслуговування, яке
враховує ризики, пов’язані з типом їхньої роботи та місцем її
виконання

(e) В проектах на стадії проектування застосовуються принципи
проектування з урахуванням людського фактора.

…Довкілля

(a) Основні установки сертифікуються за стандартами міжнародно
визнаної незалежної системи управління природоохоронними
заходами, якщо з такими установками пов’язані значні ризики
для довкілля.

(b) Судна, якими володіє, які експлуатує чи якими керує Оператор,
відповідають Міжнародній конвенції щодо запобігання
забрудненню із суден та акредитовані за Міжнародним
кодексом з управління безпекою.
(c) Використання енергії й енергоефективність та викиди
парникових газів відстежуються, й ними керують для
постійного удосконалення, а глобальний кадастр викидів
парникових підтверджується підлягає незалежній перевірці.

(d) Установки проектуються в такий спосіб, щоб для видалення
Вуглеводнів постійно не використовувалось факельне спалення
або викиди в атмосферу.

(e) Поводження з Викидами Оксидів Сірки (“SOx”) та Оксидв

Азоту (“NOx”), скиданням та видаленням технологічних стоків
і видобутої води, а також транспортуванням і видаленням
відходів відбувається відповідно до Міжнародно Визнаних
Стандартів.

(f) Ведеться оцінка ризиків та управління ризиками забруднення 281
ґрунту та поверхневих вод.

(g) На вододефіцитних територіях об’єкти проектуються й
експлуатуються в такий спосіб, щоб зменшити використання
води до мінімальних розумно досяжних рівнів.

(h) Ведеться оцінка потенційного впливу діяльності Оператора на
біорізноманіття й екосистеми, та управління таким впливом.

Leave a Reply