Archives

A sample text widget

Etiam pulvinar consectetur dolor sed malesuada. Ut convallis euismod dolor nec pretium. Nunc ut tristique massa.

Nam sodales mi vitae dolor ullamcorper et vulputate enim accumsan. Morbi orci magna, tincidunt vitae molestie nec, molestie at mi. Nulla nulla lorem, suscipit in posuere in, interdum non magna.

Довідка щодо створення Чорнобильського біосферного заповідника (ЧБЗ)

Надано Мінприроди України через радника міністра К. Ярмоленка

Мета: Чорнобильський біосферний заповідник створюється з метою збереження в природному стані найбільш типових природних комплексів Полісся, забезпечення підтримки та підвищення бар’єрної функції Чорнобильської зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення, стабілізації гідрологічного режиму та реабілітації територій, забруднених радіонуклідами, організації та проведення міжнародних наукових досліджень.

 

Основні завдання ЧБЗ:

забезпечити комплексне збереження унікальної природної території, яка утворилася за період обмеженого доступу до території Чорнобильської зони відчуження і безумовного (обов’язково) відселення (далі – Зона), об’єднавши частину підприємств, які функціонують в Зоні на цей час в одну організаційну структуру;

забезпечити підтримку та удосконалення бар’єрної функції Зони, зменшення ризику виникнення лісових пожеж та обсягів розповсюдження радіонуклідів тощо;

здійснювати фоновий екологічний моніторинг, забезпечити вивчення навколишнього природного середовища, його змін під дією антропогенних факторів;

створити умови для зв’язування парникових газів, стабілізації гідрологічного режиму та реабілітації територій, забруднених радіонуклідами;

відновлювати, за можливості, традиційне землекористування, лісокористування, водокористування та інші види господарської діяльності з врахуванням особливостей функціонування Зони, забезпечити збереження осередків національних духовних і культурних цінностей, об’єктів культурної спадщини;

 

Правові підстави для створення ЧБЗ:

Закон України «Про затвердження основних засад (стратегії) державної екологічної політики України на період до 2020 року» у частині доведення відсотка заповідності в країні на кінець 2015 року до 10 % ;

Резолюція 62-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН А/RES/62/9 від 18 грудня 2007 щодо  необхідності реабілітації та збалансованого розвитку постраждалих у результаті Чорнобильської катастрофи регіонів;

підпункт 27 пункту І рекомендацій Комітетських слухань «Природно-заповідний фонд України: стан та перспективи розвитку» (рішення Комітету Верховної ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи від 21.05.2008 № 14/2) щодо створення в Чорнобильській зоні біосферного резервату;

рекомендації парламентських слухань «Сучасний стан та актуальні завдання подолання наслідків Чорнобильської катастрофи», схвалені Постановою Верховної Ради України від 5 квітня 2011 року № 3191Л/І;

рекомендації слухань у Комітеті ВРУ з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, схвалені рішенням Комітету від 18.03.2015 № 11/6;

клопотання Національного екологічного центру України від 01.10.2013
№ 125-1/365 щодо створення ЧБЗ.

Діяльність ЧБЗ буде здійснюватися з урахуванням Закону України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» та статті 53 Закону України «Про природно-заповідний фонд України».

 

Довідково:

Створення ЧБЗ сприятиме виконанню зобов’язань України в рамках політично важливих міжнародних правових документів (декларацій, конвенцій та протоколів), у тому числі:

Конвенції про охорону біологічного різноманіття (1992);

Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (1979);

Програми ЮНЕСКО “Людина і Біосфера”;

Севільської стратегії розвитку біосферних резерватів (1995)

Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовище існування водоплавних птахів (1971);

Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин (1979);

Всеєвропейської стратегії збереження біологічного та ландшафтного різноманіття (1995);

Рамковової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату (1992) тощо.

 

Організація роботи щодо створення ЧБЗ:

З метою збереження в природному стані найбільш типових природних комплексів Полісся, забезпечення підтримки та підвищення  бар’єрної функції Чорнобильської зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення, стабілізації гідрологічного режиму та реабілітації територій, забруднених радіонуклідами, організації та проведення міжнародних наукових досліджень, моніторингу стану довкілля Мінприроди веде роботу щодо створення Чорнобильського біосферного заповідника.

До складу біосферного заповідника пропонується включити 227319,5 гектара земель Чорнобильської зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення.

У 2013 році Мінприроди схвалило клопотання Національного екологічного центру України щодо створення ЧБЗ. Наказом  від 08.10.2013 року № 418 утворено робочу групу зі створення Чорнобильського біосферного заповідника. У Мінприроди проведено низку робочих нарад з питання створення цього біосферного заповідника за участі вчених НАН України, Державного агентства з управління зоною відчуження, інших заінтересованих установ та організацій. Цим же наказом затверджено План заходів зі створення Чорнобильського біосферного заповідника. Державною екологічною академією післядипломної освіти та управління виконано науково-дослідну роботу «Розроблення матеріалів до проекту створення Чорнобильського біосферного заповідника».

У 2014 році Мінприроди разом з Київською облдержадміністрацією забезпечило погодження матеріалів проекту створення заповідника усіма, передбаченими законодавством організаціями, а саме: Державним агентством України з управління зоною відчуження, Іванківською та Поліською районними державними адміністраціями, головним управлінням Держкомзему в Київській області тощо.

На основі погоджених матеріалів 2015 році розроблено проект Указу Президента України «Про створення Чорнобильського біосферного заповідника», який погоджено з Мінфіном, Мінекономрозвитку, Мінагрополітики, Київською облдержадміністрацією, Держземагентством, НАНУ та ДАЗВ.

Для завершення робіт щодо створення Чорнобильського біосферного заповідника Мінприроди організовує роботу щодо погодження проект Указу Президента України «Про створення Чорнобильського біосферного заповідника» Мін’юстом.

Чорнобильський біосферний заповідник разом з природним заповідником «Древлянський» (Житомирська область) та Поліським державним радіаційно-екологічним заповідником (Республіка Білорусь) стануть унікальною та однією із найбільших природоохоронних територій Європи.

 

Склад території ЧБЗ

До складу біосферного заповідника пропонується включити 227319,5 гектара земель Чорнобильської зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення, межі яких не змінюються.

До складу біосферного заповідника не заплановано включити території, на яких розташовані промисловий майданчик ДСП «Чорнобильська АЕС», комплекс «Вектор», ПЗРВ «Буряківка», «ІІІ-я черга ЧАЕС», «Підлісний», та інші виробничі об’єкти загальною площею 32084,3 гектара.

Розподіл площ в розрізі землекористувачів, що будуть включене ідо складу ЧБЗ

№ з/п Назва землекористувача/тип земель Площа, га
надається у постійне користування надається без вилучення
Укрзалізниця   202,1
Укравтодор   152,7
Територія зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення 226964,7  
  Всього 226964,7 354,8
  Всього запропоновано для заповідання 227319,5

 

З картосхемою майбутнього ЧБЗ можна ознайомитися за адресою: http://menr.gov.ua/press-center/news/123-news1/3854-ministr-ihor-shevchenko-rozpoviv-pro-stvorennia-chornobylskoho-biosfernoho-zapovidnyka.

 

 

Довідково:

Зважаючи на специфіку території в біосферному заповіднику запропоновано замість заповідної зони виділити зону регульованого заповідного режиму.

При обґрунтуванні функціональних зон було враховано природні умови, розташування та особливості природних угрупувань, просторову диференціацію, особливо цінних з точки зору збереження та вивчення природних ділянок, ступінь радіаційного забруднення, ступінь і характер збережених ландшафтів, пейзажні якості ландшафтів, необхідність санітарно-гігієнічних заходів, сучасне використання території, розміщення інженерних споруд та комунікацій, розташування масивів зелених насаджень та лісів тощо.

Таке зонування близьке до зонування за “Концепцією зони відчуження…” та еколого-лісівничого зонування, тобто дає можливість виконувати на території біосферного заповідника усі потрібні еколого-лісівницькі заходи, здійснювати постійний радіаційний та протипожежний догляд. При цьому площа зони регульованого заповідання є максимально можливою і на її території дозволяється проведення заходів, передбачених у Концепції зони відчуження, враховуючи особливості зони як радіаційно-небезпечного територіально-адміністративного об’єкта.

Згідно із Законом України «Про природно-заповідний фонд України» на території заповідника здійснюватимуться природоохоронна, наукова, еколого-освітня діяльність, а також діяльність, спрямована на  відновлення радіаційно забруднених земель.

З метою зменшення ризиків катастрофічних лісових пожеж будуть проведені широкомасштабні заходи з протипожежного облаштування лісів, створені мінералізовані смуги та просіки, протипожежні розриви і водні резервуари, здійснюватиметься утилізація сухостою пошкодженого лісу, боротьба зі шкідниками. Взагалі діяльність біосферного заповідника охоплює велику кількість напрямків сталого господарювання і дозволить виконувати всі функції Зони відчуження.

Відповідно до статті 12 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» управління ЧБЗ буде здійснюватися окремою адміністрацією, яка, враховуючи необхідність дотримання особливого режиму території, буде підпорядкована ДАЗВ.

 

Подальша міжнародна перспектива: створення в рамках програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера» транскордонного  українсько-білоруського біосферного резервату загальною площею близько 500 тис. га з включенням до його складу окрім створюваного у Київській області Чорнобильського біосферного заповідника, природного заповідника «Древлянський» (Житомирська область) та Поліського державного радіаційно-екологічного заповідника (Республіка Білорусь).

 

Leave a Reply