Archives

A sample text widget

Etiam pulvinar consectetur dolor sed malesuada. Ut convallis euismod dolor nec pretium. Nunc ut tristique massa.

Nam sodales mi vitae dolor ullamcorper et vulputate enim accumsan. Morbi orci magna, tincidunt vitae molestie nec, molestie at mi. Nulla nulla lorem, suscipit in posuere in, interdum non magna.

Сасик: Висновки до розділу 3. Аналіз природних та антропогенних чинників, які впливають на гідрологічний режим озера

„Розробка соціально-економічного та екологічного обґрунтування відновлення гідрологічного режиму
озера Сасик”

Висновки до розділу 3 (Аналіз природних та антропогенних чинників, які впливають на гідрологічний режим озера)


Характер господарської діяльності у 70-90-і роки ХХ століття в Дунай-Дністровському межиріччі, загальна соціально-економічна криза, пережита Україною, найбільшою мірою торкнулася сільськогосподарських районів і поселень, – все це зумовило напружену ситуацію на території регіону [3]. До найскладніших проблем відносяться:
1. Погана якість і дефіцит питної води.
2. Забруднення прибережної зони Чорного моря, лиманів, малих річок; погіршення рекреаційного потенціалу регіону.
3. Масове забруднення підземних вод. Інтенсивний водозабір підземних вод за останні 50 років призвів до зниження рівня основного (верхньо – і середньосарматського) експлуатаційного горизонту на 5-15 м та до збільшення мінералізації, виснаження запасів і погіршення якості підземних вод. Якість прісних підземних вод у межах району погіршується в результаті їхнього забруднення відходами сільського господарства, промислового виробництва і комунальних стоків. Погіршення якості відзначене також у межах окремих територій ряду зрошувальних систем (Татарбунарської, Дунайсько – Дністровської).
4. Ерозія ґрунтів і різке зниження родючості земель. Сільськогосподарські угіддя характеризуються надмірною розораністю, еродованістю, яка прогресує, зниженням продуктивності. Знижується вміст гумусу в ґрунтах; внесені органічні добрива не покривають цих втрат. Агроекологічний стан земель Дунай – Дністровської зрошувальної системи визначається, передусім, процесом самопливної, неконтрольованої трансформації інтенсивної системи зрошуваного землеробства в екстенсивну систему землеробства богарного. З припиненням зрошення здійснюється перехід з інтенсивних зерно – кормових сівозмін на екстенсивні зернові та “соняшникові”.
5. Підтоплення територій.
6. Скорочення рибних запасів, загроза збереженню біорізноманіття.
Несприятлива екологічна ситуації в районі зумовила високий рівень захворюваності і смертності, який вище за середньоукраїнський.
Однією з причин складної ситуації є реалізація економічно необґрунтованих і екологічно небезпечних гідротехнічних проектів, пов’язаних з інтенсифікацією сільськогосподарського виробництва. Помилковість безальтернативності зрошувального землеробства проявилася згодом в економічних, екологічних і соціальних наслідках. Сумарні соціально-економічні втрати виявилися дуже значними [3].
Технічні аспекти використання дунайської води на території України обґрунтовувалися в середині 70-х років на стадіях розроблення “Схеми комплексного використання водних ресурсів р. Дунай” та техніко-економічного обґрунтування будівництва каналу Дунай–Дніпро і вимагають перегляду.
Ситуація ускладнюється відсутністю достатніх енергоресурсів. Усі населені пункти забезпечуються скрапленим газом, постачання природного газу відсутнє, що значно впливає на їх соціальний стан, особливі труднощі виникають у питаннях забезпечення паливом централізованих котельних.
Тривалий період (до 30 років) спостерігається негативна демографічна ситуація, яка набула характеру кризової.
Скорочення чисельності робітників відбулось в усіх галузях господарства району, особливо у будівництві, на транспорті, у сільському господарстві. Збільшення кількості робочих місць у останні роки відбувається тільки за рахунок розвитку малого бізнесу.
Зниження рівня життя населення, несприятлива екологічна ситуація, невідповідність можливостей ефективного використання багатого природно-ресурсного потенціалу рівню життя людей генерують напружену, навіть конфліктну соціально-політичну ситуацію. Такий стан вимагає вибору стратегії розвитку, програми невідкладних дій по екологічному оздоровленню акваторій і території району, насамперед, у зоні Сасика, економічному росту, зняттю соціальної напруженості.
Серед основних груп пріоритетів стратегії розвитку регіону виділяються соціальні, екологічні. економічні й політичні.
До групи найбільш важливих соціальних пріоритетів відносяться [3]:
— поліпшення соціальних умов життя населення, прискорений розвиток соціальної й що забезпечує нормальну життєдіяльність інженерної (насамперед, систем питного водопостачання), екологічної і транспортної інфраструктур для забезпечення послугами на рівні мінімальних стандартів;
— підтримка культурних традицій і народних ремесел, культурне й екологічне виховання й освіта;
Серед екологічних пріоритетів варто особливо виділити:
— формування екологічно безпечного середовища проживання, реструктуризація сільськогосподарського виробництва, насамперед, на територіях, що прилягають до Сасика, з урахуванням екологічної ємності локальних територій і можливостей розвитку екологічно орієнтованого туризму,
— поліпшення санітарно-гігієнічних умов у населених пунктах;
— відновлення й захист порушених водно-болотних угідь.
Економічні пріоритети засновані на ідеї відродження і збереження історико-культурних традицій при розробці політики землекористування, а також досвіді інших країн і районів України по економічному розвитку.

До них відносяться:


— відродження традиційних систем господарювання, розвиток альтернативних систем землеробства;
— розвиток курортно-рекреаційної сфери, у тому числі екологічно орієнтованого туризму на приморських територіях (малий бізнес сервісного характеру);
— створення необхідних місцевих підприємств з виробництва традиційних продуктів харчування (бринза, вино і т.д.), а також ремісничих товарів з використанням шкіри і вовни, сувенірів та ін., у першу чергу, для туристів.
Політичні пріоритети. Для забезпечення принципу корпоративної безпеки необхідне залучення в процес формування сприятливих умов життєдіяльності міської і всіх сільських громад району, а також залучення бізнесменів з області й інших держав.

Leave a Reply