RSS

українськоюТварини

Червона Книга України (загальний список степових видів)

АР КРимМиколаївська областьДонецька областьЛуганська область Київська область –  Черкаська областьХарківська область Херсонська областьЗапорізька областьОдеська областьДніпропетровська область Кіровоградська областьВінницька областьПолтавська область

Конвенція про дикі види флори та фауни і середовище існування у Європі (Бернська конвенція) (загальний список видів)

Червона книга Міжнародного Союзу Охорони Природи (IUCN) (загальний список видів)

Регіональні червоні списки: Миколаївська область

Рослини

Червона книга України (загальний список степових видів)

АР КримКіровоградська областьВінницька областьДніпропетровська областьКиївська областьДонецька область – Запорізька областьЛуганська областьЗапорізька областьОдеська областьМиколаївська областьПолтавська областьСумська областьТернопільська областьХарківська областьХерсонська областьХмельницька областьЧеркаська областьЧернівецька область Чернігівська область

Список видів рослин, які першочергово потерпають від степового лісорозведення.

Конвенція про дикі види флори та фауни і середовище існування у Європі (Бернська конвенція) (загальний список видів)

Зелена книга України (стаття та перелік угруповань)

Регіональні “червоні” списки

Дніпропетровська область –  Запорізька областьКіровоградська областьМиколаївська областьХерсонська область

Лишайники

Червона книга України (загальний список степових видів)

Література по темі:

Червона книга України (тваринний світ), 2009.

Червона книга України (рослинний світ), 2009.

Зелена книга України, 2009.

Василюк А.В., Парникоза И.Ю., Шевченко М.С. Биоразнообразие степей под охраной Красной и Зеленой книг Украины//Степной бюллетень, №29.а 2010

Парникоза И.Ю. Опыт правовой защиты видов, занесенных в Красную книгу, вне охраняемых природных территорий//Степной бюллетень, №29.а 2010

матеріал  розділу підготовлений Василюком Олексієм та Чернишенко Марією

на русском

Биоразнообразие степей в охранных списках

Животные
Красная Книга Украины (общий список степных видов)
Конвенция о диких видах флоры и фауны и среду существования в Європе (Бернская конвенция) (общий список видов)
Красная книга Международного Союза Охраны Природы (IUCN) (общий список видов)
Региональные красные списки: Николаевская область
Растения

Красная Книга Украины (общий список степных видов)
Конвенция о диких видах флоры и фауны и среду существования в Европе (Бернская конвенция) (общий список видов)
Зелёная книга Украины (статья и список сообществ)
Региональные “красные” списки
Лишайники

Красная книга Украины (общий список степных видов)
Литература по теме:
Материал  раздела подготовлен Василюком Алексеем и Чернишенко Марией