RSS

На території Київської області зустрічається 23 види тварин, занесених до Червоної книги України, які мешкають винятково в степових або наближених до них біотопах.

1. Saga pedo ¬ Дибка степова ( рідкісний )
2. Porphyropha polonica ¬ Кошеніль польська ( недостатньо відомий )
3. Ceratophyus polyceros ¬ Цератофій багаторогий ( вразливий )
4. Dorcadion equestre ¬ Вусач земляний хрестоносець (Коренеїд хрестоносець) ( вразливий )
5. Papilio machaon ¬ Махаон ( вразливий )
6. Iphiclides podalirius ¬ Подалірій ( вразливий )
7. Zerynthia polyxena ¬ Поліксена ( вразливий )
8. Parnassius mnemosyne ¬ Мнемозина ( вразливий )
9. Hamearis lucina ¬ Люцина ( вразливий )
10. Melitturga clavicornis ¬ Мелітурга булавоуса ( вразливий )
11. Xylocopa violaceae ¬ Ксилокопа фіолетова (Бджола-тесляр фіолетова) ( рідкісний )
12. Xylocopa valga ¬ Ксилокопа звичайна (Бджола-тесляр звичайна) ( рідкісний )
13. Bombus muscorum ¬ Джміль моховий ( рідкісний )
14. Bombus argillaceus ¬ Джміль глинистий ( вразливий )
15. Bombus armeniacus ¬ Джміль вірменський ( зникаючий )
16. Lacerta viridis ¬ Ящірка зелена ( вразливий )
17. Vipera (Pelias) nikolskii ¬ Гадюка Нікольського ( вразливий )
18. Vipera (Pelias) renardi ¬ Гадюка степова ( вразливий )
19. Buteo rufinus ¬ Канюк степовий ( рідкісний )
20. Circaetus gallicus ¬ Змієїд ( рідкісний )
21. Alactaga jaculis ¬ Тушканчик великий ( рідкісний )
22. Lagurus lagurus ¬ Строкатка степова ( зникаючий )
23. Mustela eversmanni ¬ Тхір степовий ( зникаючий )

* – в дужках зазначено категорію охоронності виду згідно з Червоною книгою України