RSS

Серед видів, які включені до додатків до Бернської конвенції, в степових біотопах України поширені такі види:1. Пізньоцвіт Фоміна (Colchicum fomini),
2. Цибуля Регеля (Allium regeliatum),
3. Осока Житня (Сarex secalina),
4. Ковила Сирейщикова (Stipa syreistschikowii),
5. Півонія тонколиста (Paeonia tenuifolia),
6. Смілка крейдяна (Silene cretacea),
7. Хрінниця Турчанінова (Lepidium turczaninowii),
8. Астрагал Донський (Astragalus tanaiticus),
9. Дрік чотиригранний (Genista tetragona),
10. Ферула східна (Ferula orientalis),
11. Ліндернія простерта (Lindernia procumben),
12. Деревій голий (Achillea glaberrina),
13. Юринея волошковидна (синювата) (Jurinea cyanoides),
14. Лагозерис пурпуровий (Lagoseris purpurea),
15. Серпій Донський (Serratula tanaitica),
16. Тюльпан Шренка (Tulipa gesneriana).