RSS

На території Дніпропетровської області зустрічається 47 види тварин, занесених до Червоної книги України, які мешкають винятково в степових або наближених до них біотопах.

1. Iris polystictica – Ірис плямистий ( рідкісний )
2. Saga pedo – Дибка степова ( рідкісний )
3. Cephalota besseri – Стрибун Бессера ( рідкісний )
4. Carabus hungaricus – Турун угорський ( вразливий )
5. Carabus estreicheri – Турун Ештрайхера ( вразливий )
6. Carabus stscheglovi – Турун Щеглова ( рідкісний )
7. Ceratophyus polyceros – Цератофій багаторогий ( вразливий )
8. Dorcadion equestre – Вусач земляний хрестоносець (Коренеїд хрестоносець) ( вразливий )
9. Papilio machaon – Махаон ( вразливий )
10. Iphiclides podalirius – Подалірій ( вразливий )
11. Zerynthia polyxena – Поліксена ( вразливий )
12. Parnassius mnemosyne – Мнемозина ( вразливий )
13. Zegris eupheme – Зегрис Евфема ( зникаючий )
14. Esperarge climene – Клімена ( вразливий )
15. Neolycaena rhymnus – Синявець Римнус ( неоцінений )
16. Plebeius pylaon – Синявець Пилаон ( вразливий )
17. Pseudophilotes bavius – Синявець Бавій ( вразливий )
18. Proserpinus proserpina – Бражник Прозерпіна ( рідкісний )
19. Eudia pavonia – Сатурнія мала ( рідкісний )
20. Eudia spini – Сатурнія середня ( зникаючий )
21. Cucullia sрlendida – Каптурниця блискуча ( рідкісний )
22. Periphanes delphinii – Совка сокиркова ( вразливий )
23. Zygaena laеta – Красик (Пістрянка) веселий ( зникаючий )
24. Dolerus subalatus – Долерус короткокрилий ( вразливий )
25. Melitturga clavicornis – Мелітурга булавоуса ( вразливий )
26. Xylocopa violaceae – Ксилокопа фіолетова (Бджола-тесляр фіолетова) ( рідкісний )
27. Bombus muscorum – Джміль моховий ( рідкісний )
28. Bombus fragrans – Джміль пахучий ( зникаючий )
29. Bombus argillaceus – Джміль глинистий ( вразливий )
30. Bombus pomorum – Джміль яскравий ( вразливий )
31. Bombus zonatus – Джміль оперезаний ( рідкісний )
32. Lacerta viridis – Ящірка зелена ( вразливий )
33. Hierophis caspius – Полоз жовточеревий, або каспійський ( вразливий )
34. Vipera (Pelias) renardi – Гадюка степова ( вразливий )
35. Circus macrourus – Лунь степовий ( зникаючий )
36. Circaetus gallicus – Змієїд ( рідкісний )
37. Hieraaetus pennatus – Орел-карлик ( рідкісний )
38. Aquila heliaca – Могильник ( рідкісний )
39. Falco cherrug – Балабан ( вразливий )
40. Spermophillus odessanus – Ховрах одеський ( неоцінений )
41. Alactaga jaculis – Тушканчик великий ( рідкісний )
42. Sicista subtilis – Мишівка степова ( зникаючий )
43. Cricetulus migratorius – Хом’ячок сірий ( недостатньо відомий )
44. Lagurus lagurus – Строкатка степова ( зникаючий )
45. Ellobius talpinus – Сліпачок звичайний ( зникаючий )
46. Mustela eversmanni – Тхір степовий ( зникаючий )
47. Vulpes corsac – Корсак ( рідкісний )

* – в дужках зазначено категорію охоронності виду згідно з Червоною книгою України