RSS

На території Вінницької області зустрічається 18 види тварин, занесених до Червоної книги України, які мешкають винятково в степових або наближених до них біотопах.

1. Poecilimon ukrainicus – Пилкохвіст український ( вразливий )
2. Saga pedo – Дибка степова ( рідкісний )
3. Porphyropha polonica – Кошеніль польська ( недостатньо відомий )
4. Carabus estreicheri – Турун Ештрайхера ( вразливий )
5. Dorcadion equestre – Вусач земляний хрестоносець (Коренеїд хрестоносець) ( вразливий )
6. Papilio machaon – Махаон ( вразливий )
7. Iphiclides podalirius – Подалірій ( вразливий )
8. Zerynthia polyxena – Поліксена ( вразливий )
9. Parnassius mnemosyne – Мнемозина ( вразливий )
10. Zegris eupheme – Зегрис Евфема ( зникаючий )
11. Hamearis lucina – Люцина ( вразливий )
12. Neolycaena rhymnus – Синявець Римнус ( неоцінений )
13. Scolia maculata – Сколія-гігант ( неоцінений )
14. Melitturga clavicornis – Мелітурга булавоуса ( вразливий )
15. Xylocopa valga – Ксилокопа звичайна (Бджола-тесляр звичайна) ( рідкісний )
16. Bombus argillaceus – Джміль глинистий ( вразливий )
17. Mustela eversmanni – Тхір степовий ( зникаючий )
18. Lacerta viridis – Ящірка зелена ( вразливий )

* – в дужках зазначено категорію охоронності виду згідно з Червоною книгою України