RSS

На території Київської області зустрічається 13 види тварин, занесених до Червоної книги України, які мешкають винятково в степових або наближених до них біотопах.

1. Poecilimon ukrainicus ¬ Пилкохвіст український ( вразливий )
2. Saga pedo ¬ Дибка степова ( рідкісний )
3. Callimenus multituberculatus ¬ Коник-товстун ( зникаючий )
4. Bryodemella tuberculata ¬ Тріскачка ширококрила ( зникаючий )
5. Dorcadion equestre ¬ Вусач земляний хрестоносець (Коренеїд хрестоносець) ( вразливий )
6. Papilio machaon ¬ Махаон ( вразливий )
7. Iphiclides podalirius ¬ Подалірій ( вразливий )
8. Zerynthia polyxena ¬ Поліксена ( вразливий )
9. Parnassius mnemosyne ¬ Мнемозина ( вразливий )
10. Archirileya inopinata ¬ Архірилея чорна ( рідкісний )
11. Andrena chrysopus ¬ Андрена золотонога ( рідкісний )
12. Xylocopa valga ¬ Ксилокопа звичайна (Бджола-тесляр звичайна) ( рідкісний )
13. Lacerta viridis ¬ Ящірка зелена ( вразливий )
14. Mustela eversmanni ¬ Тхір степовий ( зникаючий )

* – в дужках зазначено категорію охоронності виду згідно з Червоною книгою України