RSS

На території Луганської області зустрічається 67 види тварин, занесених до Червоної книги України, які мешкають винятково в степових або наближених до них біотопах. Два з них зустрічаються лише на території Луганської області.

1. Iris polystictica ¬ Ірис плямистий ( рідкісний *)
2. Saga pedo ¬ Дибка степова ( рідкісний )
3. Carabus hungaricus ¬ Турун угорський ( вразливий )
4. Carabus bessarabicus ¬ Турун бесарабський ( вразливий )
5. Carabus estreicheri ¬ Турун Ештрайхера ( вразливий )
6. Carabus stscheglovi ¬ Турун Щеглова ( рідкісний )
7. Ceratophyus polyceros ¬ Цератофій багаторогий ( вразливий )
8. Dorcadion equestre ¬ Вусач земляний хрестоносець (Коренеїд хрестоносець) ( вразливий )
9. Brachycerus sinuatus ¬ Брахіцерус зморшкуватий ( недостатньо відомий )
10. Libelloides macaronius ¬ Аскалаф строкатий ( вразливий )
11. Papilio machaon ¬ Махаон ( вразливий )
12. Iphiclides podalirius ¬ Подалірій ( вразливий )
13. Zerynthia polyxena ¬ Поліксена ( вразливий )
14. Parnassius mnemosyne ¬ Мнемозина ( вразливий )
15. Zegris eupheme ¬ Зегрис Евфема ( зникаючий )
16. Hamearis lucina ¬ Люцина ( вразливий )
17. Esperarge climene ¬ Клімена ( вразливий )
18. Neolycaena rhymnus ¬ Синявець Римнус ( неоцінений )
19. Polyommatus boisduvalii ¬ Синявець Буадюваля (Синявець ероїдес) ( зникаючий )
20. Pseudophilotes bavius ¬ Синявець Бавій ( вразливий )
21. Sphingonaepiopsis gorgoniades ¬ Бражник карликовий ( рідкісний )
22. Hemaris croatica ¬ Бражник хорватський ( рідкісний )
23. Proserpinus proserpina ¬ Бражник Прозерпіна ( рідкісний )
24. Cucullia magnifica ¬ Каптурниця пишна ( рідкісний )
25. Cucullia sрlendida ¬ Каптурниця блискуча ( рідкісний )
26. Cucullia argentina ¬ Каптурниця срібляста ( рідкісний )
27. Cucullia argentеа ¬ Каптурниця срібна ( рідкісний )
28. Euchalcia variabilis ¬ Евхальція різнобарвна ( рідкісний )
29. Periphanes delphinii ¬ Совка сокиркова ( вразливий )
30. Zygaena laеta ¬ Красик (Пістрянка) веселий ( зникаючий )
31. Megalodontes medius ¬ Мегалодонт середній ( рідкісний )
32. Dolerus ciliatus ¬ Долерус степовий ( рідкісний )
33. Dolerus subalatus ¬ Долерус короткокрилий ( вразливий )
34. Tetramesa punctata ¬ Тетрамеза пунктирована ( рідкісний )
35. Scolia maculata ¬ Сколія-гігант ( неоцінений )
36. Onychopterocheilus pallasii ¬ Оніхоптерохеілюс Паласа ( зникаючий )
37. Anoplius samariensis ¬ Аноплій самарський ( рідкісний )
38. Cerceris tuberculata ¬ Церцеріс горбкуватий ( рідкісний )
39. Melitturga clavicornis ¬ Мелітурга булавоуса ( вразливий )
40. Andrena stigmatica ¬ Андрена червоноплямиста ( рідкісний )
41. Andrena magna ¬ Андрена велика ( рідкісний )
42. Andrena chrysopus ¬ Андрена золотонога ( рідкісний )
43. Halictus luganicus ¬ Галикт луганський ( рідкісний )
44. Xylocopa violaceae ¬ Ксилокопа фіолетова (Бджола-тесляр фіолетова) ( рідкісний )
45. Xylocopa valga ¬ Ксилокопа звичайна (Бджола-тесляр звичайна) ( рідкісний )
46. Xylocopa iris ¬ Ксилокопа райдужна (Бджола-тесляр райдужна) ( зникаючий )
47. Bombus muscorum ¬ Джміль моховий ( рідкісний )
48. Bombus fragrans ¬ Джміль пахучий ( зникаючий )
49. Bombus argillaceus ¬ Джміль глинистий ( вразливий )
50. Bombus zonatus ¬ Джміль оперезаний ( рідкісний )
51. Hierophis caspius ¬ Полоз жовточеревий, або каспійський ( вразливий )
52. Elaphe dione ¬ Полоз візерунковий ( зникаючий )
53. Vipera (Pelias) nikolskii ¬ Гадюка Нікольського ( вразливий )
54. Vipera (Pelias) renardi ¬ Гадюка степова ( вразливий )
55. Hieraaetus pennatus ¬ Орел-карлик ( рідкісний )
56. Falco naumanni ¬ Боривітер степовий ( зникаючий )
57. Hemiechinus auritus ¬ Їжак вухатий ( зникаючий )
58. Spermophillus suslicus ¬ Ховрах крапчастий ( зникаючий )
59. Alactaga jaculis ¬ Тушканчик великий ( рідкісний )
60. Sicista subtilis ¬ Мишівка степова ( зникаючий )
61. Sicista severtzovi ¬ Мишівка темна ( вразлива )
62. Cricetulus migratorius ¬ Хом’ячок сірий ( недостатньо відомий )
63. Lagurus lagurus ¬ Строкатка степова ( зникаючий )
64. Ellobius talpinus ¬ Сліпачок звичайний ( зникаючий )
65. Vormela peregusna ¬ Перегузня ( рідкісний )
66. Mustela eversmanni ¬ Тхір степовий ( зникаючий )
67. Vulpes corsac ¬ Корсак ( рідкісний )

* – в дужках зазначено категорію охоронності виду згідно з Червоною книгою України