RSS

Закон України “Про Основні засади (стратегію)державної екологічної політики України на період до 2020 року”

Постанова ВРУ “Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки “

Розпорядження КМУ “”Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми збереження біорізноманіття на 2005 – 2025 роки”