RSS

Серед видів, які включені до додатків до Бернської конвенції, в степових біотопах України поширені такі види:

1. Ящірка прудка (Lacerta agilis),
2. Ящірка зелена (Lacerta viridis),
3. Ящірка кримська (Podarcis taurica),
4. Жовтопуз (Ophisaurus apodus),
5. Жовтобрюх (Coluber caspius),
6. Полоз леопардовий (Elaphe situla),
7. Полоз чотирисмугий (Elaphe quadrolineata),
8. Гадюка степова (Vipera ursine),
9. Нічниця вусата (Myotis mystacinus),
10. Вухань австрійський (Plecotus austriacus),
11. Вечірниця дозірна (Nyctalus noctula),
12. Лилик пізній (Eptesicus seronitus),
13. Вечірниця мала (Nyctalus leisleri),
14. Вечірниця велетенська (Nyctalus lasiopterus),
15. Нетопир середземний (Pipistrellus kuhlii),
16. Вовк (Canis lupus),
17. Перегузня (Vormela peregusna),
18. Тхір степовий (Mustella eversmannii),
19. Ховрах крапчастий (Spermophilus suslicus),
20. Хом’як звичайний (Cricetus cricetus),
21. Мишівка степова (Sicista subtilis),
22. Канюк звичайний (Buteo buteo), Чеглок (Falco subbuteo),
23. Дербник (Falco columbarius),
24. Кібчик (Falco vespertinus),
25. Боривітер звичайний (Falco tinnunculus),
26. Сиворакша (Coracias garrulus),
27. Бджолоїдка звичайна (Merops apiaster).
28. Жайворонок малий (Calandrella cinerea),
29. Жавороноек сірий (Calandrella rufenses),
30. Жайворонок степовий (melanocorypha calandra),
31. Жайворонок білокрилий (Melanocorypha leucoptera),
32. Жайворонок чорний (Melanocorypha yeltoniensis),
33. Жайворонок рогатий (Eremophila alpestris),
34. Щеврик польовий (Anthus campestris),
35. Плиска жовта (Motacilla flava),
36. Сорокопуд-жулан (Lanius collurio),
37. Сорокопуд чорнолобий (Lanius minor),
38. Чекан чорноголовий (Saxicola torquata),
39. Кам’янка звичайна (Oenanthe oenanthe),
40. Кам’янка попеляста (Oenanthe isabeleina),
41. Щиглик(Carduelis carduelis),
42. Коноплянка (Acanthis (Carduelis) cannabina).

Також до включення до списків Бернської конвенції пропонуються такі степові види:
1. Їжак вухатий (Hemiechnus auritus),
2. Хом’ячок сірий (Cricetulus migratorius),
3. Сліпачок звичайний (Ellobius talpinus),
4. Строкатка степова (Lagurus lagurus),
5. Тушкан великий (Allactaga major),
6. Тушкан-кандибка (Stylodipus telum),
7. Сліпак піщаний (Spalax arenarius),
8. Лис-корсак (Vulpes corsac).