RSS

На території Харківської області зустрічається 60 види тварин, занесених до Червоної книги України, які мешкають винятково в степових або наближених до них біотопах. Один з них зустрічається лише на території цієї області.

1. Poecilimon ukrainicus – Пилкохвіст український ( вразливий* )
2. Saga pedo – Дибка степова ( рідкісний )
3. Callimenus multituberculatus – Коник-товстун ( зникаючий )
4. Porphyropha polonica – Кошеніль польська ( недостатньо відомий )
5. Bryodemella tuberculata – Тріскачка ширококрила ( зникаючий )
6. Carabus stscheglovi – Турун Щеглова ( рідкісний )
7. Ceratophyus polyceros – Цератофій багаторогий ( вразливий )
8. Dorcadion equestre – Вусач земляний хрестоносець (Коренеїд хрестоносець) ( вразливий )
9. Papilio machaon – Махаон ( вразливий )
10. Iphiclides podalirius – Подалірій ( вразливий )
11. Zerynthia polyxena – Поліксена ( вразливий )
12. Parnassius apollo – Аполлон ( зникаючий )
13. Parnassius mnemosyne – Мнемозина ( вразливий )
14. Zegris eupheme – Зегрис Евфема ( зникаючий )
15. Hamearis lucina – Люцина ( вразливий )
16. Esperarge climene – Клімена ( вразливий )
17. Agriades pyrenaicus – Синявець піренейський ( вразливий )
18. Neolycaena rhymnus – Синявець Римнус ( неоцінений )
19. Polyommatus boisduvalii – Синявець Буадюваля (Синявець ероїдес) ( зникаючий )
20. Proserpinus proserpina – Бражник Прозерпіна ( рідкісний )
21. Eudia pavonia – Сатурнія мала ( рідкісний )
22. Cucullia argentina – Каптурниця срібляста ( рідкісний )
23. Cucullia argentеа – Каптурниця срібна ( рідкісний )
24. Periphanes delphinii – Совка сокиркова ( вразливий )
25. Zygaena laеta – Красик (Пістрянка) веселий ( зникаючий )
26. Scolia maculata – Сколія-гігант ( неоцінений )
27. Eumenes tripunctatus – Евмен трикрапковий ( вразливий )
28. Anoplius samariensis – Аноплій самарський ( рідкісний )
29. Sphex rufocinctus – Сфекс рудуватий ( неоцінений )
30. Melitturga clavicornis – Мелітурга булавоуса ( вразливий )
31. Andrena chrysopus – Андрена золотонога ( рідкісний )
32. Melitta wankowiczi – Мелітта Ванковича ( зникаючий )
33. Dasypoda spinigera – Дазипода (мохнонога бджола) шипоносна ( рідкісний )
34. Stelis (Protostelis) annulata – Стеліс кільчастий ( рідкісний )
35. Xylocopa violaceae – Ксилокопа фіолетова (Бджола-тесляр фіолетова) ( рідкісний )
36. Xylocopa valga – Ксилокопа звичайна (Бджола-тесляр звичайна) ( рідкісний )
37. Bombus muscorum – Джміль моховий ( рідкісний )
38. Bombus fragrans – Джміль пахучий ( зникаючий )
39. Bombus argillaceus – Джміль глинистий ( вразливий )
40. Bombus armeniacus – Джміль вірменський ( зникаючий )
41. Bombus pomorum – Джміль яскравий ( вразливий )
42. Bombus laesus – Джміль лезус ( вразливий )
43. Bombus ruderatus – Джміль червонуватий ( рідкісний )
44. Bombus zonatus – Джміль оперезаний ( рідкісний )
45. Merodon nigritarsis – Зубарик чорнолапий ( рідкісний )
46. Pelecocera latifrons – Пелекоцера широколоба ( вразливий )
47. Elaphe dione – Полоз візерунковий ( зникаючий )
48. Vipera (Pelias) nikolskii – Гадюка Нікольського ( вразливий )
49. Vipera (Pelias) renardi – Гадюка степова ( вразливий )
50. Buteo rufinus – Канюк степовий ( рідкісний )
51. Hieraaetus pennatus – Орел-карлик ( рідкісний )
52. Aquila heliaca – Могильник ( рідкісний )
53. Spermophillus suslicus – Ховрах крапчастий ( зникаючий )
54. Alactaga jaculis – Тушканчик великий ( рідкісний )
55. Sicista subtilis – Мишівка степова ( зникаючий )
56. Sicista severtzovi – Мишівка темна ( вразлива )
57. Cricetulus migratorius – Хом’ячок сірий ( недостатньо відомий )
58. Ellobius talpinus – Сліпачок звичайний ( зникаючий )
59. Vormela peregusna – Перегузня ( рідкісний )
60. Mustela eversmanni – Тхір степовий ( зникаючий )

* – в дужках зазначено категорію охоронності виду згідно з Червоною книгою України