RSS

На території України зустрічається 22 види лишайників, занесених до Червоної книги України, які поширені в степових або наближених до них біотопах.

 1. Agaricus tabularis Peck – печериця таблитчаста ( Сумська обл., Донецька обл., Луганська обл., Херсонська обл., АР Крим. ) – зникаючий
 2. Agrestia hispida (Mereschk.) Hale & W.L. Culb. – агрестія щетиниста ( АР Крим. ) – вразливий
 3. Aspicilia fruticulosa (Eversm.) Flag – аспіцилія кущиста ( Донецька обл., АР Крим. ) – вразливий
 4. Aspicilia vagans Oxner – аспіцилія блукаюча  ( АР Крим. ) – зникаючий
 5. Cetraria steppae (Savicz) Kärnef. – цетрарія степова ( Харківська обл., Донецька обл., Одеська обл., Миколаївська обл., Херсонська обл., Запорізька обл., АР Крим. ) – вразливий
 6. Entoloma nidorosum (Fr.) Quél. – рожевопластинник смердючий  ( Київська обл., Донецька обл., Дніпропетровська обл., Луганська обл. ) – рідкісний
 7. Fulgensia desertorum (Tomin) Poelt – фульгензія пустельна  ( АР Крим. ) – зникаючий
 8. Galeropsis desertorum Velen. et Dvor – галеропсис пустельний  ( Черкаська обл., Херсонська обл. ) – зникаючий
 9. Leptogium sсhraderi (Ach.) Nyl. – лептогій Шредера ( Миколаївська обл., АР Крим. ) – вразливий
 10. Leucoagaricus macrorhizus Locq. ex Horak – білопечериця довгокоренева  ( Сумська обл., Хмельницька обл. ) – зникаючий
 11. Leucocarpia biatorella (Arnold) Vezda – леукокарпія біаторова ( АР Крим. ) – зникаючий
 12. Leucocoprinus bohusi Wasser – білогнойовик Богуша  ( Донецька обл. ) – зникаючий
 13. Limacella steppicola Zerova et Wasser – лімацела степова  ( Донецька обл., Луганська обл. ) – недостатньо відомий
 14. Morchella steppicola Zerova – зморшок степовий ( Київська обл., Сумська обл., Черкаська обл., Кіровоградська обл., Дніпропетровська обл., Полтавська обл., Донецька обл., Луганська обл., Одеська обл., Миколаївська обл., Херсонська обл., Запорізька обл. ) – рідкісний
 15. Phellorinia herculeana (Pers.) Kreisel – фелоринія Геркулесова ( АР Крим. ) – недостатньо відомий
 16. Polyporus rhizophilus (Pat.) Sacc. – трутовик коренелюбний  ( Донецька обл., Луганська обл., Херсонська обл. ) – рідкісний
 17. Scleroderma geaster Fr. – склеродерма зірчаста  ( Херсонська обл. ) – недостатньо відомий
 18. Seirophora lacunosa (Rupr.) Froden – сейрофора ямчаста ( АР Крим., Харківська обл. ) – вразливий
 19. Squamarina cartilaginea (With.) P. James in D. Hawksw. et al. – сквамарина щетиниста  ( Тернопільська обл., Хмельницька обл., Миколаївська обл., АР Крим. ) – рідкісний
 20. Squamarina lentigera (G. H. Weber) Poelt – сквамарина сочевиценосна  ( Херсонська обл., АР Крим. ) – вразливий
 21. Xanthoparmelia convoluta (Krempelh.) Hale – ксантопармелія загорнута (камчадальська) ( Донецька обл., Луганська обл., Одеська обл., Миколаївська обл., Херсонська обл., Запорізька обл., АР Крим. ) – вразливий
 22. Xanthoparmelia ryssolea (Ach.) O. Blanco et al. – ксантопармелія грубозморшкувата ( Черкаська обл., Кіровоградська обл., Луганська обл., Одеська обл., Херсонська обл., Запорізька обл., АР Крим. ) – вразливий