RSS

Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 16.10.2009 N 545 затверджено Перелік рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, та типових природних рослинних угруповань, які підлягають охороні і заносяться до Зеленої книги України.

29 серпня 2002 р. Постановою Кабінету Мінстрів України N 1286 затверджене Положення про Зелену книгу України.

Зелена книга України (далі – Зелена книга) є офіційним державним документом, в якому зведено відомості про сучасний стан рідкісних, таких, що перебувають під загрозою зникнення, та типових природних рослинних угруповань, які підлягають охороні.

Зелена книга є основою для розроблення охоронних заходів щодо збереження, відтворення та використання занесених до неї природних рослинних угруповань. Охорона цих угруповань спрямовується на збереження їх ценотичної структури, популяцій рідкісних видів рослин та умов місцезростання.

Охорона природних рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги (далі – рослинні угруповання), забезпечується шляхом:
• установлення їх особливого правового статусу, врахування вимог щодо охорони цих угруповань під час розроблення нормативно-правових актів;
• створення на місцевостях, де існують угруповання, біосферних заповідників, інших територій та об’єктів природно-заповідного фонду, в тому числі транскордонних;
• врахування спеціальних вимог щодо їх збереження під час розміщення продуктивних сил, вирішення питань відведення земельних ділянок, розроблення проектної та проектно-планувальної документації, проведення екологічної експертизи тощо;
• проведення постійного спостереження (моніторингу) за їх станом та необхідних наукових досліджень;
• запровадження особливих видів режиму збереження;
• проведення відповідної еколого-просвітницької роботи та інформування громадськості про їх стан;
• установлення адміністративної, цивільної та кримінальної відповідальності за знищення чи пошкодження угруповань та їх місць зростання;
• приєднання України до відповідних природоохоронних конвенцій, укладення міжнародних угод у цій сфері.

Відтворення рослинних угруповань здійснюється на основі науково обгрунтованих заходів шляхом:
• сприяння їх природному відновленню;
• запобігання небажаним змінам та негативному антропогенному впливу;
• їх формування на штучно створених об’єктах природно-заповідного фонду.

Згідно з переліком раритетних рослинних угруповань, включених зараз до переліку Зеленої книги, 31 є і типово степовими. Перелік таких подаємо нижче.

Угруповання формації дрока скіфського
Угруповання формації карагани скіфської
Угруповання формації ковили гранітної
Угруповання формації ковили каменелюбної
Угруповання сеслерії Хейфлерова
Угруповання формації тонконога різнобарвного
Угруповання формації гісопу крейдяного
Угруповання грабельків Бекетова
Угруповання люцерни скельної
Угруповання формації полину суцільнобілого
Угруповання солодушки крейдяної
Угруповання сонцецвіту сивого
Угруповання формації вівсюнця пустельного
Угруповання калофаки волзької
Угруповання формації ковили Браунера
Угруповання формації ковили вузьколистої
Угруповання формації ковили дніпровської
Угруповання формації ковили Залеського
Угруповання формації ковили| найкрасивішої
Угруповання формації ковили пірчастої
Угруповання формації ковили понтійської
Угруповання формації ковили пухнастолистої
Угруповання формації ковили української
Угруповання формації костриці бліднуватої
Угруповання мигдалю низького
Угруповання формації низької
Угруповання формації пирію ковилолистого
Угруповання солодки голої
Угруповання формації ковили волосистої
Угруповання формації ковили Лессінга