RSS

На території Херсонської області зустрічається 60 види тварин, занесених до Червоної книги України, які мешкають винятково в степових або наближених до них біотопах. Чотири з них зустрічаються лише на території цієї області.

1. Empusa pennicornis – Емпуза піщана ( вразливий *)
2. Iris polystictica – Ірис плямистий ( рідкісний )
3. Bolivaria brachyptera – Боліварія короткокрила ( вразливий )
4. Saga pedo – Дибка степова ( рідкісний )
5. Callimenus multituberculatus – Коник-товстун ( зникаючий )
6. Porphyropha polonica – Кошеніль польська ( недостатньо відомий )
7. Cephalota besseri – Стрибун Бессера ( рідкісний )
8. Carabus hungaricus – Турун угорський ( вразливий )
9. Carabus bessarabicus – Турун бесарабський ( вразливий )
10. Ceratophyus polyceros – Цератофій багаторогий ( вразливий )
11. Scarabaeus sacer – Скарабей священний ( зникаючий )
12. Dorcadion equestre – Вусач земляний хрестоносець (Коренеїд хрестоносець) ( вразливий )
13. Leucomigus candidatus – Левкомігус білосніжний ( рідкісний )
14. Brachycerus sinuatus – Брахіцерус зморшкуватий ( недостатньо відомий )
15. Libelloides macaronius – Аскалаф строкатий ( вразливий )
16. Papilio machaon – Махаон ( вразливий )
17. Iphiclides podalirius – Подалірій ( вразливий )
18. Zerynthia polyxena – Поліксена ( вразливий )
19. Parnassius mnemosyne – Мнемозина ( вразливий )
20. Zegris eupheme – Зегрис Евфема ( зникаючий )
21. Euchloe ausonia – Аврора біла ( вразливий )
22. Proterebia phegea – Чорнушка Феґея ( вразливий )
23. Triphysa phryne – Трифіза Фрина ( вразливий )
24. Tomares nogelii – Томарес Ногеля ( вразливий )
25. Pseudophilotes bavius – Синявець Бавій ( вразливий )
26. Eudia pavonia – Сатурнія мала ( рідкісний )
27. Eudia spini – Сатурнія середня ( зникаючий )
28. Cucullia magnifica – Каптурниця пишна ( рідкісний )
29. Cucullia sрlendida – Каптурниця блискуча ( рідкісний )
30. Cucullia argentina – Каптурниця срібляста ( рідкісний )
31. Cucullia argentеа – Каптурниця срібна ( рідкісний )
32. Periphanes delphinii – Совка сокиркова ( вразливий )
33. Zygaena laеta – Красик (Пістрянка) веселий ( зникаючий )
34. Calameuta idolon – Каламеута жовта ( вразливий )
35. Agre beckeri – Агре Беккера ( рідкісний )
36. Dolerus subalatus – Долерус короткокрилий ( вразливий )
37. Archirileya inopinata – Архірилея чорна ( рідкісний )
38. Scolia maculata – Сколія-гігант ( неоцінений )
39. Campsoscolia klugi – Кампсосколія жовтоволоса ( зникаючий )
40. Eumenes tripunctatus – Евмен трикрапковий ( вразливий )
41. Cryptocheilus rubellus – Криптохіл червонуватий ( рідкісний )
42. Anoplius samariensis – Аноплій самарський ( рідкісний )
43. Sphex rufocinctus – Сфекс рудуватий ( неоцінений )
44. Larra anathema – Лярра анафемська ( неоцінений )
45. Stizus bipunctatus – Стиз двокрапковий ( рідкісний )
46. Stizus fasciatus – Стиз смугастий ( рідкісний )
47. Melitturga clavicornis – Мелітурга булавоуса ( вразливий )
48. Andrena chrysopus – Андрена золотонога ( рідкісний )
49. Dasypoda spinigera – Дазипода (мохнонога бджола) шипоносна ( рідкісний )
50. Xylocopa valga – Ксилокопа звичайна (Бджола-тесляр звичайна) ( рідкісний )
51. Xylocopa iris – Ксилокопа райдужна (Бджола-тесляр райдужна) ( зникаючий )
52. Eucera (Synchalonia) armeniaca – Евцера армянська ( рідкісний )
53. Anthophora (Lophanthophora) robusta – Антофора коренаста ( рідкісний )
54. Bombus muscorum – Джміль моховий ( рідкісний )
55. Bombus fragrans – Джміль пахучий ( зникаючий )
56. Bombus argillaceus – Джміль глинистий ( вразливий )
57. Bombus armeniacus – Джміль вірменський ( зникаючий )
58. Bombus zonatus – Джміль оперезаний ( рідкісний )
59. Tapinoma kinburni – Тапінома кінбурнська ( рідкісний )
60. Satanas gigas – Ктир велетенський ( вразливий )
61. Lacerta viridis – Ящірка зелена ( вразливий )
62. Hierophis caspius – Полоз жовточеревий, або каспійський ( вразливий )
63. Vipera (Pelias) renardi – Гадюка степова ( вразливий )
64. Circus macrourus – Лунь степовий ( зникаючий )
65. Falco cherrug – Балабан ( вразливий )
66. Falco peregrinus – Сапсан ( рідкісний )
67. Anthropoides virgo – Журавель степовий ( зникаючий )
68. Otis tarda – Дрохва ( зникаючий )
69. Burhinus oedicnemus – Лежень ( неоцінений )
70. Calandrella rufescens – Жайворонок сірий ( неоцінений )
71. Lanius senator – Сорокопуд червоноголовий ( рідкісний )
72. Emberiza melanocephala – Вівсянка чорноголова ( рідкісний )
73. Spermophillus odessanus – Ховрах одеський ( неоцінений )
74. Spalax arenarius – Сліпак піщаний ( неоцінений )
75. Alactaga jaculis – Тушканчик великий ( рідкісний )
76. Scirtopoda telum – Ємуранчик звичайний ( вразливий )
77. Sicista subtilis – Мишівка степова ( зникаючий )
78. Cricetulus migratorius – Хом’ячок сірий ( недостатньо відомий )
79. Lagurus lagurus – Строкатка степова ( зникаючий )
80. Ellobius talpinus – Сліпачок звичайний ( зникаючий )
81. Vormela peregusna – Перегузня ( рідкісний )
82. Mustela eversmanni – Тхір степовий ( зникаючий )
83. Equus caballus – Кінь дикий ( зниклий в природі )

* – в дужках зазначено категорію охоронності виду згідно з Червоною книгою України