RSS

На території Запорізької області зростає 46види рослин та лишайників, занесених до Червоної книги України, які зустрічаються винятково в степових або наближених до них біотопах. 1 з них зустрічаються лише на території області

1. астрагал Геннінга
2. астрагал дніпровський
3. астрагал одеський
4. астрагал понтійський
5. астрагал шерстистоквітковий
6. брандушка різнобарвна
7. волошка великопридаткова
8. волошка Конки
9. волошка Талієва
10. гіацинтик Палласів
11. горицвіт весняний
12. горицвіт волзький
13. залізняк скіфський
14. зморшок степовий
15. золотобородник цикадовий
16. калофака волзька
17. карагана скіфська
18. катран татарський
19. кермечник злаколистий
20. ковила відокремлена
21. ковила волосиста
22. ковила дніпровська
23. ковила Лессінга
24. ковила найкрасивіша
25. ковила українська
26. косарики черепитчасті
27. ксантопармелія грубозморшкувата
28. ксантопармелія загорнута
29. курай туполистий
30. ламкоколосник ситниковий
31. лептогій Шредера
32. пирій ковилолистий
33. півонія тонколиста
34. пізньоцвіт анкарський
35. птеригоневр Козлова
36. рябчик малий
37. рябчик руський
38. тюльпан гранітний
39. тюльпан змієлистий
40. тюльпан Шренка
41. франкенія припорошена
42. цетрарія степова
43. цибуля перевдягнена
44. цибуля савранська
45. цимбохазма дніпровська
46. шафран сітчастий

До загального списку видів
.