RSS

На території Одеської області зустрічається 69 види тварин, занесених до Червоної книги України, які мешкають винятково в степових або наближених до них біотопах.

1. Empusa fasciata – Емпуза смугаста ( вразливий )
2. Bolivaria brachyptera – Боліварія короткокрила ( вразливий )
3. Poecilimon ukrainicus – Пилкохвіст український ( вразливий )
4. Saga pedo – Дибка степова ( рідкісний )
5. Callimenus multituberculatus – Коник-товстун ( зникаючий )
6. Porphyropha polonica – Кошеніль польська ( недостатньо відомий )
7. Cephalota besseri – Стрибун Бессера ( рідкісний )
8. Carabus estreicheri – Турун Ештрайхера ( вразливий )
9. Dorcadion equestre – Вусач земляний хрестоносець (Коренеїд хрестоносець) ( вразливий )
10. Brachycerus sinuatus – Брахіцерус зморшкуватий ( недостатньо відомий )
11. Lixus canescens – Ліксус катра2009 ( рідкісний )
12. Papilio machaon – Махаон ( вразливий )
13. Iphiclides podalirius – Подалірій ( вразливий )
14. Zerynthia polyxena – Поліксена ( вразливий )
15. Parnassius mnemosyne – Мнемозина ( вразливий )
16. Zegris eupheme – Зегрис Евфема ( зникаючий )
17. Euchloe ausonia – Аврора біла ( вразливий )
18. Hamearis lucina – Люцина ( вразливий )
19. Proterebia phegea – Чорнушка Феґея ( вразливий )
20. Tomares nogelii – Томарес Ногеля ( вразливий )
21. Neolycaena rhymnus – Синявець Римнус ( неоцінений )
22. Plebeius pylaon – Синявець Пилаон ( вразливий )
23. Pseudophilotes bavius – Синявець Бавій ( вразливий )
24. Proserpinus proserpina – Бражник Прозерпіна ( рідкісний )
25. Eudia pavonia – Сатурнія мала ( рідкісний )
26. Eudia spini – Сатурнія середня ( зникаючий )
27. Cucullia magnifica – Каптурниця пишна ( рідкісний )
28. Cucullia argentina – Каптурниця срібляста ( рідкісний )
29. Periphanes delphinii – Совка сокиркова ( вразливий )
30. Zygaena laеta – Красик (Пістрянка) веселий ( зникаючий )
31. Pachycephus cruentatus – Пахіцефус степовий ( зникаючий )
32. Archirileya inopinata – Архірилея чорна ( рідкісний )
33. Scolia maculata – Сколія-гігант ( неоцінений )
34. Anoplius samariensis – Аноплій самарський ( рідкісний )
35. Ammophila sareptana – Амофіла сарептська ( рідкісний )
36. Cerceris tuberculata – Церцеріс горбкуватий ( рідкісний )
37. Sphex rufocinctus – Сфекс рудуватий ( неоцінений )
38. Larra anathema – Лярра анафемська ( неоцінений )
39. Stizus bipunctatus – Стиз двокрапковий ( рідкісний )
40. Stizus fasciatus – Стиз смугастий ( рідкісний )
41. Stizoides tridentatus – Стизоїд тризубий ( рідкісний )
42. Melitturga clavicornis – Мелітурга булавоуса ( вразливий )
43. Dasypoda spinigera – Дазипода (мохнонога бджола) шипоносна ( рідкісний )
44. Xylocopa violaceae – Ксилокопа фіолетова (Бджола-тесляр фіолетова) ( рідкісний )
45. Xylocopa valga – Ксилокопа звичайна (Бджола-тесляр звичайна) ( рідкісний )
46. Xylocopa iris – Ксилокопа райдужна (Бджола-тесляр райдужна) ( зникаючий )
47. Bombus muscorum – Джміль моховий ( рідкісний )
48. Bombus fragrans – Джміль пахучий ( зникаючий )
49. Bombus argillaceus – Джміль глинистий ( вразливий )
50. Bombus laesus – Джміль лезус ( вразливий )
51. Bombus ruderatus – Джміль червонуватий ( рідкісний )
52. Bombus zonatus – Джміль оперезаний ( рідкісний )
53. Satanas gigas – Ктир велетенський ( вразливий )
54. Lacerta viridis – Ящірка зелена ( вразливий )
55. Hierophis caspius – Полоз жовточеревий, або каспійський ( вразливий )
56. Vipera (Pelias) nikolskii – Гадюка Нікольського ( вразливий )
57. Vipera (Pelias) renardi – Гадюка степова ( вразливий )
58. Circus macrourus – Лунь степовий ( зникаючий )
59. Buteo rufinus – Канюк степовий ( рідкісний )
60. Hieraaetus pennatus – Орел-карлик ( рідкісний )
61. Falco cherrug – Балабан ( вразливий )
62. Falco peregrinus – Сапсан ( рідкісний )
63. Burhinus oedicnemus – Лежень ( неоцінений )
64. Sturnus roseus – Шпак рожевий ( рідкісний )
65. Emberiza melanocephala – Вівсянка чорноголова ( рідкісний )
66. Spermophillus odessanus – Ховрах одеський ( неоцінений )
67. Nannospalax leucodon – Сліпак білозубий ( недостатньо відомий )
68. Lagurus lagurus – Строкатка степова ( зникаючий )
69. Mustela eversmanni – Тхір степовий ( зникаючий )

* – в дужках зазначено категорію охоронності виду згідно з Червоною книгою України