RSS

українською
В рамках громадської кампанії “Збережемо українські степи!”, Національним екологічним центром України (НЕЦУ) та Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді видано плакат-календар “Збережемо українські степи. Первоцвіти”. Наклад 500 екз. Плакат поширюється серед юннатських організацій та шкільних лісництв всіх областей степової та лісостепової кліматичних зон. Передбачається залучення цих організацій для моніторингу поширення рідкісних степових первоцвітів в усіх областях, де вони поширені.

збільшена версія
——————————————————————————————–
Парнікоза І., Василюк О., Іноземцева Д., Костюшин В., Мішта А., Некрасова О., Балашов І. Степи Київської області. Сучасний стан та проблеми збереження. Серія: Збережемо українські степи— К.: НЕЦУ, 2009. — 160 с. з іл. онлайн

Книга видана в рамках проекту «Інвентаризація та моніторинг степових біотопів в Київській області» в рамках Спільної робочої програми на основі Меморандуму про взаємопоніманіі в питаннях співпраці Україна – Нідерланди 2007-2008.

завантажити книгу
——————————————————————————————–
Борисенко К.,  Василюк О., Івко С. Що треба знати про національні природні парки: НПП “Муравський шлях” / Серія: Збережемо українські степи— К.: НЕЦУ, 20109. — 8 с. онлайн

завантажити буклет
——————————————————————————————–
Прекрасна Є., Василюк О., Домашевський С.,Парнікоза І.,Фатікова М.,Надєіна О.,Норенко К. Під заг.ред Є.Прекрасної. Проектований національний природний парк «Дівички» у Київській області. Серія: Збережемо українські степи – К.: НЕЦУ, 2012. – 44 с. : іл.
ЗАВАНТАЖИТИ
——————————————————————————————–
Василюк О. Лісорозведення – загроза існування степу. К., НЕЦУ. – 2013, 12 с.
ЗАВАНТАЖИТИ

на русском

Издания общественной кампании “Сохраним украинские степи!”

В рамках общественной кампании “Сохраним украинские степи!”, Национальным экологическим центром Украины (НЭЦУ) и Национальным эколого-натуралистическим центром ученической молодёжи издано плакат-календарь “Сохраним украинские степи. Первоцветы”. Тираж 500 экз. Плакат распространяется среди юннатских организаций и школьных лесничеств всех областей степной и лесостепной климатических зон. Предусмотрено привлечение этих организаций для мониторинга распространения редких степных первоцветов во всех областях, где они распространены.

увеличенная версия
——————————————————————————————–
Парнікоза І., Василюк О., Іноземцева Д., Костюшин В., Мішта А., Некрасова О., Балашов І. Степи Київської області. Сучасний стан та проблеми збереження. Серія: Збережемо українські степи— К.: НЕЦУ, 2009. — 160 с. з іл. онлайн

Книга издана в рамках проекта «Инвентаризация и мониторинг степны биотопов в Киевской области» в рамках Общей рабочей программы на основе Меморандума о взаимопонимании в вопросах сотрудничества Украина – Нідерланди 2007-2008.

загрузить книгу
——————————————————————————————–

Борисенко К.,  Василюк О., Івко С. Що треба знати про національні природні парки: НПП “Муравський шлях” / Серія: Збережемо українські степи— К.: НЕЦУ, 2009. — 8 с.

онлайн

——————————————————————————————–
Прекрасна Є., Василюк О., Домашевський С.,Парнікоза І.,Фатікова М.,Надєіна О.,Норенко К. Під заг.ред Є.Прекрасної. Проектований національний природний парк «Дівички» у Київській області. Серія: Збережемо українські степи – К.: НЕЦУ, 2012. – 44 с. : іл.
ЗАВАНТАЖИТИ
——————————————————————————————–
Василюк О. Лісорозведення – загроза існування степу. К., НЕЦУ. – 2013, 12 с.
ЗАВАНТАЖИТИ