Проекту створення національного природного парку на Чернігівщині було присвячено засідання екологів

В Орхуському центрі Держуправління ОНПС в Чернігівській області відбулось засідання за «круглим» столом, присвячене розширенню мережі природно-заповідних територій Чернігівщини.

Проект створення національного природного парку «Дніпровсько-Деснянське міжріччя», розроблений на замовлення Чернігівської обласної організації Українського товариства охорони природи, згідно завдання на проектування, схвалено Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища у Чернігівській області.

Парк створюється на базі вже існуючого з 2002 року регіонального ландшафтного парку «Міжрічинський» з метою охорони і збереження в природному стані унікально цінної в природоохоронному, науково-пізнавальному, культурному і історичному відношеннях ділянки Чернігівського Полісся, а також покращення екологічного стану регіону і забезпечення рекреаційних потреб населення.

Присутні на засіданні представники: наукових установ м.м. Києва та Чернігова, органів місцевого самоврядування Козелецького району, обласних екологічних служб, Деснянського басейнового управління водних ресурсів, проекту ПРООН-ГЕФ «Зміцнення управління та фінансової стійкості національної системи природоохоронних територій в Україні», національного природного парку «Голосіївський», регіонального ландшафтного парку «Міжрічинський», Чернігівського військового лісгоспу, природоохоронних громадських організацій та регіональних ЗМІ гаряче обговорили проблеми та переваги створення даного парку. Відзначили, що розроблення даного проекту дозволить покращити охорону та збереження природних і історико-культурних цінностей, а тому числі рідкісних видів біоти, впорядкувати рекреацію і туризм, оптимізувати еколого-просвітницьку діяльність, а також загальну екологічну ситуацію в регіоні.

Проект створення є головним проектним документом, передбаченим законодавством для організації національного природного парку.

Даним проектом передбачено, що територія національного природного парку «Дніпровсько-Деснянське міжріччя» буде мати площу біля 64 тис. га (в т. ч. без вилучення 54 480, 5 га (85%) та з вилученням 9 133, 7 га (15%), і розташована у південно-західній частині Чернігівської області – в Козелецькому адміністративному районі.
Територія складається переважно з лісового масиву на піщаній боровій терасі (який займає 37,4 тис. га, або 59% території парку); меншу частку становлять водні угіддя (акваторія Київського водосховища, р. Десна та інші водойми) – 18,6 тис. га (29%); сільгоспугіддя складають 4,6 тис. га (7%), у їх складі переважають сіножаті і пасовища – 4,1 тис. га (6%) і незначну частку (менше 1%) складають рілля та перелоги –0,5 тис. га; 2,0 тис. га (3%) займають болота та 1,6 тис. га (2%) інші землі (переважно піски).

Загальна протяжність меж проектованого національного природного парку «Дніпровсько-Деснянське міжріччя» становить близько 250 км.

Територія парку є унікальною за своїми природними особливостями і за господарським використанням, яке має загальнодержавне значення: ріка Десна – у питному водопостачанні, водосховище – у гідроенергетиці, ліси – в деревообробній промисловості. Ці підстави слугували основою при виборі найбільш ефективних варіантів проектування національного природного парку «Дніпровсько-Деснянське міжріччя» і реалізації завдань, що покладаються на цю природоохоронну, рекреаційну, культурно-освітню установу, площа якої становить близько 2% від усього природно-заповідного фонду України.

http://siver-info.com/news/2011-02-23-3022

Leave a Reply