НПП “Тростянецько-Ворсклянський”

Розірвана ланка сталого розвитку

Завдяки своєму географічному та геополітичному положенню Україна, займаючи менше 6 відс. площі Європи, володіє не менш як 35 відсотками її біорозмаїття. Тут перетинаються міграційні хвилі рослинного і тваринного світу з різних центрів походження. Їх збереження є обов’язковою умовою формування національної екологічної мережі.

Проведений Рахунковою палатою аудит засвідчив, що в Україні не впроваджуються принципи охорони навколишнього природного середовища, невиснажливого використання природних ресурсів, а отже, сталого розвитку країни. Аудитори виявили численні недоліки в системі фінансування і використання коштів держбюджету та відверте нехтування природоохоронним законодавством. Як наслідок, антропогенне та техногенне навантаження на навколишнє природне середовище в Україні з кожним роком зростає.

Кабінет Міністрів України не забезпечив ефективного використання коштів, які виділяються державою на збереження природно-заповідного фонду та формування національної екологічної мережі. Кошти держбюджету розпорошуються між головними розпорядниками, які у своїй діяльності орієнтуються на відомчі, а не загальнодержавні інтереси. Читати далі…