RSS

Колектив авторів обгрунтування необхідності створення Національного природного парку «Муравський шлях»:

Акімов Ігор Андрійович – чл.корр. НАН України, директор Інституту зоології імені І.І.Шмальгаузена НАН УкраїниКостюшин Василь Анатолійович – к.б.н., завідуючий Відділом моніторингу та охорони тваринного світу Інституту зоології імені І.І.Шмальгаузена НАН України

Мoсякін Сергій Леонідович, д. б. н., директор інституту, завідуючий Відділом систематики і флористики судинних рослин Інституту ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України

Іноземцева Дар’я Миколаївна, аспірант Відділу систематики і флористики судинних рослин Інституту ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України

Івко Сергій Олександрович, Президент дитячої громадської екологічної організації «Спілка Друзів Природи» (м.Токмак)
Сіренко Ігор Павлович, Голова ВГО «Національний екологічний центр України»

Василюк Олексій Володимирович, пров.інж. Відділу моніторингу та охорони тваринного світу Інституту зоології імені І.І.Шмальгаузена НАН України; заступник голови ВГО «Національний екологічний центр України»;

Полянська Катерина Валентинівна, студент кафедри Фізичної географії та геоекології Географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Парнікоза Іван Юрієвич, к.б.н., Координатор робіт зі збереження біорізноманіття та створення об’єктів ПЗФ Київського еколого-культурного центру

При підготовці обгрунтування створення національного природного парку «Муравський шлях» було використано матеріали Кадастру рослинного і тваринного світу проектованого регіонального ландшафтного парку «Муравський шлях», підготовлені НДІ біорозмаїття наземних та водних екосистем Півдня України та ПП “Центр екологічного управління”, що готувався в рамках проекту “Раціональне використання та збереження природних ресурсів Токмацького району шляхом створення регіонального ландшафтного парку “Муравський шлях” на замовлення Токмацької районної дитячої екологічної організації “Спілка Друзів Природи” за фінансової підтримки Посольства Королівства Нідерландів в рамках конкурсу проектів МАТРА-КАП. Укладачі Кадастру рослинного і тваринного світу проектованого регіонального ландшафтного парку «Муравський шлях»: декан географічного факультету МДПУ ім. Б. Хмельницького, к.г.н., доц. Воровка В. П., к.б.н. Демченко В. О., к.б.н. Коломійчук В. П., ас. Тарутін Т. С., с.н.с., к.б.н. Сурядна Н. М., с.н.с., зав. відділом науки та рекреації НПП “Великий Луг” Бусел В. А., голова Токмацької міськрайонної організації “Токмацька археологічна група” Саєнко В. М.

Матеріали Кадастру надані колективу авторів Токмацькою районною дитячою громадською організацією «Спілка друзів природи» та збережені в тексті обґрунтування максимально. Колектив авторів висловлює вдячність науковцям, чия праця лягла в основу обґрунтування створення національного природного парку «Муравський шлях».

ЗМІСТ

Передмова

Вступ

I. Загальна характеристика та природні умови проектованого НПП «Муравський Шлях»

ІІ. Природоохоронна цінність території проектованого НПП “Муравський шлях”

ІІІ. Існуючі та проектовані території природно-заповідного фонду у долині р.Молочної

IV. Рекомендації щодо використання ресурсів проектованого НПП „Муравський шлях”

V. Історико-археологічна спадщина

VI. Пропонована категорія охорони та основні пропозиції щодо режиму

Використана література