Український екологічний конгрес – 2008

27-28 жовтня 2008 року в м. Києві відбудеться Український екологічний конгрес – 2008 за темою «Пріоритети збалансованого (сталого) розвитку України».

Вперше Український екологічний конгрес відбувся у вересні 2007 р. і мав на меті об’єднання зусиль науковців, бізнесу, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, громадських організацій у формуванні моделі збалансованого розвитку України.

У цьому році під час роботи Українського екологічного конгресу планується розглянути пріоритети переходу України до збалансованого розвитку:

1. Формування законодавчої та інституційної бази збалансованого розвитку (стратегічні документи з екологічної політики та збалансованого розвитку, внесення змін до природоохоронного законодавства та підготовка Екологічного Кодексу, реформування системи державного управління в галузі охорони довкілля, розширення участі громадськості у прийнятті екологічно важливих рішень).

2. Структурна перебудова економіки України (екологізація галузей економіки, розробка інноваційної моделі економічного розвитку, модернізація і технічне оновлення, зниження енерго- та ресурсоємності виробництва).

3. Освіта і наукове забезпечення у сфері збалансованого розвитку (розробка національної стратегії освіти в інтересах збалансованого розвитку, запровадження програм, спецкурсів в освітніх установах усіх рівнів з питань збалансованого розвитку, підтримка наукових досліджень з актуальних проблем збалансованого розвитку).

4. Збереження біологічного і ландшафтного різноманіття (шляхи розширення національної екологічної мережі, удосконалення системи моніторингу біологічного та ландшафтного різноманіття, проведення державної оцінки стану біорізноманіття в Україні, розвиток екологічного туризму, проблеми існуючих заповідних територій).

5. Енергозбереження і збалансований розвиток енергетики (впровадження енергозберігаючих технології в усіх галузях економіки та побуті, екологічні проблеми атомної енергетики, розвиток альтернативної енергетики).

6. Регіональні екологічні проблеми в контексті переходу до збалансованого розвитку (забезпечення збалансованого розвитку території, модернізація структури господарського комплексу регіонів, ефективне використання природних ресурсів, вирішення екологічних проблем водних ресурсів, забруднення ґрунтів, поводження з відходами, підтоплення територій, стану зелених насаджень).

Деталі:
тел. (044) 289-31-42
E-mail: vel at ecoleague.net

 
Автор

Природа України – це спроба створити унікальний інтернет-ресурс, який би став епіцентром інформаційного середовища у сфері охорони природи та екології; виконував би роль головного новинарного та енциклопедичного джерела для всіх, хто небайдужий до своєї рідної української природи та землі; об’єднав би усіх зацікавлених та задіяних у сфері охорони довкілля у своєрідну соціальну мережу та став би осередком проведення всеукраїнських кампаній на захист природи ...даліПриєднуйтесь!