Роз’яснення Мінприроди щодо ситуації, що склалася з РЛП “Кінбурнська Коса”

Останнім часом у засобах масової інформації з’явилася інформація щодо проблеми розпаювання та продажу земель заповіднику «Кінбурнська коса» на Миколаївщині. Мінприроди надає роз’яснення з цього питання.

Територія Кінбурнського півострова цінна для збереження фауни (птахів та тварин) як цілісний природний комплекс. Найбільш цінними для збереження флори є цілинні степові ділянки, солончаки, прибережні смуги, луки де щільність рослин занесених до Червоної книги досягає 300 екземплярів на квадратний метр. До останнього часу більшість таких цінних ділянок знаходилася у користуванні Риболовецького колгоспу "Свідомість" (РК "Свідомість") та використовувалася як громадські пасовища та сіножаті. Необхідно відмітити, що зазначені землі відносяться до земель водного фонду і мають значну природоохоронну та наукову цінність, а також подвійних природно-заповідний статус (регіонального ландшафтного і національного природного парків).

Так, землі РК "Свідомість" відповідно до рішення загальних зборів членів колгоспу від 25.07.1991 було включено до складу регіонального ландшафтного парку "Кінбурнська коса", що створений рішенням №16 від 15.10.92 р. 14 сесії 21 скликання Миколаївської обласної ради у відповідності до Закону України "Про природно-заповідний фонд України".

Мінприроди неодноразово зверталося до Миколаївської облдержадміністрації та Очаківської райдержадміністрації щодо недопущення приватизації цінних у природоохоронному аспекті земельних ділянок, які знаходилися у користуванні РК "Свідомість". Проте, зазначені території були приватизовані і члени РК "Свідомість" отримали державні акти на право приватної власності на земельні ділянки для товарного сільськогосподарського виробництва.

Відповідно до Окремого доручення Міністра охорони навколишнього природного середовища від 30.04.2009 № 101-од Держкомземінспекцією проведено перевірку дотримання земельного та природоохоронного законодавства при проведенні приватизації земель РК "Свідомість". Перевіркою виявлені порушення вимог статей 25, 44, 58, 59, 60, 62, 110, 111, 122, 149 та 150 Земельного кодексу України, ст. 3, 7, 9 та 23 Закону України "Про природно-заповідний фонд України", ст. 4, 85, 87, 89 та 90 Водного кодексу України, ст. 1 та 37 Закону України "Про державну експертизу землевпорядної документації", ст. 8 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)" та низки інших законодавчих актів (матеріали перевірки додаються).
Враховуючи вищевикладене, Мінприроди листом від 03.06.2009 №7632/28/10-09 звернулось до Генеральної прокуратури України з клопотанням надати правову оцінку згаданим подіям та вжити заходів прокурорського реагування.

За інформацією, наданою Генеральною прокуратурою України, питання законності приватизації земель риболовецького колгоспу "Свідомість" розглядається у судах, у даний час справу розглядає Одеський апеляційний адміністративний суд.

У той самий час на виконання Закону України "Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки" та Указу Президента України від 27.08.2008 № 774 "Про невідкладні заходи щодо розширення мережі національних природних парків" Мінприроди продовжувало роботи з підвищення заповідного статусу Кінбурнської коси результатом чого стало прийняття Указу Президента України від 16 грудня 2009 року № 1056/2009 "Про створення національного природного парку "Білобережжя Святослава".

Таким чином, наразі питання заповідника «Кінбурнська коса» знаходяться на контролі Мінприроди.

 
Автор

Природа України – це спроба створити унікальний інтернет-ресурс, який би став епіцентром інформаційного середовища у сфері охорони природи та екології; виконував би роль головного новинарного та енциклопедичного джерела для всіх, хто небайдужий до своєї рідної української природи та землі; об’єднав би усіх зацікавлених та задіяних у сфері охорони довкілля у своєрідну соціальну мережу та став би осередком проведення всеукраїнських кампаній на захист природи ...даліПриєднуйтесь!