СХВАЛЕНО ПРОГРАМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ ЛАНДШАФТНИХ ПАРКІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

24 грудня 2012 на черговому сесійному засіданні Донецької обласної ради була розглянута та схвалена «Програма розвитку регіональних ландшафтних парків Донецької області на період до 2015 року та прогноз до 2020 року».

Метою цієї програми є створення умов для збереження та відновлення ландшафтного та біологічного різноманіття, природних екосистем у межах територій РЛП, організації відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах;сприяння екологічному «зеленому» туризму в Донецькій області; підвищення рівня екологічного виховання населення, обізнаності громадян щодо цінностей природно-заповідного фонду регіону.
З 2000 року на території Донецької області було створено 6 регіональних ландшафтних парків (далі – РЛП), загальна площа яких складає майже 33% площі природно-заповідного фонду Донецької області. 5 РЛП знаходяться у віданні Донецької обласної ради і фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету. Створення мережі РЛП (поряд з національними природними парками) і формування їх інфраструктури повинно зменшити антропогенне навантаження на природні території та забезпечити не тільки збереження, але й поступове відновлення порушених унікальних і типових природних комплексів і об’єктів.
За період роботи програми були встановлені в натурі (на місцевості) межі РЛП «Клебан-Бик», «Зуївський», «Донецький кряж», проведено поетапне розширення територій РЛП «Донецький кряж», розроблені Проекти організації території РЛП «Краматорський», а також, РЛП «Клебан-Бик» (у новій редакції), створені екологічні стежки та місця короткострокового відпочинку в природних умовах. На даний час виконуються роботи з розширення територій РЛП «Зуївський», «Донецький кряж» і «Краматорський».
У той же час, не всі РЛП мають затверджені Проекти організації своїх територій. Залишаються не вирішеними питання, пов’язані із забезпеченням адміністрацій парків приміщеннями для пропаганди природоохоронних знань, створення експозицій, проведення науково-дослідних робіт. Не закінчено роботи з реорганізації РЛП «Меотида» у зв’язку зі створенням на його базі національного природного парку, потребує поліпшення рекреаційна діяльність на територіях парків. Вимагає активізації й упорядкування діяльність адміністрацій парків з формування екологічної свідомості місцевого населення, залученню його до питань збереження природно-заповідних територій.

Виконання Програми дозволить сформувати оптимальну систему збереження типових та унікальних природних комплексів і об’єктів у межах природно-заповідного фонду області, організувати реалізацію заходів з їх відновлення, поліпшити рекреаційні можливості РЛП, а також буде сприяти соціально-економічному розвитку регіону.

Leave a Reply