Щодо ситуації у НПП «Нижньодністровський» та бездіяльності Мінприроди

Одеська обласна рада своїм рішенням № 738-VI від 14.02.2013р. змінила межі заповідного урочища «Дністровські плавні», не обґрунтовано вилучивши 158,3649 га ключових для нижнього Дністра територій, які знаходяться в межах вище зазначеної площі. Це заплавні луки в районі 44 – 46 та 51 км траси Одеса-Рені. Одеська обласна рада, приймаючи таке рішення, повністю проігнорувала висновки наукових досліджень Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова щодо заповідного урочища «Дністровські плавні»
Найбільше обурення викликає той факт що погодження до проекту надано Міністерством екології та природних ресурсів України, а проект рішення було підготовлено обласним управлінням екології спільно з комісією з екології Одеської обласної ради.

На межі зникнення у дельті Дністра опиняться такі представники орнітофауни, як коровайка – символ Нижньодністровського НПП, косар, чоботар, кулик-довгоніг, чапля жовта та інші види птахів, що занесені до Червоної книги України.

Вилучення заплавних лук заповідного урочища «Дністровські плавні» зі складу ПЗФ України, зробить не можливим природне відтворення багатьох видів тварин, а негативні екологічні процеси набудуть незворотного характеру.
Міністерство екології та природних ресурсів замість того, щоб створювати нові та оберігати існуючі природоохоронні території готує обґрунтування щодо їх знищення та вилучення.
Діяльність Міністерства за його нинішнього керівництва спрямована лише на використання природних ресурсів, а не на захист Природи. Практично припинено функціонування державної екологічної експертизи, яка була створена як основний механізм запобігання заподіянню шкоди довкіллю. Посилилося браконьєрське вилучення з природного середовища найцінніших видів флори та фауни. Загальмовано процес створення нових заповідних територій в Україні. Хижацька експлуатація ресурсів руйнує екосистеми, призводить до забруднення та деградації усіх компонентів природного середовища.
Вважаємо, що така бездіяльність нинішнього керівництва Мінприроди матиме відчутні негативні наслідки для європейської інтеграції України.

Всеукраїнська екологічна ліга вимагає від Одеської обласної ради скасувати рішення № 738-VI від 14.02.2013р і звертається до Президента України, щодо невідповідності займаній посаді Міністра екології та природних ресурсів України О. А. Проскурякова, в результаті бездіяльності якого знищуються заповідні території.

Текст звернення на сторінці: http://www.ecoleague.net/34903999-685.html

Leave a Reply