16.06.2014 Рубрики: Новини

ПРОТОКОЛ засідання наради керівництва Мінприроди з представниками громадськості з питань розвитку заповідної справи

протокол з печаткою1

22 травня 2014 року

ПРОТОКОЛ засідання наради керівництва Мінприроди з представниками громадськості з питань розвитку заповідної справи

22.05.2014 Мінприроди України
м. Київ

ПРИСУТНІ:

від Мінприроди:
Настасенко О.Г. – заступник Міністра – керівник апарату;
Іваненко І.Б. – заступник директора Департаменту заповідної справи;
Карнаух Л.А. – заступник директора Департаменту – начальник відділу організації діяльності установ ПЗФ;
Грицан Н.А. – начальник відділу служби державної охорони та державного кадастру ПЗФ;
Костюк Є.С. – Департамент організаційно-аналітичного забезпечення діяльності Міністра.
Капліна О.Л. – головний спеціаліст Департаменту заповідної справи, секретар наради.

від громадських організацій та установ:
Василюк О.В. – представник Національного екологічного центру України;
Норенко В. – представник Національного екологічного центру України;
Плига А.В. – представник ДОП «Зелене майбутнє»;
Андрос О.Є. – фахівець Державного закладу «Державна екологічна академія післядипломної освіти»;
Борисенко К.А. – фахівець Державного закладу «Державна екологічна академія післядипломної освіти»;
Гудкова Н.В. – фахівець Державного закладу «Державна екологічна академія післядипломної освіти»;
Полянська К.А. – фахівець Державного закладу «Державна екологічна академія післядипломної освіти»;
Тарасова О. – представник Всесвітнього фонду дикої природи (WWF PCP);
Федюк Н.С. – член правління Асоціації природоохоронних територій України;
Дудкін О.В. – директор Українського товариства охорони птахів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Вступне слово
1. Наслідки адміністративної реформи для заповідної справи та перспективи інституційного розвитку.
2. Кадрова політика Мінприроди щодо призначення директорів національних природних парків, природних та біосферних заповідників.
3. Проблема невиконання законодавчих актів та рішень керівництва держави щодо розвитку природно-заповідного фонду.

Обговорення, підведення підсумків, прийняття рішення.

СЛУХАЛИ:
Настасенка О.Г., Іваненка І.Б., Карнаух Л.А., Василюка О.В.,
Дудкіна О.В., Борисенко К.А., Андрос О.Є., Гудкову Н.В., Полянську К.А., Тарасову О., Норенко В., Плигу А.В., Федюк Н.С., Костюка Є.С.

ВІДМІТИЛИ:
Вступне слово: Природно-заповідний фонд (далі – ПЗФ) країни становлять ділянки суші і водного простору, природні комплекси та об’єкти яких мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність і виділені з метою збереження природної різноманітності ландшафтів, генофонду тваринного і рослинного світу, підтримання загального екологічного балансу та забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного середовища.

По першому питанню: за даними Державного кадастру територій та об’єктів ПЗФ в Україні Станом на 01.01 2014 року оголошено/створено 8101 територія та об’єктів ПЗФ, які займають площу 3667387,9654 гектари, що становить 6,08% від загальної площі країни та 1 морський заказник «Філофорне поле Зернова» площею 402,5 тис. га.

Серед зазначених територій та об’єктів ПЗФ функціонують 19 природних та 4 біосферних заповідників, 47 національних природних парків, 18 ботанічних садів, 19 дендрологічних і 7 зоологічних парків та 89 парків-пам’яток садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення (далі – Установи ПЗФ), які підпорядковані різним центральним та місцевим органам влади, Національній академії наук України, Національній аграрній академії наук України, науковим та іншим підприємствам, установам й організаціям.

Тези представників громадськості по цьому питання додаються.

По другому питанню: Одним із основних напрямків діяльності міністерства є забезпечення реалізації державної кадрової політики на підприємствах, установах та організаціях, які належать до його сфери управління.

На підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.11.2011 № 1122 «Про віднесення підприємств, установ та організацій до сфери управління Міністерства екології та природних ресурсів» до сфери управління Мінприроди належать 45 Установ ПЗФ (з них 4 розташовані у АР Крим).

Керівники Установ ПЗФ, що належать до сфери управління Мінприроди призначаються на посади за погодженням з головою відповідної місцевої адміністрації, відповідно до частини 2 ст. 36 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та відповідно до Порядку погодження з головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головами місцевих державних адміністрацій призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.10.2013 № 818.

За наявності вакантної посади керівника Установи ПЗФ (далі – Директор) керівник міністерства приймає у тижневий строк рішення щодо оголошення конкурсу на її заміщення. За результатами конкурсу керівник центрального органу виконавчої влади подає у 10-денний строк Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голові відповідної місцевої держадміністрації пропозицію щодо погодження призначення на посаду Директора, який є переможцем конкурсу.

Конкурсний відбір претендентів на посади Директорів Установ ПЗФ, що належать до сфери управління Мінприроди, проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників державних суб’єктів господарювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777.
Підставою для оголошення конкурсного відбору Директора установи ПЗФ є рішення (наказ) міністерства. Для проведення конкурсного відбору орган управління утворює постійно діючу комісію у складі не менш як п’ять осіб і призначає її голову.

Тривалість конкурсного відбору не може перевищувати 45 календарних днів. Початком відбору вважається дата, на яку призначено засідання комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів.
Оголошення оприлюднюється на офіційному сайті органу управління, у засобах масової інформації не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку проведення конкурсного відбору.

Переможцем конкурсного відбору визнається учасник, пропозиції якого визнані комісією найкращими. Переможець конкурсного відбору оголошується на засіданні комісії. Результати відбору оприлюднюються на офіційному сайті органу управління та у засобах масової інформації.

Рішення комісії є підставою для укладення контракту між органом управління (господарською структурою) та переможцем конкурсного відбору.

Незважаючи на ліквідацію Державної служби заповідної справи за останні 3 роки Мінприроди в галузі заповідної справи розроблено 5 проектів Законів України, 11 проектів Указів Президента України, 6 проектів Постанов Кабінету Міністрів України, більше 20 проектів розпоряджень Уряду, підготовлено інші проекти документів та документи в цієї галузі. Питання, порушені у зазначених проектах спрямовані на регулювання різних аспектів, серед яких: концептуальні зміни до Закону України «Про природно-заповідний фонд України»; звільнення установ ПЗФ від відшкодування збитків землекористувачам; впровадження адміністративної реформи у частині децентралізації повноважень у сфері ПЗФ; створення нових та розширення існуючих територій та об’єктів ПЗФ тощо.

Незважаючи на зазначене, відповідно до Указу Президента України від 01.05.2014 № 446 змінено межі (розширено територію) національного природного парку «Голосіївський» на 6462,62 гектара за рахунок земель Київського комунального об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста («Київзеленбуд») без вилучення у землекористувача.
Тези представників громадськості по цьому питання додаються.

По третьому питанню: Законом України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року», відповідно до міжнародних зобов’язань, взятих Україною в рамках участі у Конвенції про охорону біологічного різноманіття та Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі, наближення стану довкілля до стандартів Європейського Союзу поставлено завдання збільшити площу природно-заповідного фонду до кінця 2015 року до 10,4% від площі країни. Однією з передумов вступу до Європейського Союзу є створення системи збереження особливо цінних для Європи видів флори та фауни, середовищ їх існування, як аналогу мережі НАТУРИ 2000, яка функціонує в Європейському Союзі.

Законом України «Про природно-заповідний фонд України» передбачено з метою недопущення знищення або руйнування в результаті господарської діяльності цінних для заповідання природних територій та об’єктів до прийняття у встановленому порядку рішень про організацію чи оголошення територій та об’єктів природно-заповідного фонду і виділення необхідних для цього коштів проводиться їх резервування.

Було наголошено, що в сучасних умовах, оголошення/створення територій та об’єктів ПЗФ не має належного фінансування, процеси резервування територій та об’єктів для подальшого заповідання є лише декларативними, та прийняти раніше рішення органів, уповноважених приймати ці рішення, не виконуються та не тягнуть відповідальності за їх невиконання.

Разом з тим, на сьогодні на стадії погодження з державними органами влади знаходиться 4 проекти указів Президента України, якими передбачено надати заповідного статусу 9218,75 гектарам особливо цінних земель.

Розроблено та знаходиться на стадії погодження із заінтересованими місцевими органами влади і самоврядування, користувачами земельних ділянок матеріали до проектів створення 6 територій та об’єктів ПЗФ загальнодержавного значення загальною площею 287,8 тис. гектарів.

Розробляються матеріали до проектів створення/розширення низки територій та об’єктів ПЗФ в різних областях України загальною площею близько 300 тис. гектарів.

На сьогодні основними причинами, що стримують процес оголошення/створення нових і розширення існуючих територій та об’єктів ПЗФ, є:

законодавчо не врегульовано повноваження місцевих органів влади щодо управління територіями та об’єктами ПЗФ на місцевому рівні;

мала чисельність працівників, які займаються оголошенням/створенням нових та розширенням існуючих територій та об’єктів ПЗФ (всього 1 відділ Департаменту заповідної справи Мінприроди, що складається з 5 спеціалістів);

не погодження матеріалів проектів оголошення/створення/розширення територій та об’єктів ПЗФ користувачами земельних ресурсів (державні підприємства Держлісагентства, Мінагрополітики, Міноборони, місцевими органами влади та самоврядування тощо);

відсутність належних коштів на розроблення матеріалів до проектів оголошення/ створення/розширення територій та об’єктів ПЗФ.

Тези представників громадськості по цьому питання додаються.

Крім того, представниками громадськості було проаналізовані чинні положення про Департаменти екології та природних ресурсів в областях, містах Києві та Севастополі у зв’язку з адміністративною реформою (ліквідація Державних управлінь охорони навколишнього природного середовища в областях, містах Києві та Севастополі) та з’ясовано, що питання заповідної справи відображені лише у двох з них – Київська та Луганська області.

Заслухавши і всебічно обговоривши викладене учасники робочої зустрічі

ВИРІШИЛИ:
1. Мінприроди спільно з представниками громадських установ та організацій, які брали участь у нараді:
забезпечити розгляд інформаційних матеріалів щодо оголошення/створення нових, зміну меж (розширення) існуючих територій та об’єктів ПЗФ;

вжити спільних заходів щодо погодження розроблених матеріалів стосовно оголошення/створення нових, зміну меж (розширення) існуючих територій та об’єктів ПЗФ з місцевими органами влади та самоврядування;
просити НЕЦ України та Громадську раду при Мінприроди в сприянні створення Громадського активу заповідної справи та надання міністерству Списку членів цього активу.

2. Взяти до відома пропозиції громадських установ та організацій щодо удосконалення існуючого Порядку призначення директорів Установ ПЗФ, підпорядкованих міністерству.

3. Організувати спільну з громадськими установами та організаціями робочу нараду з питань збереження рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного світу.

Додатки: тези до питання 1 на 3 арк., у 1 прим.;
тези до питання 2 на 2 арк., у 1 прим.;
тези до питання 3 на 11 арк., у 1 прим.

Секретар наради О. Капліна

додаткові матеріли

Leave a Reply