28.04.2016 Рубрики: БЗ ЧорноБильський

Фальшстарт Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника: закон не прийнятий – указ не діє

30-та річниця Чорнобильської катастрофи відзначилася прийняттям Указу Президента України «Про створення Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника». Ця подія викликала бурхливе обговорення, і серед експертів, серед громадськості.

Звертаємо увагу, що цей Указ набирає чинності лише з дня набрання чинності законом України, що врегульовує питання про відведення земельних ділянок зон відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, природоохоронного режиму територій та об’єктів природно-заповідного фонду, які створюються на території таких зон, а також про скасування вимоги щодо утворення біосферних заповідників виключно на базі природних заповідників, національних природних парків.

Слід зазначити, що 13.04.16 року відповідний законопроект № 4437 було подано Президентом України та визначено його як невідкладний для позачергового розгляду Верховною Радою України. На сесії ВРУ, яка відбулася напередодні річниці Чорнобильської катастрофи 20-21 квітня 2016 р., законопроект не набрав достатньої кількості голосів для включення його в порядок денний.

За результатами аналізу зазначеного законопроекту ЕПЛ вважає, що законопроект потребує суттєвого доопрацювання у частині вивчення наслідків його прийняття на здоров’я людей та безпеку екологічних систем з огляду на таке:
1. Будь-які зміни щодо правового регулювання території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи повинні відбуватися із дотриманням мети Закону України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи»: зменшення дії радіоактивного опромінення на здоров’я людини та на екологічні системи, яка досягається через встановлення режимів використання та охорони цієї території.
2. Із мети законопроекту не зрозуміло, яким чином буде досягатися зменшення дії радіоактивного опромінення на здоров’я людей та на екологічні системи запропонованими змінами.
3. Неможливо прийняти даний проект законопроект без розробки загальнодержавної програми використання територій, що зазнали радіаційного забруднення внаслідок Чорнобильськох катастрофи для забезпечення безпеки здоров’я людини та екологічних систем.
4. Допустимим є погодження проектів землеустрою у зоні відчуження, якщо це здійснюється виключно для наукових досліджень цієї території. Втім із запропонованих змін це не вбачається.
5. Недопустимим є відмова держави від власності на результати отриманих наукових досліджень.
6. Неможливо видавати дозволи на спецводокористування без отримання аналізу впливу такої води на здоров’я людей та безпеку довкілля, пов’язаних із Чорнобильською зоною.

За результатами аналізу зазначеного проекту закону ЕПЛ вважає, що законопроект потребує суттєвого доопрацювання у частині вивчення наслідків його прийняття на здоров’я людей та безпеку екологічних систем і не може бути прийнятим у тому вигляді, у якому він станом на зараз поданий до ВРУ. Таким чином, згаданий указ Президента не набере чинності. Тому говорити про створення Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника передчасно.

Leave a Reply