Анотований список українських наукових назв птахів фауни України (з характеристикою статусу видів)

Праця стосується українських назв птахів. На основі критичного аналізу різних назв деяких видів і родів та їх змін, що сталися протягом ХХ ст., в роботі наводиться анотований список сучасних українських наукових назв птахів. До списку внесено 424 видів птахів, які на час видання книги траплялися на території України. У виданні вміщено також розділ з описом статусу перебування та чисельності видів.

The Annotated List of the Ukrainian Scientific Names of the Bird Species Belonging to the Fauna of Ukraine (with Characteristics of Status of the Species). H. V. Fesenko, A. A. Bokotej. – Kyiv-L’viv, 2007. – 112 c.

The work presents the authentic Ukrainian scientific names of the bird species belonging to the fauna of Ukraine. The annotated list of modern Ukrainian scientific names is preceded by the review of those changes in the use of the names of some bird species and genera that occured in the 20th century. All the 424 bird species recorded in the territory of Ukraine at present entered in the list. Moreover, current edition includes a part about status of distribution and numbers of birds in the country.

Завантажити книгу: Анотований список українських наукових назв птахів фауни України

Новий поступ в утвердженні і розвитку української наукової термінології та номенклатури

Автором відкритої рецензії на „Анотований список українських наукових назв птахів фауни України” в журналі „Вестник зоологии” є видатний вітчизняний альголог Надія Прохорівна Масюк, доктор біологічних наук, професор, лауреат премії ім. М. Г. Холодного (1995 р.), яка була також фахівцем у питаннях природничої, зокрема ботанічної, номенклатури. Надія Прохорівна опублікувала відому статтю „Про номенклатуру вищих таксонів водоростей і грибів в українській ботанічній номенклатурі” („Український ботанічний журнал”, 1978, Т. ХХХV, № 4, 413–416 с.).

Завантажити рецензію “Новий поступ в утвердженні і розвитку української наукової термінології та номенклатури

Написати коментар