Заява екологічної громадськості щодо екоекспертизи

Громадська рада всеукраїнських організацій природоохоронного спрямування
при Міністерстві охорони навколишнього природного середовища України

ЗАЯВА

Ми громадські організації – члени Громадської ради всеукраїнських організацій природоохоронного спрямування при Міністерстві охорони навколишнього природного середовища України (16 організацій) розглянувши питання про дотримання вимог законодавства та покращання процедур у процесі державної екологічної експертизи дійшли згоди що:-                Державна екологічна експертиза є одним з основних інструментів з управління охороною навколишнього природного середовища в Україні;

-                З огляду на численні приклади, підтверджені практикою діяльності громадських природоохоронних організацій України, ця функція протягом 2000-2008 рр. належним чином не виконується державою, ні на рівні центральних, ні на рівні місцевих органів державної влади, що є прямою загрозою для Довкілля, якості життя і здоров’я громадян України, національній безпеці України;

-                Під тиском олігархічних кіл та внаслідок корупційних схем протягом останніх років в Україні змінився сам підхід до застосування процедур державної екологічної експертизи, а також практика їх застосування – процес держекоекспертизи забезпечує, як правило, не інтереси збереження Довкілля, не засади збалансованого розвитку, не економічну, екологічну та соціальну безпеку пересічного населення, а лише вузькогалузеві, олігархічні або вузькоприватні інтереси;

-                Процедури обов’язкового залучення громадськості, громадських організацій, незалежних експертів, пересічних громадян до прийняття рішень у питаннях державної екологічної експертизи з правової точки зору є нечітко визначеними, такими, що надають можливості для довільного їх трактування і використання на практиці;

-                Мають місце факти свідомого пасивного або і активного приховування від громадськості інформації по екологічно небезпечних проектах, самого факту проведення державної екологічної експертизи, маніпулювання думкою громадськості або її неврахування в процесі експертизи, імітування консультацій з громадськістю, громадських слухань тощо;

-                Відсутній повноцінний механізм відповідальності посадових осіб за порушення в процесі держекоекспертизи перед громадянами України.

У зв’язку з цим заявляємо про започаткування всеукраїнської громадянської кампанії за дотримання вимог законодавства та покращання процедур у процесі державної екологічної експертизи. Кампанія буде присвячена світлій пам’яті видатного українського науковця, еколога, громадського діяча і природоохоронця  Сергія Володимировича Таращука (1955-2008), діяльність якого протягом майже всього життя була пов’язана з фаховою, неупередженою і незалежною екологічною експертизою.

Метою кампанії є досягнення позитивних змін в законодавстві України і практиці застосування нормативно-правових актів, які стосуються процесу та механізму державної екологічної експертизи.

Кампанія буде здійснюватись громадськими природоохоронними організаціями України на основі положень Конституції України, вимог ратифікованої Україною Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості у прийнятті рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Оргуська конвенція), законодавства про інформацію та інших нормативно-правових актів України. Ця діяльність не пов’язана з діяльністю жодних політичних партій чи блоків і є неприбутковою.

Запрошуємо представників усіх секторів суспільства до діалогу, а також усіх зацікавлених громадян і представників громадських організацій приєднатися до нашої кампанії!

Члени Громадської ради при МОНПС України

 
Автор

Природа України – це спроба створити унікальний інтернет-ресурс, який би став епіцентром інформаційного середовища у сфері охорони природи та екології; виконував би роль головного новинарного та енциклопедичного джерела для всіх, хто небайдужий до своєї рідної української природи та землі; об’єднав би усіх зацікавлених та задіяних у сфері охорони довкілля у своєрідну соціальну мережу та став би осередком проведення всеукраїнських кампаній на захист природи ...даліПриєднуйтесь!