Третій Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю

Шановні колеги-екологи!

З 21 по 24 вересня 2011 р. в місті Вінниці буде проведений “ІІІ Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю”. Організатори запрошують учених, інженерів, спеціалістів-екологів державних управлінь, студентів, аспірантів, експертів, бізнесменів взяти участь у з’їзді. На цей з’їзд прибудуть найвизначніші екологи України, провідні спеціалісти природоохоронної галузі, всі, кому не байдужа доля нашої планети і нашого майбутнього.

Серед організаторів з’їзду Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерство екології та природних ресурсів України, провідні університети України, які займаються підготовкою фахівців-екологів, низка громадських екологічних організацій. Гостинна Вінниця радо зустріне Вас. Ви отримаєте задоволення від спілкування з Вашими однодумцями, а також візьмете участь у вирішенні найболючіших наукових і практичних екологічних проблем.

Проблематика (Секції)

1. Техногенно-екологічна безпека України і прогнозування ризиків у природокористуванні.

2. Моніторинг довкілля та сучасні геоінформаційні системи і технології.

3. Інтегроване управління водними ресурсами.

4. Сучасні екотехнології водоочищення та водопідготовки.

5. Сучасні технології переробки та утилізації промислових, побутових та інших відходів.

6. Раціональне використання природних ресурсів, збереження та відтворення екосистем і екомережі.

7. Ресурсоенергозберігаючі екотехнології.

8. Альтернативні (відновлювальні) джерела енергії.

9. Проблеми агроекології та радіоекології і шляхи їх вирішення.

10. Проблеми екологічної освіти і науки, виховання та культури.

11. Прилади та методи контролю речовин, матеріалів, виробів і навколишнього середовища.

12. Хімія довкілля та екотоксикологія.

13. Проблеми змін клімату та біосфери. Контроль за атмосферними викидами у світлі Кіотського Протоколу.

14. Екологія людини та екотрофологія.

15. Екологічні, економічні та соціальні проблеми сталого розвитку.

16. Інноваційно-інвестиційні проекти з екологічних проблем України.

17. Регіональна екополітика і екологічні проблеми Поділля.

Матеріали доповідей, виголошені на з’їзді та рекомендовані науково-програмним комітетом, будуть, крім збірника доповідей, також опубліковані спеціальними випусками журналів включених до переліку ВАК України.

Для учасників з’їзду передбачене ознайомлення з історичними та культурними пам'ятками Вінниці, зокрема, Національним музеєм-усипальницею всесвітньо відомого хірурга Миколи Пирогова, екскурсія по річці Південний Буг на теплоході “Ляля Ратушна”, ставки «Вервольф» та ін.

Детальну інформацію можна отримати на наших web-сайтах:

http://ineek.vstu.vinnica.ua

http://eeb.vstu.vinnica.ua

Заступник голови організаційного та науково-програмного комітетів, директор інституту екології та екологічної кібернетики, завідувач кафедри екології та екологічної безпеки Вінницького національного технічного університету, д.т.н., професор Василь Петрук.

 
Автор

Природа України – це спроба створити унікальний інтернет-ресурс, який би став епіцентром інформаційного середовища у сфері охорони природи та екології; виконував би роль головного новинарного та енциклопедичного джерела для всіх, хто небайдужий до своєї рідної української природи та землі; об’єднав би усіх зацікавлених та задіяних у сфері охорони довкілля у своєрідну соціальну мережу та став би осередком проведення всеукраїнських кампаній на захист природи ...даліПриєднуйтесь!