Новий міністр охорони навколишнього природного середовища – Георгій Філіпчук

filipchuk.jpgУчора Верхонна Рада призначила новий склад Уряду, новим міністром охорони навколишнього природного середовища було призначено Георгія Філіпчука.

Призначення на дану посаду було неочікуваним, а сама персона є невідомою для широкого загалу. Тому хотілося б дізнатися більше про цю людину, а також обговорити її можливості та перспективи на посаді міністра охорони навколишнього природного середовища. Все, що поки вдається знайти - це "суха" біографія:

Філіпчук Георгій Георгійович, д.пед.н. (1996), проф., акад. АПНУ (Відд. дидактики, методики, інформ. технологій в освіті, 12.1999), чл. ВО "Батьківщина"; Міністр охорони навколишнього природного середовища України (з 18.12.2007); ВР України, чл. фракції "Блок Юлії Тимошенко" (з 11.2007); пров.н.п. НДІ українознавства Мін-ва освіти і науки України; директор Ін-ту безпеки суспільства і людини (з 01.2003); заст. голови ВУТ "Просвіта" ім. Т.Шевченка (з 07.2005); віце-президент Укр. т-ва якості (з 2006); голова секретаріату Конґресу укр. інтеліґенції.

Н. 19.12.1950 (с.Киселів, Кіцманський р-н, Чернів. обл.); укр.; батько Георгій Олександрович (1919-1979) - робітник Киселівського цегельного з-ду; мати Анастасія Георгіївна (1928-1965) - колгоспниця колгоспу ім. Чапаєва; дружина Наталія Олександрівна (1959) - педагог, с.н.п. Ін-ту педагогіки та психології проф. освіти АПНУ; син Олександр (1978) - працівник департаменту зовн. зв'язків консорціуму "Індустріальна ґрупа"; син Андрій (1984) - студент Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка.

Нар. деп. України 6 склик. з 11.2007 від Блоку Ю.Тимошенко, №150 в списку. На час виборів: пров.н.п. Ін-ту педагогічної освіти та освіти дорослих АПНУ, член ВО "Батьківщина".

03.2006 канд. в нар. деп. України від Партії "Відродження", №23 в списку. На час виборів: ґен. директор ДП "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості", б/п.

Осв.: Чернів. держ. ун-т, іст. ф-т (1968-73), викладач історії; аспір. Ін-ту педагогіки АПНУ (1988-91); докт. АПНУ (1991-95); канд. дис. "Розвиток національних шкіл в багатонаціональних реґіонах" (1991); док. дис. "Українська етнокультура у змісті загальної та педагогічної освіти".

04.2002 канд. в нар. деп. України від блоку "НРУ", №2 в списку. На час виборів: нар. деп. України, член НРУ за єдність.

Нар. деп. України 3 склик. 03.1998-04.2002, виб. окр. №203, Чернів. обл. З'яв. 76.7%, за 40.6%, 14 суперн. На час виборів: нар. деп. України, голова Чернів. облдержадмін., чл. НРУ. 03.1998 - канд. в нар. деп. України від НРУ, №26 в списку. Чл. фракції НРУ (05.1998-02.2000, уповноваж. представник, заст. голови фракції НРУ 03.1999-02.2000), позафр. (02.2000-03.2001), чл. ґрупи "Реґіони України" (03.-11.2001), чл. фракції "Реґіони України" (з 11.2001); Чл. Ком-ту з питань науки і освіти (з 07.1998, 02.2000 - голова Ком-ту з питань науки і освіти).

Нар. деп. України 2 склик. з 03.1994 (1-й тур) до 04.1998, Кіцманський виб. окр. №437, Чернів. обл., висун. тр. кол. Голова Комісії з питань екол. політики (з 06.1994). Чл. фракції НРУ. На час виборів: Чернів. облдержадмін., нач. упр. освіти. 1-й тур: з'яв. 89.0%, за 59.67%. 12 суперн. (осн. - Микулинський І.М., н. 1951; Ком-т з питань соц. захисту військовосл. при КМ Укр., ст. уповноважений; 1-й тур - 11.73%).

08.1973-08.77 - вчит. історії, Заставнівська СШ №2 Чернів. обл. 08.1977-01.78 - методист історії та права, Чернів. обл. ін-т удосконалення вчителів. 01.1978-01.84 - інспектор шкіл, 01.1984-02.92 - заст. нач., 02.1992-06.94 - нач., Чернів. обл. упр. освіти. 12.05.-09.1996 - в.о. голови, 11.09.1996-08.05.98 - голова, Чернів. облдержадмін. 06.1994-04.97, 02.-04.1998 - голова Комісії ВР України з питань екологічної політики. 09.1977-09.99 - учитель історії шкіл №7, №9, №26 м.Чернівців, доц., проф. катедри педагогіки Чернів. нац. ун-ту ім. Ю.Федьковича. 06.2003-08.04 - кер. служби Міністра України у зв'язках з ВР України. 08.2004-06.05 - пров.н.п. відділу філософії освіти та освітніх технологій, НДІ українознавства Мін-ва освіти і науки України. 06.-07.2005 - 1-й заст. ґен. директора, з 07.2005 - ґен. директор, ДП "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості".

Деп. Чернів. облради нар. деп. (1990-94). Чл. президії АПНУ (1997-2002). Чл. НРУ (1989-2000), чл. НРУ за єдність (2000-02). 1995-97 - чл. президії Центр. проводу НРУ; чл. президії Центр. проводу НРУ (з 03.1999). Співголова "Народного руху України за єдність" (11.2000-02). Чл.-кор. АПНУ (1997). Чл. Ради з питань мовної політики при Президентові України (02.1997-07.98). Чл. Коорд. ради з питань внутрішньої політики (з 09.1998); голова Всеукр. об'єднання "Єдність-2000" (з 03.2000) Довірена особа канд. на пост Президента України В.Ющенка в ТВО №182 (2004-05).

Академік Міжнар. слов'янської академії ім. Я.А.Коменського (2003), іноз. член Рос. академії освіти (2004). Відмінник нар. освіти України (1981). Відмінник нар. освіти СРСР (1983). Медаль ім. А.Макаренка (1988). Орден Св. рівноапостольного князя Володимира II ст. (УПЦ КП, 12.1998). Орден "За заслуги" III ст. (12.2000).

Автор 210 наук. праць з питань розвитку нац. освіти, громадянського суспільства, етнокультури та екологічної політики, зокрема монографій: "Розвиток освіти у багатонаціональних регіонах" (1996), "Українська етнокультура у змісті національної загальної та педагогічної освіти" (1996), "Екологія і політика" (в 2 т., 1998, співав.), "Громадянське суспільство: освіта, ектнокультура, етнополітика" (2002), "Екологічна політика: національні і глобальні реалії" (в 4 т., 2002-2004, співав.), "Словник термінів з питань екології, безпеки життя і діяльності" (2003).

Володіє нім. мовою.

Захопл.: література, мистецтво, політика, футбол

Дата народження: 19.12.1950

 
Автор

Природа України – це спроба створити унікальний інтернет-ресурс, який би став епіцентром інформаційного середовища у сфері охорони природи та екології; виконував би роль головного новинарного та енциклопедичного джерела для всіх, хто небайдужий до своєї рідної української природи та землі; об’єднав би усіх зацікавлених та задіяних у сфері охорони довкілля у своєрідну соціальну мережу та став би осередком проведення всеукраїнських кампаній на захист природи ...даліПриєднуйтесь!