RSS

Василюк О., Балашов І., Кривохижа М., Коломицев Г. Ландшафтний склад природно-заповідного фонду Луганської області // Заповідна справа в Україні, вип 1-2, 2012, с. 105-110

Василюк О. В., Коломицев Г. О., Балашов І. О. Степи у складі лісового фонду Луганської області: значення для охорони біорізноманіття, загрози та перспективи збереження. – Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. – 2012. – № 1 (12).c.57-65

Василюк А., Богомаз М. Сохранить или облесить?//Степной бюллетень, №26, 2009.

А.В. Василюк. Общественная кампания «Сохраним украинские степи!» // Степной бюллетень, №27, Осень 2009.

Н. Перегрим, И. Мойсиенко, В. Коломийчук, И. Загороднюк. Поможет ли степям Президент Украины? // Степной бюллетень, №27, Осень, 2009.

Перспективи розвитку мережі природно-заповідного фонду степової зони України в умовах створення нових лісових насаджень. Василюк О.В. / Біологічні дослідження молодих учених в Україні.Матеріали IX Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих науковців.28-29 жовтня 2009 року. Наукове видання. Київський національний університет імені Тараса Шевченка,Біологічний факультет, Київ 2009.

Василюк О.В. Лісорозведення у степовій зоні України: реалії, обмеження, загрози.//Екологія.Право.Людина. №4-5. – 2009. – с.35-448.

Василюк О. Загроза збереженню степових біотопів в умовах інтенсифікації захисного лісорозведення/м-ли Конференції молодих дослідників-зоологів, 20-21.04.2010, Київ, ІЗ НАНУ.

Василюк О.В., Прекрасна Є.П. Інвентаризація степових біотопів в Київській області. // Збірка доповідей ХІІІ Міжнродної науков-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Екологія,я.Людина.Суспільство” (19-23 травня 2010) / Укладач Д.Е.Бенатов. – К.:НТУУ “КПІ”. – 2010. – 340 с.

Renewing the Post-Soviet Steppe//Science. vol 328, 4 june – 2010.

Parnikoza I.Yu.,Vasiluk.O.V. The last Ukrainian steppes fase the theat of afforestation //Proceeding of the international conference on Eurasian steppes: Status threats and adaptation to climate change (9-th to 12-th of  September 2010 in Hustai National  Park, Mongolia), IUCN, 2010, p.79-81.

Василюк О.В.,Івко С.О. Лісорозведення у степовій зоні України у контексті глобальних процесів збереження біологічного різноманіття // ЛІсівнича наука: витоки, сучасність, перспективи (матеріали наукової конференції, присвяченої 80-річчю від дня заснування УкрАДІЛГА (12-14 жовтня 2010 р., м.Харків). – Харків: УкрНДІЛГА, 2010.

Parnikoza І.Yu., Vasiluk О.V. UKRAINIAN STEPPES: CURRENT STATE AND  PROSPECTS FOR PRESERVATION // Safe
Ukraine steppes (Electronic resourse). 2010

Природа і суспільство. 27.10.2010, №8. дискусія про доцільність степового лісоврозведення на сторінках газети:
Василюк О.В. Ні степу, ні лісу!..
Вакулюк П. І степ, і ліс.
Бородавка В. Пізнавайте природу степу.

Aleksy Wasyluk, Aleksy Burkowski. Stepy Ukrainy na krawędzi unicestwienia // Dzikie Życie 11/197 2010.

Бурковський О. Участь Всеукраїнської екологічної ліги у громадській кампанії “Збережемо українські степи!” // Природно-ресурсний потенціал збалансованого (сталого) розвитку України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 19-20 квітня 2011), – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2011. – Т.2., 484 с,

Burkovsky O. Destruction of last Ukrainian grasslands through afforestation //8th European Dry Grassland Meeting in Ukraine 13-17 June, 2011

Василюк О., Коломицев Г. Імплементація Кіотського протоколу загрожує степам України // Екологія. Право. Людина. № 13-14 (53-54). – 2011. c.29-31

Succession, management and restoration of dry grasslands -1 (conf.EDGG) 2010
http://narod.ru/disk/42655962001.7f3f6f1ffbf83fcf9d4df349fde5acad/2010%20Succession%2C%20management%20and%20restoration%20of%20dry%20grasslands%20(conf.EDGG).pdf.html
http://narod.ru/disk/42655928001.6a4475688440a69c6343331b0b130359/2010%20Succession%2C%20management%20and%20restoration%20of%20dry%20grasslands%20-1%20(conf.EDGG).pdf.html

Єрмузевич, Гіржева ПРОБЛЕМИ ЗАЛІСНЕННЯ МИКОЛАЇВЩИНИ, 2010

Parnikoza, Vasyliuk Ukrainian steppes – curent state and perspectives for protection