RSS

ІНВЕНТРАРИЗАЦІЯ СТЕПОВИХ БІОТОПІВ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Василюк О. В.1,Прекрасна Є.П.2

1Інститут зоології ім. I.I.Шмальгаузена. 01601, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 15. [email protected]; 2Національний університет «Києво-Могилянська ададемія»Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2; [email protected]

Збірка доповідей ХІІІ Міжнродної науков-практичної  конференції студентів, аспірантів та молодих вчених  “Екологія,я.Людина.Суспільство” (19-23 травня 2010)  / Укладач Д.Е.Бенатов. – К.:НТУУ “КПІ”. – 2010. – 340 с.

При розробці схем екомережі особливої уваги заслуговують степові біотопи, оскільки близько 95% територій, зайнятих ними в минулому, тепер є розораною. Через надмірну фрагментованість і вразливість до антропогенних факторів, залишки степових біотопів є дуже важливими для збереження біорізноманіття. Залежними від степових біотопів є 276 видів рослин та 159 видів тварин, включених до Червоної книги України, що становить 29% від загальної кількості видів, включених до неї [1]. В той же час повні дані про місцезнаходження всіх степових біотопів, їх площі та біорізноманіття відсутні.
У зв’язку з цим, протягом 2008–2009 рр. було проведено інвентаризацію та розпочато моніторинг степових біотопів в Київській області. Метою роботи було виявлення степових ділянкок області, та формування пропозицій до створення екомережі в межах регіону досліджень. Місця ймовірного розміщення степових біотопів попередньо визначались за допомогою доступних космічних знімків різного часу з використанням GoogleEarth Free. За переліком виявлених ділянок було проведено серію експедиційних виїздів, під час яких було визначено території, де найкраще збереглися степові природні комплекси та місця поширення зникаючих видів. Формування схеми каркасу регіональних схем екомережі (РСЕМ) на основі степових біотопів, як зонального типу ландшафту для південних районів Київської області, відповідає критеріям формування РСЕМ [2].

Для переважної більшості виявлених ділянок було підтверджено наявність степових комплексів. Найбагатшими на степові біотопи є Богуславський, Миронівський, Обухівський та Васильківський райони, в яких площа в тій чи іншій мірі деградованих степових біотопів відповідно складає 11,4%, 10,3%, 9,9% та 6,0% загальної площі. Загальна площа виявлених степових біотопів в регіоні досліджень склала 68 505 га, тобто 2,4% загальної площі області. Території регіону досліджень, в межах яких розташовані пріоритетні степові ділянки та в межах яких степові масиви різної міри деградації займають не менше як 30% загальної площі території, були визначені як ключові території, необхідні для збереження степового біорізноманітття. Загальна частка степових біотопів в рамках обрисів ключових територій склала 33%, тобто 1/3 їхньої площі. Схему розміщення ключових територій зображено на рисунку 1.

Література:
1. Червона книга України. Тваринний світ/за ред.І.А.Акімова – К.:Глобалконсалтінг, 2009. – 600с.
2. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення регіональних та місцевих схем екомережі»