RSS

З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про Основні засади (стратегію)державної екологічної політики України на період до 2020 року
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 26, ст.218)

…Екстенсивний розвиток сільського господарства призвів до значного зменшення ландшафтного різноманіття. Більше 40 відсотків площі України в минулому були зайняті степовими ландшафтами. На
сьогодні їх залишилося близько 3 відсотків. На цих територіях зосереджено 30 відсотків усіх видів флори і фауни, занесених до Червоної книги України…
…Екстенсивне природокористування, нехтування екологічним обгрунтуванням у процесі розвитку агропромислового комплексу, зарегулювання стоку річок, осушення боліт, стихійний розвиток
колективного садівництва та інші невпорядковані дії призвели до знищення майже 70 відсотків цінних природних комплексів і ландшафтів України….
… виведення з користування малопродуктивних сільськогосподарських угідь, насамперед у регіонах з високою розораністю земель. …