Мінприроди запрошує до обговорення розділ програми діяльності Уряду щодо охорони довкілля

12 січня у Міністерстві охорони навколишнього природного середовища України відбулася робоча нарада за участю Міністра Георгія Філіпчука, заступників міністра та керівників урядових органів і спеціальних підрозділів у складі міністерства, фахівців центрального апарату, на якій відбулося обговорення програми діяльності Кабінету Міністрів «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОРИВ: для людей, а не політиків».

Пропонуємо для обговорення розділ урядової програми, який стосується охорони навколишнього природного середовища.

Свої пропозиції та зауваження можна надсилати на електронну адресу [email protected]

1.7. ЧИСТЕ ТА БЕЗПЕЧНЕ ДОВКІЛЛЯ

На сьогодні необхідно вдосконалити національну екологічну політику з метою забезпечення сталого розвитку, гармонізації економіки та довкілля. Ефективна реалізація зазначеної політики забезпечить конституційні права громадян на безпечне навколишнє середовище, для цього Уряд зобов’язується:

– удосконалити контроль за дотриманням екологічних нормативів та посилити відповідальність за їх порушення;

– гармонізувати вітчизняні технічні та екологічні стандарти з міжнародними, зокрема європейськими стандартами і нормами, запровадити екологічне маркування вітчизняних товарів;

– розробити проект Загальнодержавної програми поводження з небезпечними відходами;

– сформувати національну та регіональну систему екологічного страхування і систему екологічного менеджменту та аудиту з метою акумулювання коштів для екологічної санації території;

– підвищити рівень захисту населення від наслідків природних і техногенних аварій та катастроф шляхом удосконалення функціонування єдиної державної системи запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і реагування на них, для чого:

запровадити державну експертизу стану техногенної безпеки об’єктів соціального та виробничого призначення;

створити автоматизовану систему контролю за станом техногенної безпеки потенційно небезпечних об’єктів та об’єктів підвищеної небезпеки;

– забезпечити підготовку пропозицій щодо розроблення Загальнодержавної програми “Питна вода”, звернувши особливу увагу на зокрема, поетапнє приведення стандартів якості питної води у відповідність з вимогами Європейського Союзу;

– залучити громадськість до проведення перевірки ефективності здійснення заходів щодо розвитку системи екологічної безпеки;

– модернізувати систему радіаційної безпеки в зоні відчуження та завершити будівництво об’єкта “Укриття” на Чорнобильській АЕС;

– активізувати реалізацію політики у сфері збереження і захисту природної спадщини, започаткувати процес відновлення природних ландшафтів;

– забезпечити розроблення та впровадження новітніх наукових, екологічно безпечних (ресурсо- та енергозберігаючих, маловідходних і безвідходних технологій виробництва;

– зупинити нищення парків та скверів у містах;

– сформувати єдину систему контролю за дотриманням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, виключивши дублювання функцій контролю різними органами виконавчої влади;

– удосконалити систему інтегрованого екологічного управління шляхом урахування екологічної складової у програмах розвитку різних секторів економіки;

– створити нормативно-правову базу для ефективного застосування механізму Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

Уряд дбатиме про забезпечення на належному рівні промислової безпеки, державного нагляду та експертної діяльності у сфері промислової безпеки, для чого:

– створити державну диспетчерську службу екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером „112” європейського зразка;

– проводитиме ефективний державний нагляд за станом промислової безпеки, охорони праці та безпечного поводження з вибуховими матеріалами, державний гірничий нагляд;

– посилить заходи із запобігання нещасним випадкам, професійним захворювання і аваріям на виробництві, зниження рівня ризику їх виникнення, зокрема шляхом розроблення та виконання загальнодержавної, галузевих і регіональних програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;

– запровадить новітні методи управління охороною праці та економічного стимулювання суб’єктів господарювання до створення належних умов праці.

 
Автор

Природа України – це спроба створити унікальний інтернет-ресурс, який би став епіцентром інформаційного середовища у сфері охорони природи та екології; виконував би роль головного новинарного та енциклопедичного джерела для всіх, хто небайдужий до своєї рідної української природи та землі; об’єднав би усіх зацікавлених та задіяних у сфері охорони довкілля у своєрідну соціальну мережу та став би осередком проведення всеукраїнських кампаній на захист природи ...даліПриєднуйтесь!