Екологічна безпека в аспекті перспективного розвитку енергетики України

Запрошуємо ЕНЕРГЕТИКІВ і ЕКОЛОГІВ!
15 травня, 15.00 в залі Верховної Ради України (М. Хрещатик, вул. Банкова 6-8), відбудуться громадські слухання на тему: «Екологічна безпека в аспекті перспективного розвитку енергетики України».
Для слухачів реєстрація не потрібна. Вхід на слухання вільний!

До дискусії запрошуються депутати, урядовці, науковці, фахівці, представники неурядових організацій, викладчі профільних ВУЗів, студенти.

Тематика громадських слухань:

* Екологічна безпека як складова національної безпеки України.
* Виконання Україною міжнародних зобов’язань, визначених:

o Оргуською конвенцією, як інструментом екологізації державної політики;
o Стокгольмською конвенцією про стійкі органічні забруднювачі;
o Кіотським протоколом — міжнародною угодою про обмеження викидів в атмосферу парникових газів.

* Зменшення техногенного навантаження на навколишнє природне середовище підприємствами паливно-енергетичного комплексу України.

* Впровадження на підприємствах паливно-енергетичного комплексу України Європейських стандартів щодо граничних рівнів шкідливого впливу на довкілля.
* Структура виробництва та споживання електричної та теплової енергії з позиції екологічної безпеки.
* Перспективи подальшої експлуатації енергетичних об’єктів з позиції екологічної безпеки.
* Галузева система моніторингу екологічних показників роботи енергетичних об’єктів.
* Використання водних ресурсів в енергетичній сфері з позиції екологічної безпеки.
* Підвищення екологічної безпеки за рахунок впровадження альтернативних та поновлювальних джерел енергії.
* Екологічна безпека в енергетиці з позицій власності та капіталовкладень.
* Аспекти стимулювання раціонального використання природних ресурсів.
* Удосконалення природоохоронного законодавства в частині оптимізації кількості і підвищенні якості нормативно-правових актів.

 
Автор

Природа України – це спроба створити унікальний інтернет-ресурс, який би став епіцентром інформаційного середовища у сфері охорони природи та екології; виконував би роль головного новинарного та енциклопедичного джерела для всіх, хто небайдужий до своєї рідної української природи та землі; об’єднав би усіх зацікавлених та задіяних у сфері охорони довкілля у своєрідну соціальну мережу та став би осередком проведення всеукраїнських кампаній на захист природи ...даліПриєднуйтесь!