Про сайт

На пропонованій електронній сторінці розміщено нариси та ширші матеріали, які містять дані головним чином про птахів України-Русі. Але в деяких з них подано інформацію і про птахів з інших куточків світу. Більшу частину описів укладено самим автором, лише окремі матеріали – у співавторстві з іншими орнітологами або журналістами, що проводили інтерв’ю.

Стиль викладу різний, від стисло-формалізованого у нарисах, підготовлених, зокрема, для енциклопедичних видань, і матеріалах, зроблених у формі інструкції або практичних порад, до художньо-образного, з лаконічними роздумами автора про проблеми співіснування птахів і людини. Переважає науково-популярний підхід у представленні майже усіх відомостей. Водночас на сторінці розміщено окремі суто наукові праці, зміст яких, як видається, може зацікавити ширше коло допитливих, а не тільки добірних науковців.

Основою для усього викладеного стали авторські спостереження і дослідження, перевірена інформація з оповідей колег, друзів-аматорів, приятелів, родичів, а також дані з друкованих першоджерел.

Більшість матеріалів до розміщення на цій сторінці були опубліковані в журналі «Біологія і хімія в школі» (наразі «Біологія і хімія в сучасній школі»). За незмінну професійну увагу до рукописів і згоду друкувати ці матеріали у журналі автор глибоко вдячний відповідальній редакторці Наталі Демиденко та головній редакторці Людмилі Величко.

Лише незначна кількість нарисів з цієї сторінки повторені на інших інтернет-сторінках за згодою автора. На одній із заполітизованих сторінок вони опинилися через авторську необачність. Використання на інших інтернет-сторінках текстів з книжок „Птахи фауни України” та „Птахи садів і парків Києва” ніколи не було узгоджене з автором.

Бажання націлити увагу читача лише на птахів наштовхнуло на створення цієї сторінки, що стало технічно можливим завдяки Михайлу Петяху, якому автор щиро вдячний.

На цій сторінці поступово будуть повторені усі авторські матеріали, які надруковані у різних періодичних виданнях і розміщені раніше деінде в мережі Інтернет.

Художнє оформлення до кожного матеріалу зроблено у приємній співпраці з Григорієм Коломицевим. Висловлюємо йому за це велике спасибі.

Супровідні фотографії надані давнім другом Олександром Архиповим, малюнки – відомим художником-авіалістом Ігорем Землянських, а також фотонатуралістами Ростиславом Журавчаком і Сергієм Скрипчинським. Усім їм висловлюємо велику вдячність. Автор буде вдячний й іншим доброзичливцям, хто погодиться, щоб їхні фотографії ілюстрували матеріали цієї сторінки.

Якщо Вам цікаво дізнатися докладніше про птахів – прочитайте цю сторінку!

Ласкаво запрошую!