Звіт по проекту «Громадський контроль та підтримка мережі природно-заповідного фонду в Київській області, як основного напрямку розвитку національної екологічної мережі України»

Проект «Громадський контроль та підтримка мережі природно-заповідного фонду в Київській області, як основного напрямку розвитку національної екологічної мережі України», що виконується за підтримки Посольства Королівства Нідерландів в Україні. виконувався Національним екологічним центром України протягом 2011-2012 років. В рамках проекту проведені заплановані та додаткові роботи по менеджменту природно-заповідного фонду в Київській області.

Під час виконання проекту, НЕЦУ активно співпрацював з Інститутом зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України та з іншими громадськими організаціями, а саме – Дружиною охорони природи м.Києва, МБО «Екологія. Право. Людина», Київським еколого-культурним центром та проводив консультації по загальній проблематиці ПЗФ із ЕкГ «Печеніги» (м.Харків) та Дружиною охорони Московського державного університету (м.Москва).

Роботи, виконанні в рамках проекту, відповідають технічному завданню проекту. Крім того, виконані і деякі додаткові роботи, не передбачені у проекті відпочатку (фінансування додаткових робіт здійснено власними коштами НЕЦУ та є внеском НЕЦУ у забезпечення реалізації проекту).
Результати проекту можна розділити на кілька блоків:
1. Обстеження території існуючих територій та об’єктів ПЗФ Київщини та дійсного стану дотримання природоохоронного законодавства на територіях ПЗФ Київської області
2. Збір інформації про існуючі та перспективні території ПЗФ Київської області
3. Підготовка звіту про дійсний стан існуючих ПЗФ Київщини
4. Поширення звіту серед зацікавлених державних установ та землекористувачів
5. Створення веб-сайту про мережу ПЗФ Київщини
6. Підготовка та публікування в мережі Інтернет електронної бази даних та електронних карт ПЗФ Київщини та інформації про проектовані ПЗФ Київщини.
7. Підготовка проекту розпорядження Київської обласної держаної адміністрації щодо ПЗФ області.
8. Проведення тематичного семінару по питаннях ПЗФ Київщини
9. Збір інформації про проектовані ПЗФ Київщини у авторів та з інших джерел
10. Виявлення територій, перспективних для заповідання та підготовка клопотань про створення нових територій ПЗФ
11. Підготовка аналітичного видання про ПЗФ Київщини
12. Публікування статей в місцевих масс-медіа про перспективні і існуючі території ПЗФ Київщини
13. Додаткові заходи та роботи.

1. Обстеження території існуючих територій та об’єктів ПЗФ Київщини та дійсного стану дотримання природоохоронного законодавства на територіях ПЗФ Київської області

В ході виконання проекту нами проведене натурне обстеження 81 ПЗФ Київщини. В багатьох з них виявлені різної ваги порушення природоохоронного законодавства – від відсутності охоронних знаків до забудов, рубок та землезахоплень.

Найбільш вагомі порушення, виявлені нами, стосуються заказників «Чернинський», «Дзвірнківський», «Жуків хутір», «Володарська дача», «Пірнівський», «Козинський», «Обухівський», «Заплавний» та Парку-памятки садово-паркового мистецтва «Копилівський».

Відсутність охоронних знаків та природоохоронних аншлагів зафіксована нами в заказниках «Усівський», «Усівський-2», «Галаганове», пам’ятці природи «Дуб» та парках-пам’ятках садово-парковго мистецтва «Згурівський», «Копилівський».

Обстеження не проводилось для низки територій ПЗФ, зокрема для тих, що знаходяться в межах зони відчуження Чорнобильської АЕС на півночі Поліського району області.

По кожному з виявлених порушень природоохоронного законодавства підготовлені відповідні скарги до контролюючих органів, направлені н вирішення ними проблем ПЗФ, а в частині випадків – підготовлені та розіслані матеріали для ЗМІ (наприклад по проблемах заказників «Пірнівський», «Обухівський», «Дзвінківський», «Чернинський» тощо).

Частина виявлених нами порушень припинена контролюючими органами, проте найбільш часто зустріване порушення – лісогосподарська діяльність на землях ПЗФ, лишається не вирішеною і в жодному з випадків не зупинена нашим діями. В зв’язку з тим, що цю проблему можна вирішити лише на законодавчому рівні, нами підготовлено відповідні пропозиції для проведення тематичних слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи .

В деяких випадках, в результаті обстеження нам вдалось встановити, що описи існуючих територій природно-заповідного фонду Київщини, які містяться у наукових обґрунтуваннях щодо їх створення, датованих 1970-1980-ми роками, значною мірою застаріли і не ілюструють дійсного стану рослинності заказників. Для ряду таких територій нами підготовлені оновлені описи:
1. Заказник «Урочище Калинове»
2. Заказник «Стугна»
3. Заказник «Гощів»
4. Заказник «Копачівський»
5. Заказник «Копачівські схили»
6. Пам’ятка природи «Городище Городок»
7. Заказник «Щербанівський»
8. Заповідне урочище «Верем*я»
9. Заказник «Борщівський»
10. Заказник «Подільський»
11. Заказник «Бакумівський»
12. Заказник «Діброва»
13. Заказник «Дубина»
14. Заказник «Оврамівсько-Івагківський»
15. Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва «Альта»
16. Пам’ятка природи «Вибла могила»

2. Збір інформації про існуючі та перспективні території ПЗФ Київської області

В ході виконання проекту вперше здійснено збір всієї доступної інформації про існуючі та перспективні території природно-заповідного фонду Київської області. Це стосується як описової інформації, фотоматеріалів, так і картографічних даних і нарешті – інформації про стан дотримання природоохоронного законодавства на території ПЗФ Київської області. Зокрема, в цій частині виконання проекту, яка виявилася найбільш ємкою за обсягами робіт. Так, в цій частині виконані наступні роботи:
– зібрана інформація (описи, карти, документи) щодо існуючих територій ПЗФ області
– досліджені наукові публікації щодо існуючих та перспективних територій ПЗФ області
– зібрана інформація про наявні пропозиції науковців щодо утворення перспективних територій ПЗФ області
– створена база даних картографічних матеріалів лісовпорядкування територій ПЗФ, розміщених в межах земель лісового фонду
– за результатом збору інформації створено стандартні описи існуючих та перспективних територій ПЗФ
– за результатом збору інформації вперше створено ГІС-базу інформації про існуючі та перспективні території ПЗФ області.

2.1. Інформація про існуючі території ПЗФ Київщини (описи, карти, документи) зібрана та оприлюднена на веб-сайті проекту та включена у видання проекту.

2.2. Дослідження наукових публікацій щодо існуючих та перспективних територій ПЗФ області

Одним з ключових джерел інформації про існуючі та перспективні ПЗФ Київщини мали б стати наукові статті, присвячені окремим ПЗФ. Разом з тим, в цьому напрямку також виявлена неабияка прогалина. Більшість ПЗФ області не є результатами довгострокової роботи науковців або об’єктами моніторингу бодай окремих груп рослин або тварин. Таким чином, наукова література добре описує заказник «Тулинецькі переліски», заповідне урочище «Бабка», пам’ятки природи «Роблена Могила», «Хвощ великий», дендропарк «Олександрія» та РЛП «Трахтемирів» і практично не зачіпає решту ПЗФ.

2.3.Створення бази даних картографічних матеріалів лісовпорядкування територій ПЗФ, розміщених в межах земель лісового фонду.

В рамках співпраці НЕЦУ та Науково-інформаційного центру лісівництва (НІЦЛ, припинив існування 15.05.2012), що функціонував до завершення адміністративної реформи при Держлісагенстві, вперше створені детальні картосхеми всіх лісових територій ПЗФ Київської області із точним зазначенням номенклатури виділів та кварталів лісу. Завдяки цьому матеріали вчені-біологи та інші зацікавлені особи тепер можуть, користуючись вказаними картами, безпомилково знаходити незначні за площею території ПЗФ, яких є більшість, у великих лісових масивах. Створені в рамках проекту картосхеми оприлюднені на відповідних сторінках створеного в рамках проекту веб-сайту.

2.4. Створення описів існуючих та перспективних територій ПЗФ.

До цього часу інформація про існуючі та перспективні території ПЗФ публікувалась лише у минулому, зокрема такі зведення відомі з видань «Гордість заповідної Київщини» (1997) та «Природно-заповідний фонд Української РСР» (1986) які в різній мірі включили інформацію про наявні на той час об’єкти ПЗФ Київщини.

З часу виходу у світ цих видань кількість територій ПФЗ Київщини суттєво збільшилась і тому потребує суттєвого оновлення та доповнення. За результатом збору інформації нами створено стандартні описи існуючих та перспективних територій ПЗФ (Включено у видання проекту).

3. Підготовка звіту про дійсний стан мережі існуючих ПЗФ Київщини

В рамках проекту, після збору та опрацювання існуючої інформації а також натурних обстежень підготовлено зведений структурований звіт про проблеми ПЗФ Київщини а також про проблеми ПЗФ в Україні в цілому. Звіт переданий до Мінприроди України, Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Київській області та Постійної комісії Київської обласної ради з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків чорнобильської катастрофи.

Також підготовлене нами бачення проблем ПЗФ в Україні оформлене у вигляді пропозиції проведення комітетських слухань у верховній раді України та передано у Комітет Верховної ради України з питань екологічної політики та ліквідації наслідків чорнобильської катастрофи.

4. Поширення звіту серед зацікавлених державних установ та землекористувачів

Звіт, оформлений у вигляді видання проекту, розісланий (150 екземплярів), серед яких лісогосподарські підприємства, районні та сільські ради та органи виконавчої влади, що відповідають за збереження територій ПЗФ. Також, 20 екз видання передано до Міністерства екології та природних ресурсів України; 20 екз поширено серед наукових установ та тематичних бібліотек.

5. Створення веб-сайту про мережу ПЗФ Київщини

Одним з ключових результатів проекту є створення веб-сайту www.pryroda.in.ua/kyiv-region на якому розміщена вся зібрана під час проекту інформація по ПЗФ Київщини.

Функціональні можливості сайту

Сайт «Природно-заповідний фонд Київської області» створений на основі системи керування вмістом WordPress, яка є сучасною та поширеною платформою для створення веб-сайтів. Така система є зручною у користуванні як для команди адміністраторів веб-сайту, так і для необмеженої кількості користувачів. Оновлення сайту оперативно інтегруються до пошукових систем завдяки SEO-функціональності додатків WordPress. Подальше адміністрування та оновлення веб-сайту НЕЦУ планує забезпечувати в рамках поточної роботи організації у галузі природно-заповідного фонду.

– Наявні на сайті індивідуальні профайли (сторінки) об’єктів та територій ПЗФ розподілені за трьома класифікаторами: за значенням (загальнодержавного або місцевого значення), за категорією ПЗФ (згідно класифікації, передбаченої у законодавстві) та за адміністративною приналежністю на рівні районів.
– Веб-сайт дозволяє здійснювати пошук необхідного об’єкту ПЗФ трьома різними шляхами:
а) через меню пошуку – шляхом введення у комірку пошуку правильної назви конкретного ПЗФ,
б) через карту, на якій в стартовому положенні видно поле, яке включає всі території ПЗФ області; при наближенні до потрібного ПЗФ є можливість кліком по мітці об’єкту перейти до його індивідуальної сторінки та
в) шляхом сортування всіх ПФЗ по трьох класифікаторах – за категорією, адміністративною приналежністю до районів і статусом.

При перегляді індивідуальної сторінки об’єкту ПЗФ відбувається автоматичне підсвічення відповідного розділу сайту у всіх трьох наявних класифікаторах.
– Веб-сайт дозволяє здійснювати перегляд картографічних даних на основі векторних топографічних карт та космічних знімків, за допомогою картографічних сервівсів Google, здатних до інтеграції у веб-сайти. Картографічні дані щодо ПЗФ Київщини є унікальними і доступні для перегляду лише на цьму веб-сайті.
– Індивідуальні сторінки містять галереї графічних матеріалів (карт та фотознімків), перегляд яких можливий в режимі веб-галереї. Зображення можуть бути також завантажені користувачем на приватний комп’ютер.
– Веб-сайт дозволяє користувачам після перегляду індивідуальної сторінки об’єкта ПЗФ, додати до нього результати власного обстеження.

Склад інформації розміщеної на сайті.

Вся інформація , розміщена на веб-сайті поділяється на загальну інформацію та індивідуальну інформацію про кожен з окремо взятих ПЗФ, розміщених на території області.
Загальна інформація:
– Векторна інтерактивна карта всіх територій ПЗФ Київської області з можливостями перегляду контурів ПЗФ на фоні топографічної векторної карти або космічного знімку;
– Інформація по проект
– Звіт про виконання проекту
– Опис сайту
– Публікація проекту в форматі pdf з можливістю онлайн-перегляду
– Популярна інформація про те, що таке природно-заповідний фонд
Індивідуальна інформація:
– Текстовий опис основних характеристик об’єкту (категорія, статус, значення, розташування, підпорядкування, площа, рішення про створення або оголошення, біологічна характеристика, відомості пор унікальні якості та особливості об’єкту);
– Векторна інтерактивна карта з можливостями перегляду контурів ПЗФ на фоні топографічної векторної карти або космічного знімку;
– Сканована карта, згідно з якою створено даний об’єкт ПЗФ;
– Карта структури лісових насаджень (лісопорядкування) – для всіх територій ПЗФ, розмішених на землях державного лісового фонду;
– Результати обстеження;
– Фотографії загального вигляду і проблем, виявлених в ПЗФ (не для всіх);
– Статті в ЗМІ та на тематичних веб-сайтах про даний ПЗФ(не для всіх);
– Наукові публікації про даний ПЗФ (не для всіх);
– Відео з телевізійних новин про даний ПЗФ (не для всіх);

6. Підготовка та публікування в мережі Інтернет електронної бази даних та електронних карт ПЗФ Київщини та інформації про проектовані ПЗФ Київщини.

В рамках виконання проекту вперше створено ГІС-базу інформації про існуючі та перспективні території ПЗФ області. Матеріали підготовлені та передані до Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Київській області на СD-диску.
Розроблені в рамках проекту геодані контурів та розміщення існуючих територій ПЗФ та перспективних територій ПЗФ передані Інституту зоології імені І.І.Шмальгаузена НАН України для включення у проект Регіональної схеми екологічної мережі Київської області, що розроблявся в 2011 році на замовлення Державного управління екології та природних ресурсів у Київській області. Дані враховані у проектуванні схеми екологічної мережі Київської області та включені у спеціальне розроблене програмне забезпечення для користування у Державному управлінні екології та природних ресурсів у Київській області, яке включає у т.ч. картографічні матеріали розміщення існуючих та перспективних територій природно-заповідного фонду.\
Вся зібрана під час виконання проекту інформація оприлюднена на створеному нами веб-сайті.

7. Підготовка проекту розпорядження Київської обласної держаної адміністрації щодо ПЗФ області.

В рамках виконання проекту підготовлено звернення до Київської обласної державної адміністрації щодо видання розпорядження голови ОДА щодо заповідної справи в Київській області, проект якого розроблений під час виконання проекту та вдосконалений з участю зацікавлених сторін під час проведеного в рамках проекту семінару.

8. Проведення тематичного семінару по питаннях ПЗФ Київщини

11 липня 2012 року в приміщенні Оргуського центру відбувся семінар «Сучасний стан територій природно-заповідного фонду Київщини та перспективи його розвитку», організований Національним екологічним центром України в рамках проекту.

У семінарі взяли участь представники Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Київській області, департаменту заповідної справи Мінприроди України, постійної комісії з питань екологічної політики Київської обласної ради, районних державних адміністрацій, Інституту ботаніки ім. .М.Г. Холодного НАН України, Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, Міжвідомчої лабораторії наукових основ заповідної справи, Національного ботанічного саду НАН України, Національних природних парків «Голосіївський» та «Двурічанський», Національного екологічного центру України, Київського еколого-культурного центру, Дружини охорони природи м. Києва, Студентського братства, Державної екологічної академії післядипломної освіти, регіонального ландшафтного парку «Кременчуцькі плавні» та МГО «Екологічна гвардія».

На семінарі прозвучали виступи:
Костюшин В.А. Загальні проблеми розвитку та функціювання ПЗФ України та проект «Громадській контроль та підтримка розбудови мережі заповідних територій Київської області, як ключових територій національної екомережі України»
http://youtu.be/ENOgT4EZ61
Василюк О.В. Про проекту інвентаризації ПЗФ Київщини

Василюк О.В. Огляд проблем об’єктів ПЗФ Київщини

Борейко В.Є. Техніка заповідання вікових дерев

Плига А.В. Проблеми лісових заказників

Коломицев Г.О. Презентація веб-сайту

(Наявні на диску)

Стаття про семінар:
http://pryroda.in.ua/zapzf/ceminar-suchasnyy-stan-terytoriy-pryrodno-zapovidnoho-fondu-kyyivschyny-ta-perspektyvy-yoho-rozvytku/#more-853

Відео семінару:
http://pryroda.in.ua/zapzf/ceminar-suchasnyy-stan-terytoriy-pzf-kyyivschyny-video/

9. Збір інформації про проектовані ПЗФ Київщини у авторів та з інших джерел

В ході виконання проекту нами зібрана інформація про наявні пропозиції науковців щодо утворення перспективних територій ПЗФ області. Так, відомості зібрані нами з числа всіх відомих пропозицій, поданих до Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Київській області та Міністерства екології та природних ресурсів України. Загалом нами зібрана інформація про 92 таких пропозицій, за авторством В.Костюшина, А.Куземко, А.Плиги, І.Парнікози, Д.Іноземцевої, О.Василюка, В.Гриценко, В.Мельника, С.Мосякіна, В.Борейка, М.Богомаза, А.Подобайла, Є.Прекрасної, С.Домашевського, М. Фатікової, О. Надєіної., К.Норенко, Ю.Куцоконь, А. Безусько, К. Борисенко та К.Полянської.
Перелік та описи пропозиції науковців щодо утворення перспективних територій ПЗФ області подані у виданні проекту.

10. Виявлення територій, перспективних для заповідання та підготовка клопотань про створення нових територій ПЗФ

В ході польових досліджень, виконаних в рамках проекту, нами виявлена низка ділянок, перспективних для створення нових територій природно-заповідного фонду області. Це, зокрема:
1. Обґрунтування створення ландшафтного заказника місцевого значення «Вільховий»
2. Обґрунтування створення комплексної пам’ятки природи місцевого значення «Білогород»
3. Обґрунтування створення ландшафтного заказника місцевого значення «Луки над річкою Павлівка»
4. Обґрунтування створення ландшафтного заказника місцевого значення «Болота Кругле та Шапчине»
5. Обґрунтування створення ландшафтного заказника місцевого значення «Болота Карань та Глуховщина»
6. Обґрунтування створення ландшафтного заказника місцевого значення «Тетерівський»
7. Обґрунтування створення ландшафтного заказника місцевого значення «Терехівські луки»
8. Обґрунтування створення ландшафтного заказника місцевого значення «Оранський»
9. Обґрунтування створення гідрологічного заказника місцевого значення «Болото Трубайло»
10. Обґрунтування створення лісового заказника місцевого значення «Діброва з черешнями»
11. Обґрунтування створення ботанічної пам’ятки природи місцевого значення «Дуб Синявський»

Щодо всіх вказаних проектованих територій ПФЗ нами підготовлено наукові обґрунтування щодо необхідності їх заповідання та разом з відповідними клопотаннями передано згідно процедурі, передбаченій у ст.ст. 51-53 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» до компетентного органу – Міністерства екології та природних ресурсів України.

11. Підготовка аналітичного видання про ПЗФ Київщини

Більшість інформації, зібраної в рамках виконання проекту, узагальнена та оформлена у вигляді видання «Природно-заповідний фонд Київської області», що додається до звіту. По цій причині, включену до видання інформації ми не подаємо як окремі додатки до звіту. Це, зокрема, описи та переліки існуючих та проектованих територій ПЗФ Київщини, переліки рішень органів державної влади щодо їх створення а також картосхеми всіх існуючих територій ПЗФ. Важливо відмітити, що нами не готувався для включення у видання аналогічний масив даних із картосхемами проектованих територій ПЗФ, оскільки наше дослідження показало, що більшість існуючих територій ПЗФ створені не у точно тій конфігурації ніж пропонувалось науковцями. Отож щодо проектованих на сьогодні територій ПЗФ лишається невідомим у яких межах вони будуть створені у майбутньому.

12. Публікування статей в місцевих масс-медіа про перспективні і існуючі території ПЗФ Київщини

В ході виконання проекту підготовлено та опубліковано низку статей, присвячених проблемам ПЗФ, які були виявлені під час обстеження (загалом публікаціями охоплено 14 проблемних ПЗФ). Частина – у Додатку 6.

Заказник «Пірнівський»:
16.04.2012 На Київщині вирубують заказник з гніздами чапель
http://pryroda.in.ua/zapzf/na-kyyivschyni-vyrubuyut-zakaznyk-z-hnizdamy-chapel/
14.05.2012 Попри обіцянки прокуратури, на Київщині продовжують забудову заказника
http://kiev.pravda.com.ua/news/4fb0d35af27bf/
04.06.2012 Привітайте Прокуратуру Київщини з Днем охорони довкілля!
http://pryroda.in.ua/zapzf/pryvitayte-prokuraturu-kyyivschyny-z-dnem-ohorony-dovkillya/

Заказник «Обухівський»

29.06.2011 Під Києвом від заказника “відкусили” ласий шматок VIP-земель
http://kiev.pravda.com.ua/news/4e0b81416719e/
30.06.2011 Під Києвом знищують заповідний ліс
http://h.ua/story/334489/
17.05.2012 У заказнику під Києвом масово валять ліс. Кажуть, рубають сухостій
http://kiev.pravda.com.ua/news/4fb4f417e973f/

Заказник «Васильківські Карпати»
О.Василюк. В заказнику виявлені жахливі наслідки джипінгу
http://pryroda.in.ua/jeaping/2012/04/17/v-zakaznyku-vyyavleni-zhahlyvi-naslidky-dzhypinhu/

Ландшафтний заказник загальнодержавного значення «Козинський»
04.08.2010 Заказник “Козинський” продовжують знищувати
http://pryroda.in.ua/blog/kozinskiy-prodovzhuyut-znyshhuvaty/
20.06.2012 Джипери сплюндрували заповідну територію під Києвом
http://pryroda.in.ua/jeaping/2012/06/22/dzhypery-splyundruvaly-zapovidnu-terytoriyu-pid-kyyevom/
Джипери сплюндрували заказник під Києвом. ФОТО
http://kiev.pravda.com.ua/news/4fe470c5bcc5f/

Заказник «Дзвінківський»
Андрій Плига. Лісові заказники: міф чи реальність?
http://pryroda.in.ua/dop-kyiv/lisovi-zakaznyky-mif-chy-realnist/
Андрій Плига. Міністерство екології підтримує вирубку найстарішого лісу Київщини
http://pryroda.in.ua/dop-kyiv/ministerstvo-ekolohiyi-pidtrymuye-vyrubku-naystarishoho-lisu-kyyivschyny/
Андрій Плига. Втрачений ліс (або те що мало бути дзвінківським заказником)
http://pryroda.in.ua/dop-kyiv/vtrachenij-lis-abo-te-shho-malo-nazivatisya-dzvinkivskim-zakaznikom/
Андрій Плига. Віковим соснам Дзвінківського заказника – статус ботанічної пам’ятки природи!
http://pryroda.in.ua/dop-kyiv/vikovym-sosnam-dzvinkivskoho-zakaznyka-status-botanichnoyi-pamyatky-pryrody/#more-1644

Памятка природи «Витоки струмка Дніприк»
НЕЦУ. Активісти НЕЦУ відчистили струмок Дніприк від сміття
http://necu.org.ua/aktyvisty-netsu-ochystyly-strumok-dnipryk-vid-smittya/

Заказник «Цезарівський»
Андрій Плига. Заповідними стежками Київщини. Макарівщина
http://pryroda.in.ua/dop-kyiv/zapovidnymy-stezhkamy-kyyivschyny-makarivschyna/

Заповідне урочище «Вепрове»
Андрій Плига. Заповідними стежками Київщини. Макарівщина
http://pryroda.in.ua/dop-kyiv/zapovidnymy-stezhkamy-kyyivschyny-makarivschyna/

Заказник «Атаманова Роща»
Андрій Плига. Заповідними стежками Київщини. Макарівщина
http://pryroda.in.ua/dop-kyiv/zapovidnymy-stezhkamy-kyyivschyny-makarivschyna/

Парк-памятка садово-паркового мистецтва «Копилівський»

Андрій Плига. Заповідними стежками Київщини. Макарівщина
http://pryroda.in.ua/dop-kyiv/zapovidnymy-stezhkamy-kyyivschyny-makarivschyna/

Заповідне урочище «Борові ділянки»
Андрій Плига. Заповідними стежками Київщини. Макарівщина
http://pryroda.in.ua/dop-kyiv/zapovidnymy-stezhkamy-kyyivschyny-makarivschyna/

Ландшафтний заказник місцевого значення “Чернинський”

Андрій Плига. Паперовий заказник.
http://pryroda.in.ua/dop-kyiv/paperovyy-zakaznyk/
Андрій Плига. Болото – казка, болото Видра
http://pryroda.in.ua/dop-kyiv/boloto-kazka-boloto-vidra/

Ландшафтний заказник «Заплавний»
30.05.2012 О.В Київська облрада повторно роздерибанила заказник
http://kiev.pravda.com.ua/columns/4fc5efd479643/

Ботанічна памятка природи «Хвощ великий»

29.05.2012 У Вишгороді вирубують пам’ятку природи
http://kiev.pravda.com.ua/news/4fc4d36738343/
http://pryroda.in.ua/zapzf/u-vyshhorodi-vyrubayut-pamyatku-pryrody-hvosch-velykyy/

Заказник «Жуків Хутір»
Андрій Плига. Жуків хутір: пеньки замість дерев?
http://pryroda.in.ua/dop-kyiv/zhukiv-xutir-penki-zamist-derev/
Андрій Плига. Лісові заказники: міф чи реальність?
http://pryroda.in.ua/dop-kyiv/lisovi-zakaznyky-mif-chy-realnist/#more-1090
Андрій Плига. Київський лісгосп відмовляється припинити суцільні вирубки в заказнику «Жуків хутір»
http://pryroda.in.ua/dop-kyiv/kyyivskyy-lishosp-vidmovlyayetsya-prypynyty-sutsilni-vyrubky-v-zakaznyku-zhukiv-hutir/#more-1722

Також деякі публікації, підготовлені експертами проекту торкнулись актуальних питань заповідної справи на Всеукраїнському рівні:

31.08.2011 О.Василюк 20-річна Україна перед обличчям екологічного виклику
http://life.pravda.com.ua/society/2011/08/31/85004/
10.10.2011 О.Василюк. Природа більше не потрібна державі?
http://life.pravda.com.ua/society/2011/10/10/87299/
23.12.2011 О.Василюк Екологічні підсумки року: джипи Януковича і вбивства тварин
http://life.pravda.com.ua/society/2011/12/23/91840/
03.05.2012 Екологи пророкують Україні екологічний колапс через законопроект регіонала
http://life.pravda.com.ua/society/2012/05/3/101602/
7.06.2012 Я.Мовчан, О.Василюк. Останні ілюзії зникли
http://life.pravda.com.ua/columns/2012/06/7/104266/

Кілька публікацій присвячені і проектованим територіям ПЗФ Київщини:

Проектований заказник «Великий ліс»
14.01.2012 На Київщині знищують одну з найстаріших дібров
http://kiev.pravda.com.ua/news/4f11433090add/
http://kyiv.comments.ua/news/2012/01/16/111705.html
14.01.2012 Лісівники знищують одну з найстаріших дібров Київщини
http://maidan.org.ua/2012/01/lisivnyky-znyschuyut-odnu-z-najstarishyh-dibrov-kyjivschyny/

Дуже важливо, що серед опублікованих статей є статті у виданні «Українська правда» http://pravda.com.ua , що є найбільш рейтинговим електронним виданням в Україні.
http://kiev.pravda.com.ua/news/4e0b81416719e/
http://kiev.pravda.com.ua/news/4fb4f417e973f/
http://kiev.pravda.com.ua/columns/4fc5efd479643/
http://kiev.pravda.com.ua/news/4fc4d36738343/
http://kiev.pravda.com.ua/news/4fb0d35af27bf/
http://kiev.pravda.com.ua/news/4f11433090add/
http://kiev.pravda.com.ua/news/4fe470c5bcc5f/

http://life.pravda.com.ua/society/2011/08/31/85004/
http://life.pravda.com.ua/society/2011/10/10/87299/
http://life.pravda.com.ua/society/2011/12/23/91840/
http://life.pravda.com.ua/society/2012/05/3/101602/
http://life.pravda.com.ua/columns/2012/06/7/104266/

Також, учасники проекту ініціювали 5 сюжетів на центральних телевізійних сюжетів на центральних телеканалах, присвячених проблемі ПЗФ Київщини (загалом сюжетами охоплено 4 проблемні території ПЗФ).

Заказник Пірнівський:
17.04.2012 «5 Канал»
http://5.ua/newsline/198/0/89868/
http://5.ua/newsline/198/0/90886/

12.04.2012 «Канал 1+1»

НПП «Залісся», НПП «Білоозерський»
06.03.2012 Канал «Ті-Ві-Ай»

Заказник «Обухівський»
08.06.2011 Канал «Ті-Ві-Ай»

Також інформація про початок проекту та про його результати розміщена на Інтернет-сайті НЕЦУ www.necu.org.ua

Інформація про семінар також опублікована нами в інтернеті (у вигляді новини та відео звіту):
Костюшин В.А. Загальні проблеми розвитку та функціювання ПЗФ України та проект «Громадській контроль та підтримка розбудови мережі заповідних територій Київської області, як ключових територій національної екомережі України»

Василюк О.В. Про проекту інвентаризації ПЗФ Київщини

Василюк О.В. Огляд проблем об’єктів ПЗФ Київщини

Борейко В.Є. Техніка заповідання вікових дерев

Плига А.В. Проблеми лісових заказників

Коломицев Г.О. Презентація веб-сайту

Стаття про семінар:
http://pryroda.in.ua/zapzf/ceminar-suchasnyy-stan-terytoriy-pryrodno-zapovidnoho-fondu-kyyivschyny-ta-perspektyvy-yoho-rozvytku/#more-853
Відео семінару:
http://pryroda.in.ua/zapzf/ceminar-suchasnyy-stan-terytoriy-pzf-kyyivschyny-video/

13. Додаткові заходи та роботи.

Під час виконання проекту були здійснені і деякі роботи, що мають безпосереднє відношення для реалізації задач проекту, проте не були передбачені у технічному завданні та не мають фінансування в рамках проекту. Фінансування цих робіт здійснено власними коштами НЕЦУ і є внеском НЕЦУ у реалізацію проекту.

13.1.Оприлюднення та популяризація інформації про природно-заповідний фонд Київщини.

До виконання проекту інформація про ПЗФ Київщини була не доступна широкому загалу та відсутня в єдиному місці (на єдиному публічному ресурсі). Науковці, громадськість та зацікавлене місцеве населення не мали можливості ознайомитись з такою інформацією.
В ході виконання проекту зроблена низка кроків, направлених на гласність та доступність інформації про ПЗФ Київщини:
– підготовлено низку наукових, науково-популярних статей; організовано виступи на тематичних наукових конференціях (для популяризації тематики серед науковців)
– проведена одна просвітницька акція із залучення волонтерів та місцевого населення

13.1.1. Популяризація результатів проекту серед науковців та експертів

Напрацьовані в рамках проекту пропозиції та наше бачення проблематики ПЗФ України на прикладі Київської області, опубліковані нами в низці наукових видань та озвучені під час наукових конференцій та практичних семінарів.

Наукові та науково-популярні публікації, підготовлені під час виконання проекту:
• Прекрасна Є.П., Василюк О.В. Запроектований національний природний парк «Дівички» – клаптик Кінбурну на Київщині // матеріали ІІ Наукових читань пам’яті Сергія Таращука / Кол. Авторів. – Миколаїв: ЧДУ імені Петра Могили, 2011. – с.116-122
• Василюк А.В.Административная реформа уничтожила заповедное дело в Украине // Степной бюллетень, №31, зима 2011.
• Василюк О., Костюшин В., Коломицев Г. Нові підходи до розбудови національної екомережі України // Природно-ресурсний потенціал збалансованого (сталого) розвитку України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 19-20 квітня 2011), – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2011. – Т.2., 484 с,
• Сіренко І., Василюк О., Богомаз М. Незаконні рубки як наслідок прояву корпоративної замкнутості лісової галузі України. // Еколого-економічні та соціальні проблеми, зумовлені неефективним і неста лим веденням лісового господарства та незаконними лісозаготівлями в Україні: зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 2–3 груд. 2010 р., м. Львів / за ред. І. Соловія, М. Чернявського, Я. Геника. – Львів : Товариство «Зелений Хрест», Ліга-Прес. – 2011. – 396 с.
• Василюк О. Лісове господарство і охорона біорізноманіття в Україні “Екологія. Право. Людина.”, №11-12(51-52), 2011
• Василюк О. В., Плига А. В. До питання охорони біологічного різноманіття в лісах природно-заповідного фонду України //Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів – 2012 (м. Київ, Інститут зоології НАН України, 18–19.04 2012 р.). – Київ, 2012. – 35 с. – (Зоологічний кур’єр, № 6.)

Наукові конференції та практичні семінари, на яких озвучені напрацювання проекту:
• Міжнародна науково-практична конференція «Природно-ресурсний потенціал збалансованого (сталого) розвитку України: матеріали» (Київ, 19-20 квітня 2011)
• Міжнародна науково-практична конференція «Еколого-економічні та соціальні проблеми, зумовлені неефективним і неста лим веденням лісового господарства та незаконними лісозаготівлями в Україні» (2–3 грудня 2011 р., м. Львів
• Конференції молодих дослідників-зоологів – 2012 (м. Київ, Інститут зоології НАН України, 18–19.04 2012 р.)
• Всеукраїнський науково-практичний семінар для обміну досвідом за темою: «ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦЇ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ МІСТ УКРАЇНИ У ПЕРІОД ФОРМУВАННЯ ЛОКАЛЬНИХ ЕКОМЕРЕЖ» (14-15 лютого 2012 р., м. Київ)

Пропозиції учасників проекту, озвучені на Конференції молодих дослідників-зоологіїв – 2012, присвяченої 125-річчю від дня народження Миколи Васильовича Шарлеманя, що проходила в Києві, у Інституті зоології ім. І. І. Шмальгузена НАН України 18–19 квітня 2012, включені до Резолюції конференції.

13.1.2. Практичні та просвітницькі акції.

23 жовтня 2011, волонтери Національного екологічного центру України допомогли очистити від сміття пам’ятку природи “Витоки струмка Дніприк” у селищі Чабани Київської області. Акція по прибиранню пам’ятки природи тривала чотири години, протягом яких волонтерам НЕЦУ, членам Дружини охорони природи «Зелене майбутнє» та місцевим активістам вдалося повністю очистити від сміття заповідну територію, і частково – прилеглу до неї зелену зону з озером. Прибирання було організоване Молодіжним відділенням Національного екологічного центру України, ДОП „Зелене майбутнє” та Чабанівською селищною радою.

13.2. Менеджмент заповідної справи в Київській області та лобіювання створення нових природно-заповідного фонду

13.2.1 Лобіювання оновлення архіву матеріалів по ПЗФ в Державному управлінні ОНПС у Київській області

В ході проекту було встановлено які саме матеріали щодо існуючих ПЗФ в Київській області існують в архіві Державного управління ОНПС у Київській області. Зокрема щодо 26 територій ПЗФ виявились відсутніми картографічні матеріали За зверненням НЕЦУ, Держуправління поновило недостаючі картографічні матеріали щодо ПЗФ області.

13.2.2. Супровід розробки Генерального плану Київської області та Генерального плану Васильківського району (менеджмент ПЗФ).
• Розроблені в рамках проекту геодані контурів та розміщення існуючих територій ПЗФ та перспективних територій ПЗФ передані компанії «СТЕК» що на замовлення Київської обласної ради проводила розробку проекту Генерального плану Київської області для їх включення у картографічні матеріали проекту генплану.
• Розроблені в рамках проекту геодані контурів та розміщення існуючих територій ПЗФ та перспективних територій ПЗФ Васильківсього району передані науково-дослідному та проектному інституту «Діпромісто» для включення в проект Генерального плану Васильківського району.
• В рамках співпраці із згаданими інститутами проведена низка консультацій для розробників вказаних проектів містобудівної документації.

13.2.3. Сприяння розробці схеми екологічної мережі Київської області (менеджмент ПЗФ).

Розроблені в рамках проекту геодані контурів та розміщення існуючих територій ПЗФ та перспективних територій ПЗФ передані Інституту зоології імені І.І.Шмальгаузена НАН України для включення у проект Регіональної схеми екологічної мережі Київської області, що розроблявся в 2011 році на замовлення Державного управління екології та природних ресурсів у Київській області. Дані враховані у проектуванні схеми екологічної мережі Київської області та включені у спеціальне розроблене програмне забезпечення для користування у Державному управлінні екології та природних ресурсів у Київській області, яке включає у т.ч. картографічні матеріали розміщення існуючих та перспективних територій природно-заповідного фонду.

13.2.4. Сприяння створенню територій природно-заповідного фонду.

В ході реалізації проекту здійснено лобіювання створення них територій ПЗФ у Київській області. Ця задача дуже виявилось сильно ускладненою тим, що саме в час виконання проекту в Україні відбувалась адміністративна реформа, в рамках якої змінена структура профільного Міністерства, скасована Державна служба заповідної справи та відчутно скорочено штат працівників, до посадових обов’язків яких входить робота по розвитку мережі природно-заповідного фонду. Також триває процес скасування власне територіальних управлінь Міприроди. При цьому, Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Київській області є головним об’єктом на який направлена робота проекту.
Разом з тим за час роботи проекту вдалось вдало провести супровід створення 2-х територій ПЗФ, а саме заказників «Гореницький» та» Юрівський», обгрунтування щодо створення яких розроблені нами ще до початку виконання проекту. Щодо створення цих заказників прийняте рішення Київської обласної ради, яким вони утворені.

13.2.5. Ініціювання тематичних засідань Постійної комісії київської обласної ради з питань екологічної політики.

19.07.2012 року (клопотання надіслане нами ще у квітні 2012р), нами проініціоване тематичне засідання Постійної комісії київської обласної ради з питань екологічної політики та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. На засіданні розглянуте питання забудови заказника «Пірнівський». В результаті винесене рішення створити комісію обласної ради по розслідуванню даного питання. Представник НЕЦУ включений у комісію.

Відео виступу Василюка О.В. на засіданні комісії:

Досліджуючи ситуацію в окремих ПЗФ, вивчаючи історію формування цієї ситуації, нормативно-правову базу та причини створення такої ситуації в заповідній справі як Київщини так і всієї України, нами здійснено підготовка аналізу проблематики територій та об’єктів природно-заповідного фонду Київської області та України в цілому та підготовлено проекти документів для компетентних органів державної влади:
– до Верховної Ради України щодо проведення комітетських слухань присвячених питанням заповідної справи
– київської обласної державної адміністрації щодо видання розпорядження голови ОДА щодо заповідної справи в Київській області
Всі перелічені документи та розробки подані на розгляд відповідно Комітету Верховної ради України з питань екологічної політики та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи і Київської обласної державної адміністрації.
Власне аналіз структури проблем ПЗФ в Київській області включений до публікації, підготовленої в рамках проекту, та поширений на тематичних інтнернет-ресурсах.

Оноволено:

Новини Київщини

FeedWind

Новини України

FeedWind