Наші видання

Костюшин В.Аю, Губар С.І., Домашлінець В.Г. Стратегія розвитку моніторингу біологічного різноманіття в Україні. – Київ, 2009. – 60с.
ЗАВАНТАЖИТИ
_______________________________________________________________________________________
Костюшин В. А., Грищенко В. М., Василюк О. В. Пілотне дослідження із залучення громадськості до моніторингу біологічного різноманіття в Україні. — Київ: Національний екологічний центр України, 2009. — 14 с.
ЗАВАНТАЖИТИ _______________________________________________________________________________________
Костюшин В.А., Андрієнко Т.Л., Мельничук В.П. Огляд програм моніторингу біорізноманіття в Україні. – Київ, Національний екологічний центр України, 2008 – 80 с.
ЗАВАНТАЖИТИ
_______________________________________________________________________________________
Парнікоза І., Василюк О., Іноземцева Д., Костюшин В., Мішта А., Некрасова О., Балашов І. Степи Київської області. Сучасний стан та проблеми збереження. Серія: Збережемо українські степи— К.: НЕЦУ, 2009. — 160 с.
ЗАВАНТАЖИТИ
_________________________________________________________________________________________

Борисенко К., Василюк О., Івко С. Що треба знати про національні природні парки: НПП “Муравський шлях” / Серія: Збережемо українські степи— К.: НЕЦУ, 2010. — 8 с.
ЗАВАНТАЖИТИ
_________________________________________________________________________________________
Борисенко К., Василюк О. Дізнайся більше про заповідні території. – К.: НЕЦУ, 2010. — 8 с.
ЗАВАНТАЖИТИ
_________________________________________________________________________________________
Борисенко К., Василюк О. Створимо національний природний парк «Подесіння»! – К.: НЕЦУ, 2010. — 8 с.
ЗАВАНТАЖИТИ
_________________________________________________________________________________________

Василюк О., Костюшин В., Прекрасна Є., Парнікоза І., Куцоконь Ю., Мішта А., Некрасова О., Заворотна Г., Плига А., Полянська К., Борисенко К., Буй Д. Деснянський екологічний коридор. Під заг. ред. В.Костюшина, Є.Прекрасної. – К.: НЕЦУ, 2010. – 164 с. з дод.
ЗАВАНТАЖИТИ
_________________________________________________________________________________________
Костюшин В. А., Василюк О. В., Коломицев Г. О. Індикативна схема екологічної мережі басейну р. Південний Буг та методичні підходи до створення національної екомережі України. – Київ: Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАНУ, Національний екологічний центр України, 2011. – 28 с.
ЗАВАНТАЖИТИ
_________________________________________________________________________________________
Прекрасна Є., Василюк О., Домашевський С.,Парнікоза І.,Фатікова М.,Надєіна О.,Норенко К. Під заг.ред Є.Прекрасної. Проектований національний природний парк «Дівички» у Київській області. Серія: Збережемо українські степи – К.: НЕЦУ, 2012. – 44 с. : іл.
ЗАВАНТАЖИТИ
_________________________________________________________________________________________
Василюк О., Костюшин В., Норенко К., Плига А., Прекрасна Є., Коломицев Г., Фатікова М. Природно-заповідний фонд Київської області. – К.: НЕЦУ, 2012. – 338 с.
ЗАВАНТАЖИТИ
_________________________________________________________________________________________
Василюк О. Лісорозведення – загроза існування степу. К., НЕЦУ. – 2013, 12 с.
ЗАВАНТАЖИТИ
_________________________________________________________________________________________
О. Василюк, В. Костюшин, К. Норенко, О. Некрасова, Ю. Куцоконь, А. Войцехович, А. Мішта, А. Циба, І. Парнікоза, Г. Ко ломицев, М. Фатікова, К. Полянська Проектований регіональний ланд шафт ний парк «Надстугнянський». Під заг. ред. К. Норенко – К.: НЕЦУ, 2013. – 78 с. з дод.
ЗАВАНТАЖИТИ

_________________________________________________________________________________________

wind_power_nature_concern-200x250О. Василюк, КюНоренко, Є.Прекрасна, М.Кривохижа. Як будувати ВЕС з найменшою шкодою для природи – К.: НЕЦУ, ЕКГ Печеніги, 2014. – 4 с.

ЗАВАНТАЖИТИ

_________________________________________________________________________________________

В рамках громадської кампанії “Збережемо українські степи!”, Національним екологічним центром України (НЕЦУ) та Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді видано плакат-календар “Збережемо українські степи. Первоцвіти”. Наклад 500 екз. Плакат поширюється серед юннатських організацій та шкільних лісництв всіх областей степової та лісостепової кліматичних зон. Передбачається залучення цих організацій для моніторингу поширення рідкісних степових первоцвітів в усіх областях, де вони поширені.

збільшена версія 

Оноволено:

Новини Київщини

FeedWind

Новини України

FeedWind