Загальнозоологічний заказник загальнодержавного значення «Чорнобильський спеціальний»

Район: ,

Заказник знаходиться у північній частині Київської області, у межах Чорнобильської зони відчуження. Його межвми є лінія, яка з’єднує населені пункти: Ямпіль – Іванівна – Чорнобиль – на пн. від с.Паришів – на с.Гдень – вздовж державного кордону з Білоруссю – с.Теремці – акваторія водосховища проти гирла р. Прип’ять – по акваторії на південь до лінії на захід на с.Зелений Мис. Площа заказника складає 48870 га. Заказник підпорядковується державній департамент-адміністрації зони відчуження. Об’єкт створено Указом Президента України від 13.08.2007р. №700/2007.

У геоморфологічному відношенні територія заказника являє собою гирло р.Прип’ять з меандровою системою, стариками та островами, а також ділянки Київського водосховища, які знаходяться навпроти гирла р.Прип’ять. У радіоекологічному відношенні (станом на 2000р.) об’єкт знаходиться на території південного сліду радіоактивного забруднення. Щільність забруднення 137Cs становить 40-400 кБк*м-2(1-11 Кі/км2), 90Sr локально сягає 400 кБк*м-2(11 Кі/км2), більшість території забруднена в межах 25-70 кБк*м-2(0,5-2,0 Кі/км2), ізотопами плутонію та америцію – локально до 10 кБк*м-2(0,3 Кі/км2) при забрудненні більшої частини території в межах 0,4-4,0 кБк*м-2(0,01-0,11 Кі/км2).

Природна рослинність заказника займає близько 80 % загальної площі, її основу створюють ліси, значні площі займає прибережно-водна та водна рослинність заплав, акваторії річок та прилеглих ділянок Київського водосховища, а також болотна рослинність замкнених улоговин. Псамофітна та лучна рослинність займають невеликі площі.

Найважливіше середовтщеутворююуче та фітомтабілізуюче значення відіграють тут ліси, що займають близько 80 % території. З них близько 60 % займають соснові ліси різних едатопів, 30 % – молоді соснові ліси на місці згарищ 1995-1996 рр., 10 % – молоді соснові та сосново-березові ліси посадки 1988-1990 рр. Заплави річок на незначних територіях зайняті насадженнями верби ламкої, а також чагарниковими вербовими болотами. Територія заказника включає повністю Дитятківське і Опачицьке та частковоПаришівське лісництва ДСВЛП «Чорнобильська пуща».

Лісова рослинність заказника є зональною і досить типовою для Українського Полісся. Серед лісів тут переважають соснові ліси зеленомошні у комплексі з сосновими лісами бруснично-зеленомошними, орляково-чорничними та чорнично-зеленомошними. Видовий склад вказаних ценозів представлений насамперед бореальними видами. Бавгатою та різноманітною є прибережно-водна рослинність. У її складі найбільш звичними рослиннмми укгруповуваннями є формації очерету звичайного, комишу озерного, лепешняка високого, осоки прибережної типового флористичного складу та ценотичної будови. У заказнику трпаляються регіонально-рідкісні види: гвозика Борбаша, півники сибірські, котячі лапки дводомні, щитник гребенястий, конюшина червонувата, косриця поліська, волошка сумська, гвоздика несправжньорозчепірена.

Велику цінність тут має тваринний світ. Видовий склад хребетних тварин добре відображає ональні особливості фауністичних комплексів Українського Полісся. Клас круглороті представлений тут міногою українською, що занесена до ЧКУ. Тут трапляється 59 видів кісткових риб, серед них 3 види занесені до ЧКУ: стерлядь, вирезуб, марена дніпровська. Значно більша кількість видів – 21 – занесені до списку рідкісних видів Бернської конвенції. В межах заказнику трапляється 12 видів амфібій, досить звичайних для Полісся. Трпапляється тут 7 видів рептилій, серед яких і мідянка європейська – вид,занесений до Червоної книги України. В межах заказнику спостерігається особливе різноманіття птахів. В об’єкті можливе перебування 253 видів, з них гніздуюються 168 видів, взимку трапляється 65 видів. До Червоної книги України занесено 37 видів: лелка чорний, чернь білоока, гоголь, скопа, шуліка рудий, орлан-білохвіст, підорлик малий, змієїд, сапсан, глушець, журавель сірий, балобан, лежень, дрохва, кулик-сорока, дерихвіст степовий, сипуха, пугач, сорокопуд сірий, корольок жовтоголовий. Териофауна представлена 49 видами, 12 з них занесені до ЧКУ: широковух європейський, заєць-біляк, видра річкова, рись звичайна, борсук, горностай, норка європейська, нічниця Наттерера, кутора мала, вечірниця велетенська, вечірниця Лейслера, нетопир
середземноморський. До Європейського червоного списку з ссавців у об’єкті належать видрв річкова, рись звичайна, нічниця Наттерера, вечірниця велетенська, ліскулька звичайна, ведмідь бурий. Слід також згадати рідкісний вид – кінь Пржевальського, який був успішно акліматизований в межах Зони відчуження.

(Джерело: Наукове обгрунтування на загальнозоологічний заказник «Чорнобильський» загальнодержавного значення. Укладач – Долін В.В., Орлов О.О.)

ФотоОноволено:

Новини Київщини

FeedWind

Новини України

FeedWind