Заповідне урочище місцевого значення “Урочище “Пужа”

Район:

Урочище розташовується в межах ДП «Київське лісове господарство», Плахтянського лісництва – кв. 1 вид. 1.1, 7, 8, 9, 9.1, 14 в адміністративних межах Плахтянської сільської ради Макарівського району. Площа урочища становить 10 га. Оголошено рішенням чотирнадцятої сесії Київської обласної ради ХХІІІ скликання від 23.11.2000 р. №249-14-ХХІІІ.

Територія являє собою долину невеликого струмка водозбору річки Здвиж. Характерною особливістю ділянки є наявність джерел, які давно привертають увагу своєю питною водою. В урочищі розміщується різноманітний рослинний покрив. Вздовж водотока та по неширокому місцями заболоченому днищу утворились гідрофільні угруповання, переважно з трав’янистою рослинністю. У верхів’ях струмка на підвищеннях рельєфу розміщуються різноманітні угруповання соснових лісів, які є характерними для цього регіону. Нижче у рельєфі в 200-300 м від верхів’я струмка на більш вирівняній ділянці розміщується дубово-грабовий ліс з розрідженим ярусом дуба і більш густим грабом. Найбільші площі в урочищі займає лісова рослинність, серед якої переважають угруповання соснових лісів. Це середньовікові соснові насадження. Характерною особливістю цих ценозів є наявністьдуба у другому ярусі, а ближче до струмка поодиноко зустрічається липа. В ярусі підліску зустрічається ліщина, бруслина бородавчаста, місцями малина, в трав’яному покриві переважають злаково-різнотравні ценози. В цих угрупованнях зберігається флористичне ядро бореальних видів – веснівка дволиста, щитник шартрський, щитник чоловічий. Відмічені види неморальної свити: зленчук жовтий, осока пальчаста, зірочник ланцетовидний.

Угруповання дубово-грабових лісів характеризуються тут двоярусним деревостаном. В розрідженому першому ярусі зростає дуб і поодиноко ясен. Другий ярус утворюють граб і клен гостролистий. В трав’яному покриві добре представлені види, характерні для дубових лісів – копитняк європейський, переліска багаторічна, яглиця звичайна, зеленчук жовтий. Разом із залісненими ділянками слід розглядати і прилеглу до них післялісову галявину, на якій збереглись дуби-велетні. Це група дубів, висотою до 25 м у віці більш як 200 років. Вологолюбні угруповання, що утворились по водотоку являють собою комплекс відкритих трав’яних ценозів з плямами осоки гострої, місцями вологолюбних видів різнотрав’я. В цих ценозах зростає дуже отруйна рослина – цикута отруйна, яка є малопоширеним видом у цьому регіоні. Характерними є тут і ділянки вільшанників.

(Джерело: Наукова характеристика проектованого заповідного урочища «Пужа». Укладачі О.І. Прядко, І.М. Бондаренко, Л.Л. Криницька)

ФотоОноволено:

Новини Київщини

FeedWind

Новини України

FeedWind