Ботанічний заказник місцевого значення «Тулинецькі Переліски»

Район:

Заказник розміщений в Миронівському району та займає площу 88 га. Був створений відповідно до рішення обласної ради 6 сесії 23 скликання від 02.02.1999 р. Земельний фонд належить Тулинецькій сільській раді.

Заказник є осередком степової рослинності на Київщині. В рослинному покриві перважають лучні степи. У складі флори виявлено понад 300 видів. Серед них і занесені до Червоної Книги України – ковила пірчаста, ковила волосиста, астрагал шестиквітковий, сон чорніючий, брандушка різнокольорова -, а також рідкісні для Середнього Придніпров’я види – горицвіт весняний, гіацинтик білуватий, льон жовтий, осока низька, цибуля ведмежа, шолудивник Кауфмана та інші.

наукові публікації:
Кучерява Л.Ф., Шевчик В.Л., Бакалина Л.В., Тищенко О.В., Червонокнижні рослини у заказнику “Тулинські переліски” (Київська область).

Мельник В.І., Гриценко В.В., парубок М.І. Рослиний покрив песпективних для заповідання лучно-степових ділянок Київського плато // Заповідна справа в Україні, т.12. вип.1. 2006

КОРОТЧЕНКО І.А., ФІЦАЙЛО Т.В. ЕКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТЕПОВОЇ РОСЛИН-НОСТІ КИЇВСЬКОГО ПЛАТО//Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матеріали міжнародної конференції молодих учених-ботаніків (17-20 вересня 2007 р., м. Київ). – Київ: Фітосоціоцентр, 2007. – 242 с.

Мельник В.И., Гриценко В.В. Луговые степи Киевского плато // Ботю журн. 2007, т.92, №5.

Бортняк М.М., Войтюк Ю.О., Любченко В.М., Голяченко Т.В., Флористичні особливості ділянки степу Шандра-Тулинці (Київська область, Україна) // Укр.Бот.Журн. – 1993. – 50, №2, с.122-125.

Кучерява Л.Ф., Шевчик В.Л., Бакаліна М.В., Тищенко О.В. Червонокнижні види у заказнику “Тулинецькі переліски” (Київська обл) // Роль прирдно-заповліних територій у підтриманні біорізноманіття. Матеріали конф. – Канів, 2003. с.116.

Василюк А.В., Парникоза И.Ю. Инвентаризация и меры по сохранению степных биотопов юга киевской области. Степной бюллетень. №27. Осень 2009

Результати обстеженняПід час обстеження території заказника, ще у 2009 році, нами було  виявлено самовільні кар’єри для видобування піску і глини, що використовується як будівельний матеріал. На жаль, ландшафт степових балок Наддніпрянщини сприяє легкому видобуванню таких копалин.

Фото обстеження 1.05.2014

ФотоОноволено:

Новини Київщини

FeedWind

Новини України

FeedWind