Ландшафтний заказник місцевого значення “Копачівські схили”

Район:

Заказник розташовується в Обухівському районі та займає плдощу в 30 га. Знаходиться в межах Копачівської сільської ради та підпорядковується Копачівській сільській раді.

Оголошений рішенням 16 сесії ХХІІІ скликання Київської обласної Ради народних депутатів від 10.03.1994р.

Ділянка схилів корінного берега та передтерасся р. Стугна біля с.Копачів. Типовий ландшафт річкової долини Північної частини Лісостепу. Ділянка флористично багата. Тут наявні угруповання ковили волосистої, виду занесеного до ЧКУ.

Наукові публікації:
Василюк А.В., Парникоза И.Ю. Инвентаризация и меры по сохранению степных биотопов юга киевской области. Степной бюллетень. №27. Осень 2009

Результати обстеженняЗаказник розміщений на кручах правого берега р.Стугни і є, очевидно найвищою його ділянкою. Частина заказника зайнята природними лучностеповими угрупованнями і на схилах південної експозиції  формує популяції ковили волосистої. Протилежний схил балки має меншу природну цінність і частково складається з терасованих схилів , на яких наразі відбувається відновлення природної лучно-степової рослинності.

На превеликий жаль, на найвищій точці заказника, в місці зосередження основної частини популяції ковили волосистої, нещодавно встановлено потужний хрест «В пам’ять про  руських дружинників, які полягли в останній відкритій битві з татаро-монгольською ордою, котра відбулась влітку1240 року на стугнянських луках біля гори Остриці». Фундамент хреста знищив частину популяції ковили і став атрактантом, що приваблює людей саме в цю частину заказника, чим на популяцію ковили спричиняється ще більший згубний вплив.

На території заказника наявні охоронні знаки та інформаційний аншлаг.

За результатами обстеження к.б.н. І.Ю. Парнікозою складено сучасний опис території заказника.

Василюк О.

 

Дослідження, проведене у 2013 році С.Єфіменком, показало, що Кадастрова карта  показує земельні ділянки, надані всупереч законродавству, в межах території ПЗФ. Детальніше читайте на сторінці дослідження.

ФотоОноволено:

Новини Київщини

FeedWind

Новини України

FeedWind