Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення “Хвощ великий”

Район:

Знаходиться у Вишгородському районі поблизу м. Вишгород і с. Межигір’я та займає площу в 2 га. Пам’ятка була створена рішенням обласної 6 сесії 23 скликання від 02.02.1999р. Знаходиться у віданні Вишгородської міської ради.
Тут знаходиться одна з небагатьох на Київщині великих популяцій хвоща великого,що занесений до ЧКУ.

(Джерело: Борейко В.Є., Мельник В.І., Грищенко В.М., Листопад О.Г. Гордість заповідної Київщини. Серія: Охорона дикої природи. Вип.4. К.: Київський еколого-культурний центр. -1997.)

Статті у ЗМІ:
20.09.2007 Дніпровські кручі замінять підземними паркінгам
27.05.2012 У Вишгороді вирубають памятку природи “Хвощ Великий”

Наукові публікації:
Парнікоза І. Ю., Чернишенко М. С. Стан популяцій рідкісних рослин міста Вишгорода та його околиць / Parnikoza I., Chernyshenko M. State of rare plants population in Vyshorod town and its outskirts / / Чорноморський ботанічний журнал. – 2010 (Т. 6.) -№ 6. – С. 491-506.

Парнікоза І. Ю., Шевченко М. С. Стан місцезнаходжень рідкісних рослин міста Вишгорода та його околиць / Parnikoza I. Yu., Schevchenko M. S. The habitats state of the rare plants of Vyshgorod town and its outskirts / / Наукові основи збереження біотичної різноманітності. – 2010. Том 1(8), Вип. 1. – С. 99-116. ISSN 2220-3087.

Parnikoza I., Shevchenko M. Dynamics of rare plants populations of the Velykyj hwosch tract (outskirts of Vycshgorod town) // Молодь і поступ біології: Збірник тез IV Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (7–10 квітня 2008 року, м. Львів). – Львів , 2008. – 126 с.

Шевченко М. С, Парнікоза І. Ю., Шевченко О. С. Знахідка Liparis loeselii (L.) Rich. в околицях м. Вишгород (Київська область) // Матеріали VII всеукраїнської наукової конференції студентів та аспірантів Біологічні дослідження молодих вчених в Україні, 21-22.09.2007, Київ, С. 20-22.

Результати обстеженняПротягом 2006-2011 років тривають потуги науковців щодо розширення ботанічної пам’ятки природи «Хвощ великий» з 2 до14 га. Пам’ятка природи розміщена біля підніжжя круч правого берега Дніпра у м.Вишгород. Обстеження кінця 2006 року показало, що площа пам’ятки природи недостатня. Тим більше, популяція хвоща великого зростає переважно за межами пам’ятки. В НЕЦУ підготовлене обґрунтування розширення пам’ятки природи.

 

Дослідження, проведене у 2013 році С.Єфіменком та А.Литвиненком, показало, що Кадастрова карта  показує земельні ділянки, надані всупереч законродавству, в межах території ПЗФ. Детальніше читайте на сторінці дослідження.

 

ФотоОноволено:

Новини Київщини

FeedWind

Новини України

FeedWind