Відбулася експертна зустріч в Кабінеті Міністрів

Posted on

на тему “Внесення змін до законодавства з метою наближення до Оселищної та Пташиної директив ЄС”. В зустрічі взяли участь представники Департаменту з питань заповідної справи Мінприроди, науковці, представники обласних державних адміністрацій, зв’язок між якими забезпечував телеміст між Києвом, Львовом, Харковом, Дніпром, Полтавою, Вінницею та Черніговом. Розглядався проект Закону України “Про збереження природних оселищ та видів природної фауни і флори європейського значення в Україні”.
Зустріч мала загальний та ознайомчий характер. Більшість областей висловилася за те, щоб не приймати окремий закон, а внести правки у вже існуюче законодавство. Питання були про фінансування заходів прописаних в законі, списки видів та оселищ, менеджмент плани, процедурні питання, також представники мисливців з Чернігова були стурбовані тим, що вовк і рись будуть охоронятися, їх популяція може збільшитися й вони становитимуть загрозу життю і здоров’ю людей. Були пропозиції розписати в законі відповідальність за нанесення збитків видам та оселищам. а також детальніше розписати зобов’язання ОДА. Зазначено, що будуть конфлікти при створені спеціальних природоохоронних територій.
Під час зустрічі постійно наголошувалося на співпраці, що в подальшому має реалізуватися.
пряма трансляція https://www.youtube.com/watch?v=mqMcdmszuz8

Науково-практичний семінар «Мережа НАТУРА 2000 як інноваційна система охорони рідкісних видів та біотопів в Україні»

Posted on

В Оргуському центрі при Міністерстві екології та природних ресурсів України 15 лютого 2017 р. відбувся науково-практичний семінар «Мережа НАТУРА 2000 як інноваційна система охорони рідкісних видів та біотопів в Україні».

В рамках роботи семінару було розглянуто наступні питання:
1. Класифікація біотопів як попередня умова їх інвентаризації для створення мережі НАТУРА 2000 / Смарагдової мережі України.
2. Методологія створення об’єктів НАТУРА 2000 / Смарагдової мережі України.
3. Юридичні аспекти подання та функціонування об’єктів НАТУРА 2000 /Смарагдової мережі України.
4. Залучення громадськості до обговорення питання створення об’єктів НАТУРА 2000 / Смарагдової мережі України.
5. Рідкісні види та біотопи, що входять до списку Директиви 92/43ЄЕС та Резолюції 4 Бернської конвенції: огляд основних знахідок та повідомлень про території, перспективні для заповідання.

Обговорення проходило у вигляді виступів та круглого столу. За результатами роботи семінару буде видано збірку матеріалів.

 

Розпочалась розробка законодавтва про оселища в Україні

Posted on

Розпочась дводенна робоча зустріч з доопрацювання законопроекту “ПРО ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНИХ ОСЕЛИЩ ТА ВИДІВ ПРИРОДНОЇ ФАУНИ І ФЛОРИ, ВАЖЛИВИХ ДЛЯ ЄВРОПИ”.

Засідання Робочої групи з охорони природи

Posted on Updated on

13 грудня в Міністерстві екології та природних ресурсів відбулося засідання Робочої групи з охорони природи.

Після вступного слова заступника міністра екології з питань євроінтеграції Кузьо Миколи Степановича досвідом Європейського Союзу з імплементації Пташиної Директиви поділився Ктібор Коцман, представник відділу охорони природи Генерального директорату з довкілля Європейської Комісії. Про стан виконання вимог Угоди з ЄС в секторі «Охорона природи» доповів голова Робочої групи, директор Департаменту з питань заповідної справи Мінприроди Іваненко Ігор Борисович. Read the rest of this entry »

Круглий стіл спільно з Проектом APENA

Posted on Updated on

Під час роботи круглого столу планується розглянути проект переліку оселищ (біотопів) за додатками І Оселищної Директиви (Директива Ради 92/43/ЄЕС про збереження природного середовища існування, дикої флори та фауни, зі змінами та доповненнями, внесеними Директивами 97/62/ЄС, 2006/105/ЄС та Регламентом (ЄС) 2003/1882), та відповідно до Резолюції 4 (1996) Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (Бернська конвенція), обговорити основні проблеми, що пов’язані з ідентифікацією цих оселищ (біотопів), окреслити подальші кроки з формування єдиної бази даних оселищ (біотопів). Круглий стіл планується провести у форматі неформальної дискусії. Read the rest of this entry »

Біогеографічний семінар у Києві

Posted on Updated on

6-8 вересня в Києві відбудеться міжнародний біогеографічний семінар з оцінки Смарагдової мережі “Emerald Network Biogeographical Seminar for all habitats and species (except birds) for the Steppic region (the Republic of Moldova, the Russian Federation and Ukraine), the Alpine Caucasus (the Russian Federation), the Marine Black Sea (Ukraine, the Russian Federation) and the Marine Caspian Sea”. Read the rest of this entry »