Освітній семінар

Анонс: навчальні семінари з проектування мережі Емеральд (Смарагдової мережі)

Posted on

Запрошуємо всіх зацікавлених взяти участь в навчальних семінарах з проектування мережі Емеральд (Смарагдової мережі) в одному з дев’яти міст України (Київ, Львів, Харків, Одеса, Тернопіль, Ужгород, Миколаїв, Херсон, Дніпро).
Організатори: Фонд Природна Спадщина (Польща) та МБО «Екологія-Право-Людина» (ЕПЛ, Україна)

Семінари будуть присвячені наступним питанням:
1. Засади проектування мережі Емеральд (Смарагдової мережі).
2. Проектування мережі Емеральд (Смарагдової мережі) в Україні у 2009-2016 роках та її аналіз .
3. Участь громадськості та науковців у проектуванні мережі Емеральд (Смарагдової мережі) в Україні.
4. Розробка «тіньового списку» територій, які пропонується включити до мережі Емеральд (Смарагдової мережі) в Україні.
5. Обговорення:
a. залучення експертів до рецензування наявних пропозицій «тіньового списку» територій, які пропонується включити до мережі Емеральд України;
b. створення регіональних робочих груп з проектування мережі Емеральд та подальшої роботи з розробки «тіньового списку» територій, які пропонується включити до мережі Емеральд України.
В Києві, Львові, Харкові та Одесі буде проведено додаткові лекції на теми:
6. Фонди, до яких українські біологи можуть подавати проекти для отримання фінансування на польові дослідження.
7. Підготовка проекту з польових досліджень на прикладі Rufford Small Grants.

Лекторами в різних містах виступлять д.б.н. А. Куземко, к.б.н. М. Перегрим, екологи ЕПЛ к.г.н. К. Полянська, О.Василюк, учасники розробки першого етапу «тіньового списку» мережі Емеральд О. Марущак, Д. Ширяєва. Read the rest of this entry »

Круглий стіл спільно з Проектом APENA

Posted on Updated on

Під час роботи круглого столу планується розглянути проект переліку оселищ (біотопів) за додатками І Оселищної Директиви (Директива Ради 92/43/ЄЕС про збереження природного середовища існування, дикої флори та фауни, зі змінами та доповненнями, внесеними Директивами 97/62/ЄС, 2006/105/ЄС та Регламентом (ЄС) 2003/1882), та відповідно до Резолюції 4 (1996) Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (Бернська конвенція), обговорити основні проблеми, що пов’язані з ідентифікацією цих оселищ (біотопів), окреслити подальші кроки з формування єдиної бази даних оселищ (біотопів). Круглий стіл планується провести у форматі неформальної дискусії. Read the rest of this entry »