Що таке EMERALD?

Емеральд (з англ. Смарагд) – це прототип майбутньої європейської мережі , яка в Європі називається «Натура 2000».
В країнах що на разі не є членами ЄС проводиться попередня оцінка природних місць існування диких видів птахів, інших видів тварин та рослин та порівнюється з такими, що охороняються в Європі.
Європа підтримує розробку цієї мережі в країнах не-членах Європейського союзу.
Законодавчо в Україні розробка Смарагдової мережі відбувається на основі Бернської конвенції, яку Україна ратифікувала у 1995 році.

Ця мережа має поєднати території особливого природоохоронного значення (Areas of Special Conservation Interest) – місця існування рідкісних тварин та розповсюдження оселищ, які охороняються документами Конвенції в країнах, які не є членами Європейського Союзу.