Питання і відповіді

Чому створення Смарагдової мережі є важливим? Наразі Смарагдова мережа існує тільки на папері і в практиці не впливає на охорону конкретних територій, однак варто брати до уваги, що у перспективі, при входженні України до Євросоюзу, вона стане мережею Натура 2000 із конкретними планами збереження видів та оселищ і механізмами реалізації цих планів.

Як відбувається розробка Смарагдової мережі в Україні? Смарагдова мережа в Україні розробляється з 2009 року. Провідною організацією, яка відповідає за розбудову даної мережі, є Міністерство екології та природних ресурсів, розробником – благодійна організація «Інтерекоцентр». Станом на сьогодні мережа займає близько 8 % території України і в основному перекриваєтсья з існуючими територіями природно-заповідного фонду. Смарагдова мережа в Україні потребує суттєвого доопрацювання на основі наукових даних.

Що таке біогеографічний підхід? Території Смарагдової мережі визначаються на основі біогеографічного підходу. В Україні виділено альпійський, панонський, континентальний та степовий біогеографічні регіони. На території України не було виділено чорноморський регіон, що потребує більш детального розгляду цього питання науковцями.

Як оцінюється ефективність визначення Смарагдової мережі? Для кожного біогеографічного регіону ефективність визначення Смарагдової мережі оцінюється окремо на біогеографічних семінарах, що організовуються Секретаріатом Бернської Конвенції. Для кожного типу оселища і для кожного виду має бути визначена репрезентативна кількість територій Емеральд, яка покриває високу частку популяцій видів та площ оселищ. Тобто, оцінка ефективності визначення цих територій відбувається оселище за оселищем, вид за видом у кожномі біогеографічному регіоні.
Як обираються території для включення у Смарагдову мережу? Межі територій Смарагдової мережі проводяться відповідно до меж поширення видів і типів оселищ на основі наукових досліджень, без погодження із землевласниками та землекористувачами. Питання землекористування розглядається пізніше, на етапі розробки планів охорони територій Натура 2000 на 10 та 20 років. Мережа не прив’язана до заповідних територій, вони можуть входити до неї, як території, на яких наявні види та оселища, і де встановлений заповідний режим зберігається. Всі національні парки Польщі, наприклад, увійшли до мережі NATURA 2000. Території NATURA 2000 в Польщі є однією з категорій природоохоронних об’єктів відповідно до «Закону про охорону природи».

На даний час в Україні до мережі Емеральд включено переважно існуючі території природно-заповідного фонду (ПЗФ), контури яких, найчастіше перекриваються з мережею Емеральд. Розробниками мережі не врахована можливість охоплення цінних природних комплексів на прилеглих територіях поза межами ПЗФ, Заповідання яких не є можливим через недосконалу систему погодження створення об’єктів природно-заповідного фонду із землевласниками та землекористувачами, що призвело до фрагментованого характеру мережі та існування «білих плям» на її схемі. Що не є свідченням збідненого природного середовища, а лише свідченням недосконалого методологічного підходу, недостатності інформаційної бази даних та польових досліджень, а також консультацій з фаховими науковцями.

Проаналізувавши методологічний підхід при розробці мережі Емеральд України, її просторове розміщення, нами було зроблено висновок що мережа є недостатньою та потребує: залучення до її розробки ширшого кола спеціалістів і профільних інститутів; відкриття баз даних мережі для оцінки і детального вивчення; проведення детального аналізу поширення на території України видів та оселищ, що охороняються Бернською конвенцією та розробки мережі охоронних територій; вивчення досвіду країн Європейського Союзу; створення дієвої правової основи для забезпечення функціонування мережі Емеральд